วช. ร่วม สบร. นำงานวิจัย “เกษตรอินทรีย์” ถ่ายทอดสู่ชุมชน บนดาดฟ้าเซ็นเตอร์วัน

 
วช. ร่วมกับ สบร.นำงานวิจัย “เกษตรอินทรีย์” ถ่าย ทอดสู่ชุมชน บนดาดฟ้าเซ็นเตอร์วัน

วันนี้ (5 มีนาคม 2565) สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ลงพื้นที่ติดตาม “กระบวนการจัดการความรู้เพื่อนำผลงานวิจัยสู่การพร้อมใช้งานสำหรับชุมชน” ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง วช. และ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) (สบร.) หรือ OKMD ณ Wastegetable Farm ดาดฟ้าลานจอดรถศูนย์การค้าเซ็นเตอร์วัน กรุงเทพมหานคร โดยมี ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยสู่ชุมชน “เกษตรอินทรีย์” และมี ดร.อภิชาติ ประเสริฐ รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมลงพื้นที่เพื่อติดตามผลการดำเนินกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ในครั้งนี้

นอกจากนี้ ภายในงานยังมีกิจกรรมสาธิตและการทำปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพจากเศษอาหาร และการปลูกผักอินทรีย์แบบยกแคร่ โดยทีมวิทยากรมากประสบการณ์ นำโดย คุณปรีณา ประยุกต์วงศ์ เลขาธิการสมาคมเครือข่ายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และคุณธนกร เจียรกมลชื่น ผู้จัดการ Wastegetable Farm

วช. หวังว่ากิจกรรมนี้ จะเป็นต้นแบบเพื่อการสร้างสังคมเมืองให้น่าอยู่ด้วยงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสังคมสืบไป

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *