น.อ.(พิเศษ)คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ มอบหน้ากากอนามัยชุมชนวัดนาคกลาง

นาวาอากาศเอก (พิเศษ) คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ เดินหน้ามอบหน้ากากอนามัยให้พี่น้องประชาชนทั่วประเทศเพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 โดยครั้งนี้ลงพื้นที่นำหน้ากากอนามัยจำนวน1,000 ชิ้น ไปมอบให้กับชาวชุมชนวัดนาคกลาง

เมื่อเร็วๆ นี้ นาวาอากาศเอก (พิเศษ) คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ ประธานคณะปวงชนชาวไทยเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และประธานกรรมการบริหาร บริษัท เมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด พร้อมด้วย คุณศักย์ศรณ์ คัมภีรญาณนนท์ รองประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าบริหารฝ่ายปฏิบัติการ , คุณธริชยา คัมภีรญาณนนท์  รองประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าบริหารฝ่ายการเงิน ที่ปรึกษาอาวุโสของบริษัทฯ ได้แก่ คุณบรรพต โพธิ์ทอง, ดร.เจริญสุข ด้วงล้อมจันทร์(โพธิ์เงิน) และ คุณศศน์นัธ เทพกิจ นำหน้ากากอนามัยจำนวน 1,000 ชิ้น ไปมอบให้กับชาวบ้านชุมชนวัดนาคกลาง เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร

นาวาอากาศเอก (พิเศษ) คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ ประธานคณะปวงชนชาวไทยเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และประธานกรรมการบริหาร บริษัท เมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด กล่าวว่า ตนและทีมผู้บริหารพอทราบถึงความเดือดร้อนของชุมชนวัดนาคกลางที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 อย่างหนัก จึงรีบเดินทางนำหน้ากากอนามัยจำนวน 1,000 ชิ้นมามอบให้กับชาวชุมชนวัดนาคกลาง เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับชาวชุมชนวัดนาคกลาง

“อยากให้คนไทยทุกคนรู้รักสามัคคีกันไว้ อยากให้ทุกคนมีความภาคภูมิใจที่แผ่นดินไทยเป็นแผ่นดินของพระพุทธศาสนา ใช้โอกาสนี้มาทำบุญให้เต็มที่ และอยากให้เด็กๆ เป็นคนดี มีคุณธรรมจริยธรรม และตั้งใจเรียนเพื่ออนาคตของชาติ” ผู้การฯ คัมภีร์ กล่าวทิ้งท้าย

นายเสริฐศักดิ์ จินดาทิพย์ ประธานชุมชนวัดนาคกลาง กล่าวว่า ชุมชนฯ ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 มาก มีผู้ติดเชื้อจำนวน 20  โดยแบ่งเป็นผู้หญิง 8 ราย ผู้ชาย 12 ราย และในจำนวนนี้มีผู้เสียชีวิต 3 ราย อย่างไรก็ตาม ตนในตัวแทนของชุมชนวัดนาคกลางต้องขอขอบคุณบริษัท เมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด ที่ได้นำหน้ากากอนามัยมามอบให้กับชาวบ้านในชุมชนวัดนาคกลาง

#SkyMed #SkyCrop #SkyMedNewGen #เมืองเศรษฐกิจพอเพียง #SkyTime #SkyHerb #GoldenTime #SkyMedCare #วัดนาคกลาง #ชุมชนวัดนาคกลาง #หน้ากากอนามัย #โควิด19 #Covid19

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.