โควิด-19 ปลุกกระแสทำงานเพื่อสังคม เปิดตัว ่Devcurate ่แพลตฟอร์มหางาน Social Impact พร้อมจัดมหกรรมอาชีพเพื่อสังคมครั้งยิ่งใหญ่ บนโลกดิจิทัล

โควิด-19 ปลุกกระแสทำงานเพื่อสังคม
เปิดตัวDevcurate แพลตฟอร์มหางาน Social Impact พร้อมจัดมหกรรมอาชีพเพื่อสังคมครั้งยิ่งใหญ่ บนโลกดิจิทัล

เดฟคิวเรท (Devcurate) เทคโนโลยีสตาร์ทอัพสัญชาติไทย แพลตฟอร์มอาชีพที่เชื่อมโยงคนอยากทำงานเพื่อสังคมกับองค์กรในภาคส่วนต่าง ๆ ที่มีเป้าหมายสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคม (Social Impact Sectors) เข้าด้วยกัน จับจังหวะโควิด-19 ที่ปลุกกระแสการทำงานเพื่อสังคมให้คึกคัก เปิดตัวพร้อมให้ใช้แล้วอย่างเต็มรูปแบบ ที่ www.devcurate.co พร้อมเตรียมจัดงาน Impact Careers Festival 2021 มหกรรมอาชีพเพื่อสังคมครั้งยิ่งใหญ่ บนโลกดิจิทัล ในระหว่างวันที่ 13 – 22 ธันวาคม 2564

นายอานัส อาลี ผู้ร่วมก่อตั้งและประธานกรรมการบริหาร กล่าวว่า “ตลอดช่วงโควิด-19 ที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าองค์กรที่ทำงานเพื่อสังคมมีบทบาทอย่างมากในการช่วยบรรเทาปัญหาที่เกิดขึ้น เป็นช่วงเวลาที่ผู้คนได้ตระหนักถึงความสำคัญ และเข้าใจบทบาทหน้าที่ขององค์กรเหล่านี้อย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน และโควิด-19 ยังนำมาซึ่งความเปลี่ยนแปลงทางสังคมในอีกหลายด้าน ส่งผลทำให้คนรุ่นใหม่เห็นความเชื่อมโยงระหว่างตัวเองและสังคมอย่างมาก การทำงานเพื่อสังคมจึงเป็นเรื่องหนึ่งที่กำลังถูกมองหา จึงเป็นโอกาสที่ดีในการแนะนำแพลตฟอร์ม Devcurate ออกสู่ตลาด โดยก่อนหน้านี้เรามุ่งเน้นการพัฒนาระบบ และสร้างเครือข่ายกับองค์กรต่าง ๆ ซึ่งตอนนี้มีกว่า 500 องค์กรทั่วโลก”

องค์กรในภาคส่วนต่าง ๆ ที่มีเ

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *