เมืองเศรษฐกิจพอเพียง มอบแมสให้สำนักงานเขตบางบอนหวังช่วยบรรเทาทุกข์ให้กับชาวบ้าน

บริษัท เมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด นำโดยคุณศักย์ศรณ์ คัมภีรญาณนนท์ รองประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท เมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด พร้อมด้วยดร.เจริญสุข ด้วงล้อมจันทร์(โพธิ์เงิน) ที่ปรึกษาอาวุโสของบริษัทฯ คุณสุดารัตน์ ขำสกุล หัวหน้าฝ่ายเลขานุการประธานกรรมการบริหาร และคณะทำงานโครงการ SKYMED NEW GEN มอบหน้ากากอนามัยให้กับสำนักงานเขตบางบอน กรุงเทพมหานคร ภายใต้กิจกรรม SKYMED NEWGEN ปันน้ำใจ สู่สังคม กับการแจกจ่ายหน้ากากอนามัยให้กับประชาชน 5 ล้านชิ้นทั่วประเทศตามนโยบายของนาวาอากาศเอก (พิเศษ) คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด โดยมี นางทวีพร โชตินุชิต ผู้อำนวยการเขตบางบอน เป็นผู้รับมอบ

คุณศักย์ศรณ์ คัมภีรญาณนนท์ รองประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท เมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด กล่าวว่า ตามนโยบายของนาวาอากาศเอก (พิเศษ) คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด ที่ต้องการช่วยเหลือมอบหน้ากากอนามัยให้กับพี่น้องประชาชนทั่วไป หน่วยงานราชการ และเอกชน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ภายใต้กิจกรรม SKYMED NEWGEN ปันน้ำใจ สู่สังคม กับการแจกจ่ายหน้ากากอนามัยให้กับประชาชน 5 ล้านชิ้นทั่วประเทศ

“ด้วยเหตุนี้ เราจึงนำหน้ากากอนามัยมามอบให้กับสำนักงานเขตบางบอนซึ่งก็ได้มีทางผู้อำนวยการเขตบางบอนพร้อมผู้ช่วยฯ และเจ้าหน้าที่มารับมอบหน้ากากอนามัยทำให้ตนรู้สึกมีความยินดีและอบอุ่นเป็นอย่างมาก ทั้งนี้สาเหตุที่นำหน้ากากอนามัยมามอบให้กับสำนักงานเขตบางบอนเพราะเราเห็นว่าเขตบางบอนมีสถิติผู้ติดเชื้อโควิด-19 ค่อนข้างสูงและปัจจุบันยังมีผู้ติดเชื้ออยู่ด้วย ผนวกกับมีประชากรแฝงที่เป็นชาวต่างด้าวค่อนข้างมาก ดังนั้น เราจึงรับนำหน้ากากอนามัยมามอบให้กับสำนักงานเขตบางบอนเพื่อจะช่วยบรรเทาทุกข์ให้กับพี่น้องประชาชนที่มีรายได้น้อยในเขตบางบอน”

ท้ายสุดนี้คุณศักย์ศรณ์ได้ฝากถึงทุกคนว่า การฉีดวัคซีนเป็นทางออกที่ดีที่สุด หากมีโอกาสอยากให้ไปรับการฉีดวัคซีนกัน นอกจากนี้อยากให้สวมหน้ากากอนามัยและล้างมืออยู่ตลอดเวลา และอยากจะฝากสมุนไพรไทยฟ้าทะลายโจรและกระชายขาวที่มีผลงานวิจัยรองรับซึ่งสามารถใช้ควบคู่กันไปได้ด้วย

นางทวีพร โชตินุชิต ผู้อำนวยการเขตบางบอน กล่าวว่า ขณะนี้สถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ของเขตบางบอนอยู่ในสถานการณ์ที่ดีขึ้น โดยมีสถิติผู้ติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 2,830 ราย มีผู้เสียชีวิตจำนวน 23 ราย และปัจจุบันมีผู้ติดเชื้อรับการรักษาอยู่โรงพยาบาลจำนวน 10 กว่าราย

ทั้งนี้ ทางสำนักงานเขตบางบอนได้มีมาตรการและรณรงค์เรื่องของการป้องกันโรคโควิด-19 ตามแนวนโยบาย 4 ประการ โดยสิ่งสำคัญที่สุดคือสำนักงานเขตฯ ต้องรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่เขตบางบอนได้รับรู้ทราบถึงโรคอุบัติใหม่คือโรคติดเชื้อโคโลน่า 2019 หรือโรคโควิด-19 เพื่อให้ประชาชนได้รู้จักวิธีการป้องกันโรค ตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเว้นระยะห่าง การล้างมือบ่อยๆ การสวมหน้ากากอนามัย และต้องมีการตรวจวัดอุณหภูมิ

“ตนในนามตัวแทนของเขตบางบอนต้องขอขอบคุณทางบริษัท เมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด ที่ได้นำหน้ากากอนามัยมามอบให้กับคนในพื้นที่เขตบางบอน ซึ่งตนได้ประสานให้ผู้นำชุมชนมารับมอบกับทางบริษัทฯ เองเพื่อให้หน้ากากอนามัยถึงมือชาวบ้านในชุมชนอย่างแท้จริง และอีกส่วนหนึ่งได้ส่งมอบให้กับเจ้าหน้าที่ของเขตที่ทำงานภาคสนามที่มีความเสี่ยงในการติดเชื้อโรคโควิด-19 เช่น ฝ่ายรักษาความสะอาด ฝ่ายโยธา ฝ่ายเทศกิจ เป็นต้น”นางทวีพรกล่าวทิ้งท้าย

#SkyMed #SkyCrop #SkyMedNewGen #เมืองเศรษฐกิจพอเพียง #SkyTime #GoldenTime #SkyMedCare #SkyHerb #หน้ากากอนามัย #แมส #Covid19 #โควิด19 #สู้ภัย #ไทยชนะ #บางบอน #ปันน้ำใจสู่สังคม

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.