พม. ร่วม มูลนิธิช่วยคนตาบอดฯ ภาคีเครือข่าย เปิดการประกวด อ่าน เขียนอักษรเบรลล์ ชิงโล่พระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ

พม. ร่วม มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยฯ ภาคีเครือข่าย เปิดการประกวด อ่าน เขียนอักษรเบรลล์ ชิงโล่พระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 26

วันนี้ (25 มี.ค. 65) เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมรวยอารี โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ นาวาตรีสุธรรม ระหงษ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประกวดการอ่านและเขียนอักษรเบรลล์ ชิงโล่พระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 26 โดยนายขรรค์ ประจวบเหมาะ ประธานกรรมการมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยฯ กล่าวต้อนรับผู้ร่วมงาน นาย เอกกมล แพทยานันท์ นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ฯ ผ่านระบบออนไลน์จากสนามการประกวดอีก 4 ภูมิภาค

โดยแบ่งเป็นการแข่งขันระดับประถม มัธยม อุดมศึกษา และคนตาบอดทั่วไป สอบแข่งขันประเภทเขียน อ่าน และพิมพ์อักษรเบรลล์ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึ่งมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยฯ เป็นศูนย์กลางการแข่งขัน ได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการศึกษาของคนพิการทางการเห็น (ตาบอด) เสมอมา โดยเฉพาะโครงการดังกล่าว เป็นการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการใช้อักษรเบรลล์ของคนตาบอด และคนที่เกี่ยวข้องกับคนตาบอด ให้ใช้อักษรเบรลล์เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่คนตาบอด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยอธิบดี พก. มอบหมายให้ นางณฐอร อินทร์ดีศรี ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นผู้แทน พก. พร้อมด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา 4 ภูมิภาค คณะครูอาจารย์ นักเรียน และสื่อมวลชน เข้าร่วมงาน


โดยในวันพรุ่งนี้ (26 มี.ค. 65) จะมีการประกาศผลการแข่งขันทั้งในส่วนกลางและ 4 ภาค ณ โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยฯ ซึ่งจะมีพิธีปิดงาน โดย นายมณเฑียร บุญตัน สมาชิกวุฒิสภา

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *