รมต.ท่องเที่ยว-กีฬาลงพื้นที่ตรวจราชการ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

18 ธันวาคม 2564 นายอดิศักดิ์ ภูสิทธิ์วงศานุยุต หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ให้การต้อนรับนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในการเดินทางมาตรวจราชการในพื้นที่อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ได้นำเสนอต่อที่ประชุมดังนี้

1 ) ปีที่ผ่านมาอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ มียอดนักท่องเที่ยวจำนวน 1.1 ล้านคน สามารถจัดเก็บเงินรายได้เป็นอันดับ 1 ของประเทศ

2 ) ได้ร่วมมือกับสมาคมการท่องเที่ยวเขาใหญ่ ฝ่าวิกฤตโควิดจนสามารถประคับประคองธุรกิจการท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอปากช่อง ก่อให้เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียน สามารถพลิกฟื้นเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างแข็งแกร่ง

3 ) ในช่วงวันที่ 22-23 มกราคม 2565 จะดำเนินการจัดงาน “60 ปี อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ มรดกไทยมรดกโลก”

4) ได้ขอให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายด่านศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่-ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ซึ่งได้รับความเสียหายจากอุทกภัยครั้งใหญ่เมื่อปี 2563

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *