นายก อบจ.ปทุมธานี ประธานในพิธีทำบุญตักบาตรงานบุญปริวาสกรรม-วางแผ่นศิลาฤกษ์ ณ วัดเกาะเกรียง

นายก อบจ.ปทุมธานี ประธานในพิธีทำบุญตักบาตรงานบุญปริวาสกรรมและวางแผ่นศิลาฤกษ์ เพื่อบูรณะปฏิสังขรณ์ยกอุโบสถ(ดีดโบสถ์) ณ วัดเกาะเกรียง

เวลา 09.00 น. ของวันที่ 23 ธ.ค.64 พระมหาบัญญัติ สุจิตฺฺโต ดร.เจ้าอาวาสวัดเกาะเกรียง ประธานฝ่ายสงฆ์ในพิธีปริวาสกรรม พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีทำบุญตักบาตร พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 85 รูป ณ บริเวณลานปฎิบัติธรรมวัดเกาะเกรียง จากนั้น เวลา 09.39 น. พล.ต.ท.คำรณวิทย์ฯ ได้เป็นประธานในพิธีวางแผ่นศิลาฤกษ์ ตอกไม้มงคลฐานราก เพื่อบูรณะปฎิสังขรณ์ยกอุโบสถ(ดีดโบสถ์) ณ วัดเกาะเกรียง ต.บางคูวัด อ.เมือง จ.ปทุมธานี


โดยมี คณะที่ปรึกษานายก อบจ. ส.จ บางคูวัด พร้อมทีมงาน ดร.จิดาภา แต่สกุล นายกสมาคมสตรีไทยสากล และคณะศิษยานุศิษย์พระมหาบัญญัติฯ ร่วมทำบุญตักบาตร ณ บริเวณดังกล่าว
.
ในโอกาสนี้จึงขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาเลื่อมใสในบวรพระพุทธศาสนาร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพยกอุโบสถ(ดีดโบสถ์) ยกฐานะ ตามกำลังศรัทธา เพื่อบูรณะปฏิสังขรณ์อนุรักษ์โบราณสถานทางประวัติศาสตร์ เพื่อใช้ประกอบพิธีกรรมสำคัญๆ ทางศาสนา และเพื่อทนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้ดำรงอยู่คู่สังคมไทยสืบไป

และร่วมบุญเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์จากทั่วทุกสารทิศที่เดินทางมาเข้าร่วมปาริวาสกรรม จำนวน 85 รูป – เนกขัมมะ(ชีพราหมณ์) มื้อละ 3,000 บาท น้ำปานะวันละ 1,000 บาท ในงานบุญปริวาสกรรม ซึ่งทางวัดเกาะเกรียงจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 – 31 ธ.ค.64 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ พระมหาบัญญัติ สุจิตฺฺโต ดร.เจ้าอาวาสวัดเกาะเกรียง โทร 085 120 5760

ขอคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก ตลอดจนอานิสงส์ผลบุญกุศล ที่ท่านมีจิตศรัทธาในครั้งนี้ ขอได้โปรดจงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บและประสพแต่ความสุข ความเจริญ ด้วยจตุรพิธพรชัย มีอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณสารสมบัติทุกท่าน ทุกประการด้วยเทอญ
.

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.