มอบหน้ากากอนามัย

นาวาอากาศเอก (พิเศษ) คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ ประธานคณะปวงชนชาวไทยเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และประธานกรรมการบริหาร บริษัท เมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด มอบหน้ากากอนามัยให้กับพี่น้องประชาชนกลุ่มเกษตรสร้างสรรค์สังคมใหม่ จังหวัดกระบี่ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากผลกระทบการแพร่ระบาดจากเชื้อโควิด-19

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.