กระทรวง อว. ชวนเยาวชนรู้คิดรู้รอบเรื่องวิทย์ ในงาน “ถนนสายวิทยาศาสตร์ รับวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565”

กระทรวง อว. ขนความสนุกวิทย์ฯ ชวนเยาวชนรู้คิดรู้รอบเรื่องวิทย์ในงาน “ถนนสายวิทยาศาสตร์ รับวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565” มุ่งเน้นการเรียนรู้แบบ Online

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ผนึกกำลังภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ จัดงาน “ถนนสายวิทยาศาสตร์ รับวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565” ชวนเยาวชนรู้คิดรู้รอบเรื่องวิทย์ฯ ขนความสนุกด้านวิทยาศาสตร์จัดเต็ม 2รูปแบบ Online และ On Hands กระจายความสนุกทุกพื้นที่ทั่วประเทศ พร้อมเปิดโอกาสให้เยาวชนและผู้ปกครองสัมผัสประสบการณ์จริง ในวันเสาร์ที่ 8 มกราคม 2565 นี้ 

    ศ.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กล่าวว่า “กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือ กระทรวง อว. ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมให้เยาวชนไทยมีโอกาสเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีได้อย่างมีสาระและสนุกสนาน ผ่านการคิด ทดลอง และลงมือปฏิบัติจริง ตั้งแต่ พ.ศ. 2550 เป็นต้นมา กระทรวง อว. ร่วมกับหน่วยงานในสังกัด รวมทั้งหน่วยงานพันธมิตร ภาครัฐต่างๆ ร่วมกันจัดกิจกรรม “ถนนสายวิทยาศาสตร์ รับวันเด็กแห่งชาติ” ขึ้น  เป็นประจำทุกปี ซึ่งกิจกรรม “ถนนสายวิทยาศาสตร์ รับวันเด็กแห่งชาติ” เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมความร่วมมือที่เป็นรูปธรรม       ที่ได้รับความสนใจจากนักเรียน ครู อาจารย์ ผู้ปกครอง จำนวนมาก จึงมีการจัดต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

    สำหรับถนนสายวิทยาศาสตร์ฯ ปี 2565 ในครั้งนี้ เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 กระทรวง อว.      จึงมุ่งเน้นดำเนินการจัดกิจกรรมแบบออนไลน์เป็นหลัก และกระจายการเรียนรู้ไปยังพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ โดยคำนึงถึงมาตรการความปลอดภัย และมาตรการการเว้นระยะห่างเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนทั่วประเทศได้เรียนรู้อย่างทั่วถึง ขานรับแนวคิดนโยบายของรัฐบาล “รู้คิด รอบคอบ รับผิดชอบต่อสังคม” เน้นให้เยาวชนเกิดแรงบันดาลใจ เรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมอย่างสนุกสนาน โดยปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด     ปีสากลแห่งเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (International Year of Creative Economy for Sustainable Development) ปีสากลแห่งการประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และปีสากลแห่งแก้ว  โดยมีเป้าหมายสำคัญคือให้เด็กไทยหันมาสนใจชื่นชอบวิทยาศาสตร์ เปลี่ยนมุมมองว่าวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องสนุก น่าตื่นเต้น น่าเรียนรู้และเข้าใจง่าย ได้ทดลองลงมือปฏิบัติจริง ด้วยการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ที่หลากหลาย ผ่านช่องทางต่างๆ โดยมุ่งเน้นที่การเรียนรู้แบบ Online และ On Hands เป็นหลัก เพื่อให้เยาวชนได้ร่วมสนุกจากทุกที่ทุกเวลาได้ง่ายมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามยังมีการจัดแบบ Onsite ตามแต่ละสถานที่แหล่งเรียนรู้ที่เปิดให้บริการตามปกติ แต่เน้นมาตรการการดูแลป้องกัน การเว้นระยะห่าง และการใส่ใจเรื่องความปลอดภัยต่างๆ ซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างดีเยี่ยมจาก อพวช. และหน่วยงานพันธมิตรในสังกัดกระทรวง อว. อาทิ กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)(GISTDA) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) พร้อมทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนกว่า 27 หน่วยงาน ที่พร้อมกระจายความสนุกไปทั่วประเทศ”

นายสุวรงค์ วงษ์ศิริ รองผู้อำนวยการ รักษาการแทนผู้อำนวยการ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กล่าวว่า “สำหรับในปีนี้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในปัจจุบัน จึงมีการปรับรูปแบบการจัดงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น เพื่อให้สามารถดำเนินการตามภารกิจเดิมตามเจตนารมณ์ในการสร้างสรรค์การเรียนรู้ โดยมีการเน้นในการจัดกิจกรรมเป็น 2 รูปแบบ คือ

1. กิจกรรม On Hands กิจกรรมจัดส่งสื่อการเรียนรู้ และของเล่นวิทยาศาสตร์ให้แก่โรงเรียน และศูนย์การเรียนรู้ต่างๆ กว่า 100 แห่งทั่วประเทศ อาทิ สื่อสนุกวิทย์ กับ อว. สู่โรงเรียน/ศูนย์การเรียนรู้ และกล่องสุ่มของเล่นวิทยาศาสตร์ ซึ่งผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมผ่านทาง Facebook : ถนนสายวิทยาศาสตร์ ScienceAvenue และรอรับสื่อการเรียนรู้ไปให้เล่นสนุกถึงที่บ้านหรือที่โรงเรียนได้เลย

2. กิจกรรม Online  ถือเป็นหนึ่งกิจกรรมไฮไลท์ของงานถนนสายวิทยาศาสตร์ในปี 2565 นี้ ซึ่ง สามารถร่วมสนุกกันได้ทั้ง ในรูปแบบ Live Event และการประกวดแข่งขันกิจกรรมทาง Facebook : ถนนสายวิทยาศาสตร์ ScienceAvenue / NSTfair Thailand ซึ่งพบกับหลากหลายกิจกรรมสุดสร้างสรรค์ พร้อมรับของรางวัลมากมาย อาทิ

– กิจกรรม “What Am I? ทายวิทย์คิดสร้างสรรค์” น้องๆ เยาวชน จะได้ออกแบบการแต่งกายโดยใช้วัสดุและอุปกรณ์ที่มีอยู่ เพื่อสร้างสรรค์เป็นชุดที่บอกเล่าถึงวิทยาศาสตร์รอบตัวเรา นำเสนอแนวคิดผ่านการแต่งกายและสามารถสื่อสารผ่านท่าทางหรือเสียงร้องได้ โดยไม่จำกัดเทคนิคและจินตนาการ

– กิจกรรม Science Around Us บอกเล่าวิทย์รอบตัว ชวนน้องๆ เยาวชน ถ่ายคลิปบอกเล่าเรื่องราวทางวิทยาศาสตร์ให้มีความสร้างสรรค์และสนุกสนาน อธิบายถึงแนวคิด หลักการหรือเกร็ดความรู้อย่างง่าย ที่อยู่รอบตัวในชีวิตประจำวัน

-กิจกรรม “หอคอยรับน้ำหนัก” ปลุกความเป็นนักประดิษฐ์ สนุกไปกับสร้างหอคอยให้แข็งแรงที่สุด  พร้อมร่วมสนุกแล้วโชว์ผลงานเพื่อรับรางวัล

สำหรับการจัดกิจกรรมที่ อพวช. คลองห้า ปทุมธานี ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมรองรับให้น้องๆ ได้ร่วมสนุกโดยรอบพิพิธภัณฑ์ รวมทั้งได้จัดสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เช่น รถไฟฟ้ารับ-ส่งบริเวณงาน ร้านค้า ร้านอาหาร และรถสุขา ซึ่งได้เตรียมเอาไว้เพียงพอต่อผู้เข้าร่วมงาน

อย่างไรก็ตามการจัดกิจกรรมครั้งนี้ เราดำเนินการจัดงานโดยยึดตามมาตรการที่ ศบค. และกระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัด  โดยได้มีการตรวจคัดกรอง และจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมงานในแต่ละกิจกรรม รวมถึงการจัดเตรียมอุปกรณ์การทำความสะอาดอย่างเจลแอลกอฮอล์ล้างมือให้แก่ผู้เข้าร่วมงานรอบบริเวณการจัดงาน ปลอดภัย ไร้ความกังวลอย่างแน่นอน” 

ศ.นพ.สิริฤกษ์ฯ กล่าวทิ้งท้าย “ในวันเสาร์ที่ 8 มกราคม 2565 นี้ ขอเชิญชวนคุณพ่อคุณแม่ และน้องๆ เยาวชน มาร่วมกิจกรรม “ถนนสายวิทยาศาสตร์ รับวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565” พร้อมสัมผัสประสบการณ์การเรียนรู้แบบใหม่หลายรูปแบบ ที่จะพาไปเปิดโลกทัศน์ในเรื่องราววิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ด้วยความสนุกสนานและเข้าใจง่าย ดังคำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 โดยท่านนายกรัฐมนตรีได้มอบไว้ว่า “รู้คิด รอบคอบ รับผิดชอบต่อสังคม” เพื่อให้เด็กและเยาวชนเหล่านี้ได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพของประเทศชาติต่อไปในอนาคต”

สามารถดูรายละเอียดได้ที่ Facebook : ถนนสายวิทยาศาสตร์ ScienceAvenue หรือ เว็บไซต์  www.nsm.or.th สอบถามรายละเอียดได้ที่โทรศัพท์ 02577 9960 

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.