หน่วยปฏิบัติการฝนหลวง จ.อุดรธานี เติมน้ำเขื่อนห้วยหลวง ช่วยพื้นที่การเกษตร

หน่วยปฏิบัติการฝนหลวง จ.อุดรธานี เติมน้ำเขื่อนห้วยหลวง เพื่อช่วยเหลือพื้นที่การเกษตร ที่กำลังเพาะปลูก

วันที่ 27 เมษายน 2565 นายสำเริง แสงภู่วงค์ อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เปิดเผยว่า จากการประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ครั้งที่ 17/2565 เมื่อวันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2565 ที่ประชุมได้ยืนยันให้กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ปฏิบัติการฝนหลวงช่วยเหลือเติมน้ำต้นทุนให้กับเขื่อนห้วยหลวง ซึ่งขณะนี้มีปริมาณน้ำกักเก็บ 43 ล้านลูกบาศก์เมตร (ร้อยละ 32) กรมฝนหลวงฯ โดยหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดอุดรธานี จึงวางแผนปฏิบัติการฝนหลวงเมื่อวันที่ 25 – 26 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา ส่งผลให้มีฝนตกบริเวณพื้นที่รับน้ำเขื่อนห้วยหลวง รวมทั้งช่วยเหลือพื้นที่การเกษตร ได้แก่ พื้นที่ปลูกอ้อย มันสำปะหลัง และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ใน 9 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเลย อุดรธานี หนองบัวลำภู หนองคาย บึงกาฬ นครพนม กาฬสินธุ์ มุกดาหาร ขอนแก่น

ในขณะที่ทางภาคเหนือเมื่อวานนี้ (26 เมษายน 2565) หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดเชียงใหม่ ปฏิบัติภารกิจดับไฟป่า ด้วยเฮลิคอปเตอร์ฝนหลวง ชนิด AS-350 B2 ในบริเวณพื้นที่อำเภอแม่ออน อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 8 เที่ยว โดยใช้น้ำจำนวน 4,000 ลิตร จากเขื่อนแม่กวงอุดมธารา

นอกจากนี้ หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงอีก 8 หน่วยฯ ได้ช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรที่ขาดแคลนน้ำทั่วทุกภูมิภาค ทำให้มีฝนตกในพื้นที่บางส่วนของจังหวัดแพร่ กาญจนบุรี สระบุรี ลพบุรี นครสวรรค์ อุดรธานี ขอนแก่น ชัยภูมิ ศรีสะเกษ ยโสธร ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และเพชรบุรี

อย่างไรก็ตามพี่น้องเกษตรกรและประชาชน สามารถขอรับบริการฝนหลวงและติดตามข้อมูลข่าวสารของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้ที่ช่องทาง Facebook กรมฝนหลวงและการบินเกษตร Twitter Instagram Line Official Account TikTok : @drraa_pr และหมายเลขโทรศัพท์ 02-109-5100

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.