มูลนิธิร่วมทางฝัน โดย SENA ส่งมอบหอผู้ป่วยวิกฤติธัญลักษณ์


ดร.ธีรวัฒน์ ธัญลักษณ์ภาคย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (คนกลาง) และในนามมูลนิธิร่วมทางฝัน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บมจ. เสนาดีเวลลอปเม้นท์ (SENA) มอบเงิน 20 ล้านบาท เพื่อสร้างหอผู้ป่วยวิกฤติธัญลักษณ์ (ห้องแรงดันลบ) ให้แก่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ สำหรับรองรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ปัจจุบันหอผู้ป่วยวิกฤติธัญลักษณ์สร้างเสร็จพร้อมเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ โดยมีศาสตราจารย์ ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ ประธานกรรมการบริหาร (คนที่ 5 จากขวา) และรองศาสตราจารย์ นายแพทย์พฤหัส ต่ออุดม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ (คนที่ 4จากขวา) เป็นผู้รับมอบหอผู้ป่วยวิกฤติธัญลักษณ์ เมื่อเร็ว ๆ นี้

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.