วว. ได้ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยตรวจผลิตภัณฑ์ ครอบคลุมสินค้าอุปโภคบริโภค/การแพทย์ จากสมอ.

กระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  (อว.) โดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย  (วว.)  ได้รับการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการให้เป็นหน่วยตรวจผลิตภัณฑ์ตามมาตรา 5 ของ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม ทั้งมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมประเภทบังคับและสมัครใจ ครอบคลุมสินค้าอุปโภคบริโภคและการแพทย์ในวิถีชีวิตใหม่ New Normal ระบุ วว. มีความพร้อมทั้งองค์ความรู้ เครื่องมือ บุคลากร เพื่อร่วมช่วยแก้ไขปัญหา ตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรม ให้เข้มแข็ง ยั่งยืน ในเวทีการแข่งขันทั้งในและต่างประเทศ

ศ.(วิจัย)ดร.ชุติมา  เอี่ยมโชติชวลิต  ผู้ว่าการ วว.  กล่าวว่า วว. ดำเนินงานการวิเคราะห์ทดสอบ ด้านผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและกระบวนการดำเนินงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  จากการดำเนินงานดังกล่าวอย่างมีระบบและสอดคล้องกับแนวปฏิบัติ ส่งผลให้ขณะนี้ วว. ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยตรวจผลิตภัณฑ์ตามมาตรา 5 (ว่าด้วยการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบการทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม) ของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ครอบคลุมสินค้าอุปโภคบริโภคและการแพทย์ในวิถีชีวิตใหม่ New Normal ทั้งในด้านรายการบริการทดสอบของแต่ละมาตรฐานและรายละเอียดเครื่องมือที่ใช้ในการทดสอบ รวมทั้งใบรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน มอก. 17025 ในขอบข่ายที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ การขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยตรวจผลิตภัณฑ์ของ วว. ตามมาตรา 5  ครอบคลุมการตรวจสอบ  ดังนี้ 

 กลุ่มอาหาร   เช่น   นมผง มอก.391-2524   บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป มอก. 271-2548  แป้งมันสำปะหลัง มอก. 274-2521    น้ำซอสปรุงรส มอก.8-2539   น้ำมันรำข้าวสำหรับบริโภค มอก. 44-2516  น้ำมันถั่วเหลืองสำหรับบริโภค มอก. 175-2529  น้ำมันปาล์มสำหรับบริโภค มอก. 288-2535  กาแฟคั่ว มอก.  522-2527  ปลาทูน่ากระป๋อง มอก. 142-2530   น้ำส้มสายชู มอก. 83-2561  น้ำพริกแกงและเครื่องปรุงแต่งกลิ่นรส มอก. 429-2548  อาหารแมว มอก. 1017-2533

กลุ่มการแพทย์   เช่น  หน้ากากอนามัยใช้ครั้งเดียว มอก. 2424-2562   หน้ากากอนามัยใช้ครั้งเดียวชนิด N95 ลดความเสี่ยงการติดเชื้อทางการแพทย์ มอก.  2480-2562  ถุงมือยางปราศจากเชื้อสำหรับการศัลยกรรมชนิดใช้ครั้งเดียว มอก.538-2560  ถุงมือสำหรับการตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์ชนิดใช้ครั้งเดียว มอก.1056 เล่ม 1-2556  หลอดยาฉีด มอก .502-2547  การทดสอบเพื่อประเมินการระคายเคืองและการแพ้ทางผิวหนัง มอก. 2395 เล่ม 10 : 2558   การทดสอบเพื่อประเมินความเป็นพิษต่อระบบต่างๆ ของร่างกาย มอก. 2395 เล่ม 11 : 2551          

กลุ่มเครื่องประดับ/ของใช้ทั่วไป   เช่น  ทองรูปพรรณ มอก. 303-2522  กระดาษเช็ดหน้า มอก. 215-2560  กระดาษเช็ดปาก มอก. 240-2530  โคโลญ มอก. 1570-2541   แป้งฝุ่น มอก. 443-2525   ผลิตภัณฑ์ซักผ้าชนิดเหลว มอก. 1745-2547  สบู่ถูตัว มอก. 29-2545  แชมพู มอก.162-2541  ผงซักฟอก มอก. 78-2561  

กลุ่มอุปกรณ์ที่ใช้กับอาหาร    เช่น  ผลิตภัณฑ์ภาชนะและเครื่องใช้พลาสติกสลายตัวได้แบบใช้ครั้งเดียว มอก.2884 เล่ม 1-2560   ถุงพลาสติกบรรจุอาหารสำหรับอุ่นในไมโครเวฟ  มอก. 3022-2563   ผลิตภัณฑ์ถุงพลาสติกย่อยสลายตัวได้ทางชีวภาพ    มอก. 2995-2562   เตาไมโครเวฟสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัย มอก. 1773-2548    ภาชนะและเครื่องใช้เมลามีน มอก.5 24-2539   

กลุ่มก่อสร้าง   เช่น  แผ่นเหล็กมุงหลังคามอก.  1128-2562  แผ่นยางปูพื้น มอก. 2377-2559  บานพับสำหรับประตูและหน้าต่าง มอก.759-2531   บานประตูพีวีซี มอก. 1013-2533  

กลุ่มอุปกรณ์รถยนต์/จักรยานยนต์/จักรยาน  เช่น  จานโซ่จักรยานยนต์ มอก. 472-2526  โครงรถจักรยาน มอก.254-2529   วงล้อรถจักรยาน มอก. 267-2528   ยางนอกรถจักรยาน มอก. 571-2528  บันไดจักรยาน มอก.631-2529   สีจราจร  มอก. 415-2548   หม้อน้ำรถยนต์ มอก. 388-2534  ยางในรถยนต์ มอก. 651-2535  ยางขอบประตูรถยนต์ มอก. 800-2545  เบาะรถยนต์ มอก. 896-2532

 “วว. ภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจของประเทศด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ซึ่ง วว. มีความเชี่ยวชาญ  มีความพร้อมทั้งองค์ความรู้  เครื่องมือและบุคลากร เพื่อตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรม หวังเป็นอย่างยิ่งว่าด้วยศักยภาพของเราจะช่วยให้การประกอบธุรกิจทั้งในและต่างประเทศมีความมั่นคงและยั่งยืน” ผู้ว่าการ วว. กล่าวสรุป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และรับบริการจาก วว. ติดต่อได้ที่ กลุ่มงานบริการอุตสาหกรรม  โทร. 0 2577 9344 , 0 2577 9000  โทรสาร  0 2577 9009  อีเมล  tistr@tistr.or.th  เว็บไซต์  www.tistr.or.th

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *