“แม็คโคร” การ์ดไม่ตก หลังสงกรานต์คุมเข้มโควิด-19 ต่อเนื่อง

แม็คโครการ์ดไม่ตก หลังสงกรานต์คุมเข้มมาตรการป้องกันโควิด-19 ต่อเนื่อง เสริมความเชื่อมั่น ปลอดภัยทุกสาขา

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ตอกย้ำความมั่นใจ คุมเข้มมาตรการป้องกันโควิด-19 ภายในทุกสาขาทั่วประเทศหลังเทศกาลสงกรานต์ เพิ่มความถี่ทำความสะอาดเชิงรุก โดยเฉพาะดีพคลีนนิ่ง พ่นอบฆ่าเชื้อโรคหลังปิดทำการทุกสาขา ภายใต้คำแนะนำของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งสอดล้องไปกับมาตรการด้านสาธารณสุขของแต่ละจังหวัด รวมทั้งยังคงกระตุ้นเตือนให้ลูกค้ารักษาระยะห่างตลอดเวลาการเลือกซื้อสินค้าภายในสาขาโดยเฉพาะจุดที่มีความแออัด  อีกทั้งยังเดินหน้ามาตรการแจกถุงมือให้ลูกค้าทุกคน และรณรงค์ใช้ cashless payment เพื่อลดการสัมผัสให้มากที่สุด  ทั้งนี้แม็คโครมุ่งมั่นในการให้บริการแบบการ์ดไม่ตก เพื่อเคียงข้างคนไทยให้ปลอดภัยในทุกช่วงเวลา

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *