ออมสินออก Spot โฆษณาน้องใหม่ “สินเชื่อเคหะ Re-Finance กู้ปีนี้ ผ่อนปีหน้า ไม่ต้องจ่ายทั้งเงินต้น-ดอกเบี้ย นาน 9 เดือน”

ธนาคารออมสินออก Spot โฆษณาน้องใหม่แกะกล่อง ว่าด้วยเรื่อง สินเชื่อเคหะ Re-Finance จากธนาคารออมสิน กู้ปีนี้ ผ่อนปีหน้า ไม่ต้องจ่ายทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย นาน 9 เดือน

ทั้งนี้ออมสินอยากมีส่วนช่วยให้ลูกค้าคลายกังวลกับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆที่แบกรับอยู่ ไม่ต้องห่วงเรื่องผ่อนบ้าน (9 เดือน) มีเงินเหลือใช้จ่ายที่จำเป็น แถมมีสภาพคล่องสำหรับหมุนเวียนหรือใช้ปลดหนี้ต่าง ๆ เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและให้ก้าวผ่านความยากลำบากนี้ไปด้วยกัน

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.