เยาวชนส่งสิ่งประดิษฐ์ลุ้นรางวัล โครงการ Thailand New Gen Inventor Award 2021

การจัดงานวันนักประดิษฐ์แห่งชาติประจำปี 2564-2565 ซึ่งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานครดำเนินถึงวันสุดท้ายที่ยังมีให้ลุ้นรางวัลกันอีก เป็นรางวัลประกวดผลงานประดิษฐ์ระดับน้อง ๆ เยาวชน ได้แก่ โครงการ Thailand New Gen Inventor Award 2021 ซึ่งจะประกาศในวันสุดท้ายของงาน เฟ้นจากประมาณ 500 ผลงานที่ร่วมนำเสนอภายในงาน

ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เปิดเผยว่า งานวันนักประดิษฐ์ในปีนี้เป็นการรวมงาน2 ปี มีการมอบรางวัลผลงานวิจัยของปี2564-2565 จัดขึ้นในปีเดียว เนื่องจากปีที่แล้วเลื่อนไปจากสถานการณ์โควิด-19 แต่มีครบถ้วน ทั้งการมอบรางวัลการวิจัยแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลสิ่งประดิษฐ์และรางวัลวิทยานิพนธ์ นักวิจัยรับรางวัลจากรองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีกระทรวงอว.และปลัดกระทรวงอว.มากกว่า 300 รางวัล

นอกจากนี้ภายในงานยังนำเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ระดับเยาวชน ระดับมัธยม ระดับอุดมศึกษาและอาชีวะ ประมาณ 500 ผลงาน ซึ่งผ่านการคัดกรองมาจากประมาณ 1,000 รางวัล โดยผู้ชนะการประกวดจะรับรางวัลในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการจัดงาน

ในโซนของสิ่งประดิษฐ์ระดับเยาวชน มีการนำเสนอผลงานกันอย่างคึกคักและล้วนมีความน่าสนใจ หากใครมีเวลาน้อยก็จะเดินกันไม่ครบถ้วนเลยทีเดียว

มาชมบรรยากาศและส่วนหนึ่งของการนำเสนอผลงานน้อง ๆ เยาวชนกัน

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *