เมืองเศรษฐกิจพอเพียง ร่วมงานวันชนะศึก สมเด็จพระเจ้าตากฯ ย้ำให้คนไทยรักสามัคคีร่วมพัฒนาประเทศ

วันที่ 6 พฤศจิกายน ของทุกปี ตรงกับวันที่พระเจ้าตากเข้ายึดค่ายโพธิ์สามต้นปราบพม่า สามารถกอบกู้กรุงศรีอยุธยาได้ จึงถือเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งของคนไทย ซึ่งทำให้มีชาวบ้าน หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน หลายแห่งจัดงานรำลึกวันชนะศึกขอวสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชขึ้นเป็นประจำทุกปี

เช่นเดียวกับชุมชนวัดนาคกลางที่จัดพิธีรำลึก 254 ปี วันชนะศึก สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ขึ้น ซึ่งในปีนี้ได้รับเกียรติจากคุณศักย์ศรณ์ คัมภีรญาณนนท์ รองประธานกรรมการบริหาร  และประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ บริษัทเมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด พร้อมด้วยที่ปรึกษาอาวุโสของบริษัทฯ ได้แก่ ดร.เจริญสุข ด้วงล้อมจันทร์(โพธิ์เงิน) และ คุณสุริยา โพธิ์เงิน รวมทั้ง คุณสุดารัตน์ ขำสกุล หัวหน้าฝ่ายเลขานุการประธานกรรมการบริหาร เป็นประธานงานรำลึก 254 ปี วันชนะศึก สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วันที่ 6 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา และนอกจากนี้ยังได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดนาคกลาง ณ ศาลาสุธรรมภาวนา วัดนาคกลางวรวิหาร เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร

คุณศักย์ศรณ์ คัมภีรญาณนนท์ รองประธานกรรมการบริหาร  และประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ บริษัทเมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด กล่าวว่า ตนรู้สึกดีใจที่ได้มาร่วมงานรำลึก 254 ปี วันชนะศึกของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชซึ่งได้ทรงกู้ชาติไทย นอกจากนี้ยังตื้นตันใจและยังระลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ทำให้เราได้มีแผ่นดินไทยให้ลูกหลานได้อยู่จนถึงทุกวันนี้

“พื้นแผ่นดินไทยเป็นสิ่งที่ต้องแลกมาด้วยหยาดเหงื่อ เสียสละเลือดเนื้อและชีวิตของบรรพชนไทย ดังนั้นอยากจะขอให้พี่น้องชาวไทยช่วยกันหวงแหน เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ร่วมมือกันและอยู่กันอย่างมีความสุข รวมถึงร่วมกันพัฒนาชาติไทยต่อไปและที่สำคัญขอให้มีความสามัคคีรวมใจเป็นหนึ่งเพื่อทำให้แผ่นดินไทยเจริญรุ่งเรืองสืบต่อไป” คุณศักย์ศรณ์

#SkyMed #SkyCrop #SkyMedNewGen #เมืองเศรษฐกิจพอเพียง #SkyTime #SkyHerb #GoldenTime #SkyMedCare #ชนะศึก #สักการะ #พระเจ้าตาก #วัดนาคกลาง

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.