โชว์นวัตกรรมยานยนต์แห่งอนาคต งาน “ฟิวเจอร์ โมบิลิตี้ เอเชีย 2022 (Future Mobility Asia 2022)”

ฟิวเจอร์ โมบิลิตี้ เอเชีย 2022 (Future Mobility Asia 2022) จุดนัดพบผู้นำอุตสาหกรรม      ระดับโลกในประเทศไทยเพื่อขับเคลื่อนยานยนต์พลังงานสะอาดให้เกิดขึ้นในภูมิภาคเอเชีย

งานฟิวเจอร์ โมบิลิตี้ เอเชีย (Future Mobility Asia) จัดขึ้นภายใต้การสนับสนุนของ’กระทรวงพลังงาน ประเทศไทย โดยจะจัดแสดงแนวคิด โซลูชัน เทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ด้านยานยนต์แห่งอนาคตครอบคลุมในทุกด้าน

มุ่งผสานรวมอุตสาหกรรมในภาคส่วนเทคโนโลยี นวัตกรรม และพลังงานเข้าด้วยกันเพื่อขับเคลื่อนอนาคตของยานยนต์พลังงานสะอาดในภูมิภาคเอเชีย ซึ่งตลอดระยะเวลาสามวันของการจัดงานในครั้งนี้จะเป็นการแสดงนวัตกรรมและโซลูชั่นแบบสด (เรียลไทม์) ที่มีทั้งการเสวนาพูดคุยและการประชุมระดับสูง

ฟิวเจอร์ โมบิลิตี้ เอเชีย (Future Mobility Asia) หรือ           เอฟเอ็มเอ 2022 (FMA 2022) เป็นงานแสดงแนวคิด โซลูชัน เทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ด้านยานยนต์แห่งอนาคตที่ครอบคลุมในทุกด้าน ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 ถึง 22 กรกฎาคม 2022 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (BITEC) โดยจะจัดพร้อมกับงานฟิวเจอร์ เอนเนอร์ยี เอเชีย (Future Energy Asia) ซึ่งเป็นงานนิทรรศการและการประชุมชั้นนำเกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านและการเปลี่ยนแปลงด้านพลังงานของภูมิภาคเอเชีย

การจัดงานฟิวเจอร์ โมบิลิตี้ เอเชีย 2022 (Future Mobility Asia 2022) ในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงพลังงานของประเทศไทย และดูแลการจัดงานโดยบริษัท ดีเอ็มจี อีเวนท์ ซึ่งถือได้ว่าเป็นจุดรวมตัวและเชื่อมโยงระหว่างรัฐมนตรี ผู้กำหนดนโยบาย นักลงทุน และผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมกับบรรดาโออีเอ็ม (OEM) นักสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านยานยนต์ ซัพพลายเออร์หลังการขาย ผู้ให้บริการโซลูชันเทคโนโลยีเพื่อขับเคลื่อนอนาคตของยานยนต์พลังงานสะอาดในภูมิภาคเอเชียโดยเฉพาะ

โดยก่อนที่งานฟิวเจอร์ โมบิลิตี้ เอเชีย (Future Mobility Asia) จะเริ่มขึ้นเป็นครั้งแรกในเดือนกรกฎาคม บรรดาผู้นำทางความคิดระดับภูมิภาคและผู้ให้บริการโซลูชันหลักๆ จะมีโอกาสได้ปรึกษาหารือร่วมกันเกี่ยวกับความต้องการที่ชัดเจนในอาเซียนและข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับนโยบายการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า 3030 (3030 EV Production Policy) ของประเทศไทยภายในงานพรีวิววันนี้ก่อนที่จะถึงวันงานจริง

ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงานประเทศไทยและเป็นประธานร่วมของคณะกรรมการขับเคลื่อนยานยนต์แห่งอนาคตในเอเชีย (Future Mobility Asia Steering Committee) กล่าวว่า: “ประเทศไทย ซึ่งเป็นหนึ่งในศูนย์กลางการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า (EV) ชั้นนำในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้กำหนดแผนงานในการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า 1.2 ล้านคัน ภายในปี 2036 โดยงานฟิวเจอร์ โมบิลิตี้ เอเชีย 2022 (Future Mobility Asia 2022) จะมีบทบาทสำคัญในการเร่งการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานด้วยการสร้างแพลตฟอร์มเพื่อแบ่งปันและร่วมสร้างนวัตกรรมยานยนต์พลังงานสะอาดเพื่อสนับสนุนความมุ่งมั่นในการเป็นศูนย์กลางยานยนต์ไฟฟ้า (EV Hub) ของประเทศไทยและดึงดูดการลงทุนเข้ามายังห่วงโซ่คุณค่าของภูมิภาคอาเซียนทั้งหมด”

การประชุมระดับสูงของงานฟิวเจอร์ โมบิลิตี้ เอเชีย 2022 (Future Mobility Asia 2022) จะมีระยะเวลากว่า 3 วัน โดยจะมีการปาฐกถาพิเศษจากรัฐมนตรีและการเจรจาพูดคุยของบรรดาซีอีโอจากทั่วโลก ซึ่งบรรดาวิทยากรจะมาร่วมแบ่งปันข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับแนวโน้ม กลยุทธ์ และโซลูชันที่จะขับเคลื่อนอนาคตของยานยนต์ที่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutral Mobility) ในเอเชีย  

ในเวลาเดียวกันจะมีการจัดงานนิทรรศการไปพร้อมกันเพื่อเปิดโอกาสให้มีการพูดคุยกับเหล่าสตาร์ทอัพ สเกลอัพ และนักลงทุนด้านยานยนต์ รวมถึงบรรษัทข้ามชาติทั่วโลกโดยตรง สำหรับนิทรรศการในครั้งนี้จะมีการสาธิตยานยนต์ไร้คนขับ ยานยนต์ไฟฟ้า ยานยนต์พลังงานสะอาดเป็นครั้งแรก ทั้งยังจะมีการเปิดตัวยานยนต์ไร้คนขับทั้งแบบรถโดยสารส่วนบุคคลและเพื่อการพาณิชย์ รวมถึงมีการเปิดตัวเทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรมใหม่ๆ นอกจากนี้ยังจะมีการจัดกิจกรรมต่างๆ มากมายตั้งแต่โครงการสนับสนุนการสร้างสรรค์นวัตกรรมตั้งแต่ระดับพื้นฐาน (On-floor Lighthouse Project) กรณีศึกษาและการแสดงผลงงานของธุรกิจสตาร์ทอัพ การเสนอขายผลงานให้กับผู้ร่วมทุนในธุรกิจสตาร์ทอัพ ไปจนถึงการสร้างนวัตกรรมแบบเร่งด่วน (Hackathon)

สำหรับงานฟิวเจอร์ โมบิลิตี้ เอเชีย 2022 (Future Mobility Asia 2022) ที่มีความโดดเด่นไม่เหมือนใครในครั้งนี้ถือกำเนิดขึ้นภายใต้ความร่วมมือกับคณะกรรมการที่ปรึกษากลุ่มผู้นำด้านยานยนต์และผู้ประกอบกิจการในอุตสาหกรรม โดยคณะกรรมการชุดนี้ได้มีส่วนสนับสนุนความพยายามในการขับเคลื่อนให้เกิดความต้องการที่ชัดเจนและการเปิดตัวยานยนต์ไฟฟ้าในระดับชาติและระดับภูมิภาคด้วยการช่วยดึงดูดการลงทุนเข้ามาในห่วงโซ่คุณค่าของยานยนต์พลังงานสะอาดในทุกด้าน

สำหรับสมาชิกของคณะกรรมการขับเคลื่อนชุดนี้ ได้แก่ ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงานประเทศไทย และเป็นประธานร่วมของคณะกรรมการขับเคลื่อนยานยนต์แห่งอนาคตในเอเชีย (Future Mobility Asia Steering Committee); คุณชนินทร์ ขาวจันทร์ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน; คุณดัชยานท์ สิงหา หัวหน้าฝ่ายกิจการภาครัฐภายนอกประจำอาเซียน (ASEAN External Government Affairs: EGA) จากบริษัท         นิสสัน; เคลวิน เคย์ กรรมการผู้จัดการด้านยานยนต์แห่อนาคตและที่ปรึกษาสำหรับซีอีโอ กลุ่มบริษัทโกลด์เบลล์;     คุณมาร์ติน นอสส์ ประธานบริษัท พาวเวอร์เทรน โซลูชันส์ (Powertrain Solutions) ประจำภูมิภาคอาเซียนในเครือบริษัท โรเบิร์ต บ๊อช (Robert Bosch GmbH)

สมาคมอุตสาหกรรมที่สนับสนุนงานฟิวเจอร์ โมบิลิตี้ เอเชีย 2022 (Future Mobility Asia 2022) ได้แก่ สมาคม       ยานยนต์ไฟฟ้าแห่งเอเชีย (AFEVA); สมาคมส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้า (APEV); สมาคมอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในสิงคโปร์ (AEIS); และ CHAdeMO – องค์กรด้านระบบชาร์จเร็วของยานยนต์ไฟฟ้า  

นางสาวไอลีน อาง กรรมการบริหารสมาคมอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในสิงคโปร์ (AEIS) กล่าวว่า: “งานฟิวเจอร์ โมบิลิตี้ เอเชีย 2022 (Future Mobility Asia 2022) จะเป็นจุดรวมตัวของผู้เล่นรายสำคัญในระบบนิเวศของยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียนที่ใหญ่กว่าเพื่อสร้างชุมชนยานยนต์ไฟฟ้าในระบบดิจิทัลที่ดีและใหญ่ยิ่งๆ ขึ้น ด้วยการเชื่อมโยงระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายในอุตสาหกรรมเฉพาะแห่งนี้ ผู้เข้าร่วมงานจะสามารถสร้างโอกาสให้กันและกันได้มากขึ้นผ่านการจัดแสดงสินค้า สร้างเครือข่าย และพูดคุยหารือกัน”

นายเคลวิน เทย์ กรรมการผู้จัดการด้านยานยนต์แห่งอนาคตและที่ปรึกษาสำหรับซีอีโอของกลุ่มบริษัทโกลด์เบลล์ กล่าวว่า: “ฟิวเจอร์ โมบิลิตี้ เอเชีย 2020 (Future Mobility Asia 2022) จะทำหน้าที่เป็นแพลตฟอร์มสำหรับผู้เล่นในตลาดยานยนต์ของภูมิภาคแห่งนี้เพื่อเรียนรู้และสร้างเครือข่ายระหว่างกัน ซึ่งจะเป็นการจุดประกายให้เกิดโอกาสใหม่ๆ ในการทำงานร่วมกัน ภายในงานฟิวเจอร์ โมบิลิตี้ เอเชีย 2022 (Future Mobility Asia 2022) เราตั้งตารอที่จะสร้างความร่วมมือที่มีความหมายกับบรรดาเมืองอัจฉริยะต่างๆ รวมถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องด้านยานยนต์ทั่วทั้งห่วงโซ่คุณค่า เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และสำรวจโอกาสในการทำงานร่วมกัน” 

นายมาร์ติน นอสส์ ประธานบริษัท พาวเวอร์เทรน โซลูชั่นส์ ประจำอาเซียนในเครือบริษัท โรเบิร์ต บ๊อช กล่าวว่า; “ฟิวเจอร์ โมบิลิตี้ เอเชีย 2022 (Future Mobility Asia 2022) จะช่วยเสริมความแข็งแกร่งของระบบไฟฟ้ายานยนต์ของประเทศไทยและอาเซียน ผมคาดว่างานฟิวเจอร์ โมบิลิตี้ เอเชีย 2022 (Future Mobility Asia 2022) จะช่วยกำหนดแนวทางที่ชัดเจนในการใช้พลังงานไฟฟ้าของอาเซียน โดยคำนึงถึงเรื่องโครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับท้องถิ่น”

นายจุง เหงียน ผู้จัดการทั่วไปประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ – บริษัท เอสอีเอ อิเล็กทริค กล่าวว่า; “ในฐานะผู้นำระดับโลกด้านเทคโนโลยีอี-โมบิลิตี้ (e-Mobility) เรายังคงเดินหน้าผลักดันแนวคิดริเริ่มเกี่ยวกับยานยนต์เพื่อการพาณิชย์ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์สำหรับการขนส่งในเมืองและภาคส่วนโลจิสติกส์ สำหรับงานฟิวเจอร์ โมบิลิตี้ เอเชีย (Future Mobility Asia) ในครั้งนี้ เรารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้นำโซลูชันที่มีประสิทธิภาพคุ้มค่าภายใต้แนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนมาจัดแสดง ทั้งยังได้เข้าร่วมหารือเกี่ยวกับโอกาสในการทำงานร่วมกันกับบรรดาผู้นำระดับภูมิภาคด้วย เรากำลังรอคอยที่จะเป็นพันธมิตรชั้นนำระดับโลกในด้านการจัดหาพลังงานให้กับรถยนต์ไฟฟ้าเพื่อการพาณิชย์”

นายเมล แลนเวอร์ส-ชาห์ รองประธานประจำภูมิภาคเอเชีย บริษัท ดีเอ็มจี อีเว้นท์ กล่าวว่า; “ด้วยจำนวนประชากร 3.2 พันล้านคน ซึ่งเป็นชนชั้นกลางอายุน้อยที่กำลังเติบโตและนโยบายที่ยั่งยืนอย่างชัดเจน เอเชียจะมีบทบาทสำคัญในการเปลี่ยนแปลงระดับโลกเพื่อก้าวสู่แนวทางยานยนต์พลังงานสะอาดอย่างแท้จริง  และในฐานะที่เป็นจุดนัดพบสำคัญสำหรับรัฐมนตรีในภูมิภาค ผู้กำหนดนโยบาย ซีอีโอ (CEO) และซีเอ็กซ์โอ (CXO) จากโออีเอ็ม (OEM) และภาคส่วนการบริการหลังการขาย ร่วมกับผู้นำทางความคิดของอุตสาหกรรม งานฟิวเจอร์ โมบิลิตี้ เอเชีย 2022 (Future Mobility Asia 2022) พร้อมนำเสนอโอกาสที่ไม่เหมือนใครเพื่อพัฒนาแนวทางของยานยนต์พลังงานสะอาดและการเปลี่ยนแปลงด้านพลังงานในเอเชีย และอื่นๆ อีกมากมาย”

งานฟิวเจอร์ โมบิลิตี้ เอเชีย 2022 (Future Mobility Asia 2022) ได้รับการสนับสนุนจากบริษัท แดสสอล์ท ซิสเต็มส์ ( Dassault Systèmes) และบริษัท เอสอีเอ อิล็กทริค (SEA Electric) ซึ่งเป็นผู้สนับสนุนระดับแพลตินัม พร้อมด้วยบริษัท อีวีโลโม (Evlomo) ผู้สนับสนุนระดับทอง และผู้สนับสนุนระดับทองแดง ได้แก่ บริษัท เฮกซากอน (Hexagon) และบริษัท ไซส์ส (Zeiss)

โดยงาน ฟิวเจอร์ โมบิลิตี้ เอเชีย 2022 (Future Mobility Asia 2022) พร้อมเปิดให้ลงทะเบียนได้แล้วในตอนนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเข้าร่วมประชุม การจองบูธนิทรรศการ และการขอรับเอกสารต่างๆ โปรดไปที่เว็บไซต์ https://www.future-mobility.asia

เกี่ยวกับฟิวเจอร์ โมบิลิตี้ เอเชีย (Future Mobility Asia)

ฟิวเจอร์ โมบิลิตี้ เอเชีย (Future Mobility Asia) เป็นงานนิทรรศการและการประชุมระดับโลกแบบบูรณาการรอบด้านสำหรับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในทุกฝ่ายภายใต้วัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนด้านยานยนต์ให้มีการเปลี่ยนแปลงของยานยนต์พลังงานสะอาดแบบไร้คนขับในเอเชีย ภายในงานจะมีการนำเสนอเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านยานยนต์อย่างครอบคลุม และมีเป้าหมายที่จะรวมตัวผู้เชี่ยวชาญด้านการค้า ผู้นำทางความคิดด้านเทคโนโลยีระดับโลก รัฐมนตรีอาเซียน และเจ้าของกิจการยานพาหนะเพื่อการขนส่งมากกว่า 10,000 คน ซึ่งงาน ฟิวเจอร์ โมบิลิตี้ เอเชีย (Future Mobility Asia) ในครั้งนี้เป็นการจัดงานโดยบริษัท ดีเอ็มจี อีเวนท์ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.future-mobility.asia

โปรดติดตามเราทางโซเชียลมีเดียสำหรับข้อมูลล่าสุด:

Facebook: https://www.facebook.com/FutureMobilityAsia/

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/fma-2022 

Twitter: https://twitter.com/mobility_asia

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCkoFQ9-Gu-gbK60UbaRWb_w 

เกี่ยวกับฟิวเจอร์ เอนเนอร์ยี เอเชีย (Future Energy Asia) 

งานฟิวเจอร์ เอนเนอร์ยี เอเชีย 2022 (Future Energy Asia 2022) เป็นงานนิทรรศการและการประชุมสุดยอดภายใต้การสนับสนุของกระทรวงพลังงานประเทศไทยในฐานะเจ้าภาพอย่างเป็นทางการและมี กฟผ. และ ปตท. เป็นเจ้าภาพร่วม ซึ่งงานนี้ถือเป็นงานที่มีความสำคัญที่สุดของภูมิภาค เนื่องจากเป็นการรวมตัวของรัฐมนตรีพลังงานและซีอีโอของอุตสาหกรรม ซึ่งมีหน้าที่กำหนดและขับเคลื่อนเส้นทางการเปลี่ยนแปลงพลังงานของภูมิภาคแห่งนี้โดยตรง งานฟิวเจอร์ เอนเนอร์ยี เอเชีย (Future Energy Asia) ครั้งที่ 4 เป็นการจัดงานพร้อมกับงานฟิวเจอร์ โมบิลิตี้ เอเชีย (Future Mobility Asia) โดยภายในงานจะนำเสนอแพลตฟอร์มที่ครอบคลุมสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานมากกว่า 5,000 รายในภาคส่วนก๊าซ, LNG, พลังงานหมุนเวียน และพลังงานไฟฟ้า นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องด้านพลังงานรายสำคัญ ผู้ซื้อ และผู้เล่นในห่วงโซ่คุณค่าสามารถสร้างเครือข่าย แสดงนวัตกรรม และมองหาความร่วมมือทางธุรกิจระหว่างกันด้วย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่เว็บไซต์ https://www.futureenergyasia.com

เกี่ยวกับบริษัท ดีเอ็มจี อีเวนท์

บริษัท ดีเอ็มจี อีเวนท์ เป็นผู้นำในธุรกิจการจัดงานแบบเห็นหน้ากันโดยตรง (Face to face) และเป็นผู้จัดพิมพ์นิตยสารทางการค้าต่างๆ

เรามุ่งหวังที่จะแจ้งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้ธุรกิจได้รัรบทราบและเป็นตัวกลางในการเชื่อมโยงกับชุมชนที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างตลาดที่มีอนาคตและเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจของพวกเขาให้ประสบความสำเร็จได้เร็วขึ้นผ่านกิจกรรมแบบเห็นหน้ากัน

ทั้งนี้ บริษัท ดีเอ็มจี อีเวนท์ ได้จัดกิจกรรมไปแล้วกว่า 80 งานใน 25 ประเทศ และสามารถดึงดูดผู้เข้าร่วมแงานละตัวแทนจากภาคส่วนต่างๆ ได้มากกว่า 425,000 คนในแต่ละปี สำหรับผลงานสร้างชื่อของบริษัท ได้แก่ งานระดับแนวหน้าของอุตสาหกรรมมากมายในด้านพลังงาน การก่อสร้าง การบริการและการออกแบบ เทคโนโลยีการเคลือบ และการขนส่ง โดยงาน ADIPEC, Gastech และ EGYPS ถือเป็นการจัดงานระดับสำคัญของบริษัท สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่เว็บไซต์ www.dmgevents.com

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.