ออมสินติวเข้ม ผู้เข้ารอบ 100 ทีม ประกวดไอเดียธุรกิจ GSB สุดยอด SMEs Startup ตัวจริง

ธนาคารออมสินดึงกูรูธุรกิจ จัดอบรมผู้เข้ารอบ 100 ทีม โครงการประกวด GSB สุดยอด SMEs Startup ตัวจริง ภายใต้คอนเซ็ป “BIG BOOM WOW ทำได้เลย ทำได้เร็ว ทำได้จริง” วันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2562 จัด Business Matching เปิดช่องทางผู้ประกอบการเจรจาธุรกิจ ไปจนถึงร่วมลงทุน Venture Capital ของธนาคารที่เตรียมงบประมาณ 2,000 ล้านบาท สนับสนุนการต่อยอดธุรกิจผู้ประกอบการรุ่นใหม่

คุณอนุรักษ์ เสงี่ยมจิตร ผู้ช่วยผู้อํานวยการธนาคารออมสิน สายงานลูกค้าผู้ประกอบการ SMEs Startup เปิดเผยว่า โครงการประกวด GSB สุดยอด SMEs Startup ตัวจริง ปีที่ 7 ภายใต้คอนเซ็ป “BIG BOOM WOW   ทำได้เลย ทำได้เร็ว ทำได้จริง”  ชิงเงินทุนประเดิมในการประกอบธุรกิจจากธนาคารออมสิน มูลค่ารวมสูงถึงกว่า 3 ล้านบาท ซึ่งทีมชนะเลิศจะได้รับเงินทุนประเดิมสูงถึง 1 ล้านบาท ธนาคารออมสินได้จัดอบรมผู้เข้ารอบ 100 ทีม ในระหว่างวันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2562 ที่โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ โดยการเชิญวิทยากรและกูรูธุรกิจที่ประสบความสำเร็จมาให้ข้อมูล เพื่อเพิ่มศักยภาพการทำธุรกิจและทักษะการนำเสนองานให้กับผู้เข้ารอบทุกทีมที่จะได้รับความรู้ความเข้าใจแบบครบทุกด้าน พร้อมทั้งรับฟังการแชร์มุมมองจากนักธุรกิจรุ่นใหม่ไฟแรงที่ตั้งใจมาชี้แนะแนวทางและให้คำปรึกษาอย่างเต็มที่ และทั้งหมดจะนำข้อมูลที่ได้รับไปปรับแผนธุรกิจแล้วส่งเข้ามาให้คณะกรรมการอีกครั้งเพื่อคัดเลือกให้เหลือเพียง 30 ทีม ในงานนี้ยังได้จัด Business Matching เปิดช่องทางให้ผู้ประกอบการพบปะแลกเปลี่ยน ไปจนถึงร่วมลงทุน Venture Capital ของธนาคารที่เตรียมงบประมาณ 2,000 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนการต่อยอดธุรกิจให้กับผู้ประกอบการรุ่นใหม่

“ธนาคารออมสิน จัดโครงการประกวด GSB สุดยอด SMEs Startup เพื่อส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่ ที่มีความคิดสร้างสรรค์ด้านการประกอบธุรกิจ ที่มีความโดดเด่น แตกต่าง มี Innovation แก้ Pain Point ของคนในสังคม ซึ่งธนาคารจัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 7 แล้ว มีผู้ส่งผลงานเข้าประกวดฯ จำนวน 1,122 ทีม ผลงานไอเดียธุรกิจที่ส่งเข้ามา   ในปีนี้มีความหลากหลายและน่าสนใจ  เช่น  ผลงานนวัตกรรมด้านการเกษตร  การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม        ด้านโลจิสติกส์ นวัตกรรมอาหาร ธุรกิจสร้างแพลตฟอร์ม IOT ที่ช่วยอำนวยความสะดวกต่างๆ ไปจนถึงธุรกิจที่สอดรับ     เทรนด์ที่ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย เป็นต้น โดยธนาคารออมสินมีความพร้อมอย่างยิ่งที่จะสนับสนุนนักธุรกิจรุ่นใหม่ให้เป็น Smart SMEs Startup เรามีหน่วยงานที่จะคอยเป็นพี่เลี้ยง ตั้งแต่กระบวนการให้ความรู้ บ่มเพาะธุรกิจ สนับสนุนองค์ความรู้ทางธุรกิจ จัดบิสนิเนส แมทชิ่ง นำไปสู่การจับมือทางธุรกิจ เปิดโอกาสให้เข้าถึงแหล่งทุน –

ทั้งให้สินเชื่อและการร่วมลงทุนผ่าน VC (Venture Capital) ของธนาคารออมสิน ที่เตรียมสนับสนุนการต่อยอดธุรกิจผู้ประกอบการรุ่นใหม่อย่างเต็มที่” ผู้ช่วยผู้อํานวยการธนาคารออมสิน กล่าว

ข้อหัวการอบรมผู้เข้ารอบ 100 ทีม ที่น่าสนใจและอัดแน่นด้วยข้อมูล ประกอบด้วย  

• เรียนรู้ Business Model Creativity / โดย คุณกิติพงษ์ ธาราศิริสกุล Chief Technology Officer, Huawei Technologies

• Inspiration talk แชร์ประสบการณ์จากผู้ที่เคยผ่านการเข้าร่วมโครงการฯ โดย คุณอานันท์ ประเสริฐรุ่งเรือง ประธานบริหารและผู้ร่วมก่อตั้ง AIRPORTELs

• Inspiration talk แชร์ประสบการณ์จากผู้ที่เคยผ่านการเข้าร่วมโครงการฯ  โดย คุณณัฏฐ์นภันต์ อัครจิราธร ประธานบริหารและผู้ร่วมก่อตั้ง System Stone

• Panel Talk : Q & A  โดย คุณอมฤต เจิรญพันธ์ Executive Chairman HUBBA Thailand                                 

          คุณอานันท์ ประเสริฐรุ่งเรือง ประธานบริหารและผู้ร่วมก่อตั้ง AIRPORTELs                                 

          คุณณัฏฐ์นภันต์ อัครจิราธร ประธานบริหารและผู้ร่วมก่อตั้ง System Stone 11

• Pitching Workshop – Master Your Pitching Skill : Step 1 – 6

โดย คุณพชร ยงจิระนนท์  Managing Director / Corporate Trainer at SpeakPro Training

• Briefing Project โดย รศ.ดร.พิภพ อุดร. ที่ปรึกษาโครงการ

ผู้ที่สนใจสามารถติดตามข้อมูล หรือความเคลื่อนไหวโครงการประกวดฯ ได้ที่ www.gsb100tomillion.com หรือ www.facebook.com/gsb100tomillion LINE@gsb100tomillion ข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 092 247 0426-8

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.