‘ไทยประกันชีวิต’ ร่วม ‘มูลนิธิหนึ่งคนให้หลายคนรับ’ มอบถุงยังชีพผู้ประสบอุทกภัย จ.มหาสารคาม

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) และนางสาวภาสินี ปรีชาธนาพล กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ พร้อมทีมฝ่ายขายจิตอาสา มอบถุงยังชีพ จำนวน 434 ชุด เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.