อาเซียนเริ่มฉีดวัคซีนโควิดแล้ว 3 ชาติ -​สิงคโปร์ อินโดนีเซีย พม่า

อว. เผย “ประเทศในอาเซียนเริ่มฉีดวัคซีนโควิดไปแล้ว 3 ประเทศ คือ สิงคโปร์ อินโดนีเซีย และพม่า รวมประมาณ 555,000 คน โดยอินโดนีเซียฉีดแล้วจำนวนมากที่สุด ส่วนไทย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ เตรียมพร้อมฉีดในเดือนกุมภาพันธ์” (syringe)(syringe)

  • สิงคโปร์ เป็นประเทศแรกในอาเซียนที่เริ่มฉีดวัคซีนโควิด-19 เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2563 ขณะนี้ฉีดไปแล้ว 113,050 คน
  • อินโดนีเซีย เริ่มฉีดวัคซีนเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2564 ขณะนี้ฉีดไปแล้ว 373,786 คน
  • พม่า เริ่มฉีดวัคซีนเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2564 ขณะนี้ฉีดไปแล้ว 68,279 คน
  • ไทย มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ ได้ประกาศว่าจะเริ่มฉีดวัคซีนในเดือนกุมภาพันธ์ 2564
  • ส่วนประเทศอื่นๆ ยังไม่ได้รายงานอย่างเป็นทางการว่าได้ฉีดวัคซีนแล้วหรือไม่ หรือยังไม่กำหนดเวลาชัดเจนว่าจะเริ่มฉีดวัคซีนในวันใด

แหล่งข้อมูล : Bloomberg, Straitstimes, ABS-CBN, Reuters, Thestar, Arabnews, Exotravel, Health.economicstimes.indiatimes, Anadolu Agency 29 ม.ค.2564

(red arrow right)(red arrow right) ประมวลข้อมูลโดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) (red arrow left)(red arrow left)

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *