พม. จับมือรัฐสภา -​ภาคีเครือข่าย เร่งช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย อ.จตุรัส จ.ชัยภูมิ

พม. จับมือรัฐสภา และภาคีเครือข่าย เร่งช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ อ.จตุรัส จ.ชัยภูมิ

วันนี้ (1 ต.ค. 64) เวลา 14.00 น. นางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) และ ดร.อิสระ เสรีวัฒนวุฒิ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในฐานะผู้แทนรัฐสภา พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวง พม. ลงพื้นที่ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ เพื่อเยี่ยมประชาชนผู้ประสบอุทกภัย พร้อมทั้งมอบถุงยังชีพ จำนวน 270 ถุง  จากนั้น เดินทางไปลงพื้นที่เยี่ยมบ้านกลุ่มเปราะบางที่มีเด็ก ผู้สูงอายุ และคนพิการ จำนวน 10 ครอบครัว ที่ผู้ประสบอุทกภัย พร้อมทั้งมอบถุงยังชีพและเงินสงเคราะห์ครอบครัวๆ ละ 2,000 บาท

ทั้งนี้ มีนายราชันย์ ซุ้นหั้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ นางเบญจพรรณ ธรรมโชติ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส  ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 4 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ ทีม One Home พม. จังหวัดชัยภูมิ ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) รวมทั้ง นายเทวัญ ลิปตพัลลภ อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีไทย และคณะนักศึกษา ปปร. รุ่นที่ 24  ลงพื้นที่บูรณาการให้ความช่วยเหลือร่วมกัน


        นางพัชรี กล่าวว่า วันนี้ มีหลายหน่วยงานร่วมกันลงพื้นที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วม กระทรวง พม. ในฐานะภาครัฐ มีพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ (พมจ.ชัยภูมิ) คอยช่วยเหลือทุกท่านหลังจากที่เราเดินทางกลับแล้ว ซึ่งอยู่ประจำที่จังหวัดชัยภูมิ และวันนี้จะเห็นว่าเราได้ผนึกกำลังทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ที่ผ่านมา นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา และตน ได้เดินทางไปเยี่ยมพี่น้องประชาชนมาแล้ว 65 จังหวัดทั่วประเทศ เมื่อทราบว่าจังหวัดชัยภูมิประสบภัยน้ำท่วมใหญ่ จึงมีความเป็นห่วงพี่น้องประชาชน และได้เดินทางมาลงพื้นที่เพื่อดูว่าน้ำท่วมมากเพียงใด พร้อมทั้งนำความช่วยเหลือต่างๆ มาให้ และในสัปดาห์หน้า จะมีแผนลงพื้นที่เยี่ยมจังหวัดอื่นที่ประสบภัยน้ำท่วม เพื่อให้กำลังใจและความช่วยเหลือว่ามีความเดือดร้อนอะไรบ้าง

โดยวันนี้เราได้นำถุงยังชีพมามอบให้ เพื่อเป็นการช่วยเหลือในเบื้องต้น หากท่านยังประสบปัญหาต่างๆ ทั้งเรื่องที่อยู่อาศับ  ความเป็นอยู่ และอาชีพรายได้ ท่านสามารถโทรไปที่สายด่วน พม. โทร. 1300 บริการ 24 ชั่วโมง กระทรวง พม. พร้อมให้ความช่วยเหลือร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิและนายอำเภอ โดยจะร่วมมือกันดูแลพี่น้องประชาชนทุกท่าน เราจะสู้ทั้งวิกฤตน้ำท่วมและโควิด-19 ไปด้วยกัน

นางพัชรี กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับพื้นที่ตำบลกุดน้ำใส อำเภอจตุรัส ซึ่งได้รับผลกระทบจากอุทกภัย มีพื้นที่ 93 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 58,125 ไร่ เป็นที่ราบลุ่ม มีการปกครองแบ่งออกเป็น 14 หมู่บ้าน มีประชากร 7,779 คน จำนวน 3,154 ครัวเรือน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ได้รับผลกระทบจากอิทธิพลของพายุโซนร้อนเตี้ยนหมู่ ทำให้เกิดสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ต่างๆ ของตำบลกุดน้ำใส

โดยระดับน้ำไหลมาจากเขื่อนลำคันฉู ห้วยทราย ห้วยลำอิน ห้วยทองหลาง ทำให้มีระดับสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้น้ำท่วมพื้นที่ทั้ง 14 หมู่บ้าน ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2564 เป็นต้นมา ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจำนวนมาก ประมาณ 300 ครัวเรือน ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใสได้เร่งดำเนินการช่วยเหลือ ดังนี้ 1. อพยพประชาชนไปอยู่ในจุดที่ปลอดภัย พร้อมทั้งจัดอาหาร ถุงยังชีพ และประกอบอาหารเลี้ยงแก่ประชาชนผู้อพยพและผู้ประสบอุทกภัย  2. ระดมการกู้ภัย โดยได้รับการสนับสนุนความช่วยเหลือต่างๆ จากทั้งทางภาครัฐ ภาคเอกชน และอาสาสมัครต่างๆ  และ 3. แจกถุงยังชีพให้ประชาชนผู้ประสบอุทกภัย จำนวน 100 ชุด

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *