วศ.อว.มอบใบรับรองห้องแล็ป ISO/IEC 17025-ใบรับรองผู้จัดโปรแกรมทดสอบความชำนาญฯ ISO/IEC 17043 รวม 42 ห้องปฏิบัติการ

กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)​ เดินหน้านโยบายการสร้างมูลค่าเพิ่มคุณภาพและความปลอดภัยสินค้าและบริการให้ผู้ประกอบการในประเทศ กระตุ้นตลาดทั้งในประเทศให้เกิดการยอมรับสินค้าบริการที่ได้มาตรฐาน สร้างความพร้อมการแข่งขันในเวทีโลกและการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ล่าสุดมอบใบรับรองระบบห้องปฏิบัติการ การทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 และมาตรฐาน ISO/IEC 17043 ให้ผู้ประกอบการ 42 แห่ง เพิ่มขึ้นจากปัจจุบัน ที่มีห้องปฏิบัติการทดสอบที่ได้รับการรับรองฯ แล้ว 234 ห้องปฏิบัติการ

นางพจมาน ท่าจีน ผอ.สำนักบริหาร-รับรองห้องปฏิบัติการ กล่าวรายงาน

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดเผยหลังเป็นประธานในพิธีมอบใบรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการให้กับห้องปฏิบัติการที่ได้รับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 และผู้จัดโปรแกรมการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองความสามารถตามมาตรฐาน ISO/IEC 17043 ณ ห้องประชุมภูมิบดินทร์ ชั้น 6 อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยนางพจมาน ท่าจีน ผู้อำนวยการสำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กล่าวรายงาน กรมวิทยาศาสตร์บริการ เดินหน้านโยบายการสร้างมูลค่าเพิ่มคุณภาพและความปลอดภัยสินค้าและบริการให้ผู้ประกอบการในประเทศ กระตุ้นตลาดทั้งในประเทศให้เกิดการยอมรับสินค้าบริการที่ได้มาตรฐาน สร้างความพร้อมการแข่งขันในเวทีโลกและการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ความสำคัญในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ (NQI) โดยมุ่งเน้นให้ห้องปฏิบัติการทดสอบและผู้จัดโปรแกรมการทดสอความชำนาญห้องปฏิบัติการในประเทศไทยได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นและยกระดับคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้าไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล กรมวิทยาศาสตร์บริการเป็นหนึ่งในหน่วยรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการของประเทศที่ดำเนินการผลักดันให้ห้องปฏิบัติการทดสอบได้รับการรับรองฯ อย่างต่อเนื่อง โดยในปัจจุบันนี้มีห้องปฏิบัติการทดสอบและผู้จัดโปรแกรมการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการทดสอบที่ได้รับการรับรองฯแล้ว 238 ห้องปฏิบัติการ

ล่าสุดมอบใบรับรองระบบห้องปฏิบัติการ การทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 และมาตรฐาน ISO/IEC 17043 ให้ผู้ประกอบการ 42 แห่ง เพิ่มขึ้นจากปัจจุบัน ที่มีห้องปฏิบัติการทดสอบที่ได้รับการรับรองฯ แล้ว 234 ห้องปฏิบัติการ

การมอบใบรับรองฯ ในครั้งนี้นอกจากจะเป็นการแสดงศักยภาพของห้องปฏิบัติการทดสอบและผู้จัดโปรแกรมการทดสอความชำนาญห้องปฏิบัติการแล้ว ยังถือเป็นสิ่งยืนยันได้ว่า กรมวิทยาศาสตร์บริการมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนารับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ ทำให้สินค้าไทยที่ผ่านการตรวจรับรองจากห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากลให้เป็นที่ยอมรับมากยิ่งขึ้น และพร้อมที่จะให้คำแนะนำ รวมทั้งผลักดันให้อุตสาหกรรมอื่นๆ ได้รับการรับรองฯ ต่อไป อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ กล่าว

สำหรับข้อมูลหน่วยงานที่ได้รับการรับรองฯ จำนวน 42 ห้องปฏิบัติการ ดังนี้

 1. ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เคมแม็ก แอนด์ ไฟท์เปอร์ จำกัด
 2. ห้องปฏิบัติการ บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด
 3. ห้องปฏิบัติการ บริษัท เอเซีย แล็ป แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
 4. ห้องปฏิบัติการ ฝ่ายวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์และควบคุมผลิตภัณฑ์ บริษัท คีนน์ จำกัด
 5. ห้องปฏิบัติการ บริษัท เอเชี่ยน เบสท์ ชิคเก้น จำกัด
 6. ห้องปฏิบัติการ บริษัท วอเตอร์ อินเด็กซ์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
 7. ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เอเชี่ยนเคมิคัล จำกัด
 8. ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ยูซี เทรดดิ้ง จำกัด
 9. ห้องปฏิบัติการทดสอบยางแท่ง STR บริษัท ยางไทยปักษ์ใต้ จำกัด สาขาทุ่งสง
 10. กองอุตสาหกรรมอ้อย น้ำตาลทราย และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
 11. ห้องปฏิบัติการ บริษัท ไพน์ซีส เอโวลูชั่น จำกัด
 12. ห้องปฏิบัติการ บริษัท เจบีเอฟ จำกัด
 13. ห้องปฏิบัติการ บริษัท อินเว (ประเทศไทย) จำกัด
 14. ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพดิน ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ภาคที่ ๔
 15. ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์กองควบคุมคุณภาพ ฝ่ายบริหารจัดการคุณภาพ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด โรงงานปทุมธานี
 16. ห้องปฏิบัติการ บริษัท ท็อปส์-แลบ คอนซัลแตนท์ จำกัด
 17. ห้องปฏิบัติการ บริษัท เซ้าท์อีสต์ เอเชี่ยน ลาบอราทอรี่ย์ จำกัด
 18. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
 19. บริษัท ควอลิตี้ เมโทรโลยี โซลูชั่น จำกัด
 20. ห้องปฏิบัติการ บริษัท บีเอ็มที เอเชีย จำกัด
 21. ห้องปฏิบัติการ บริษัท ล่ำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 22. ห้องปฏิบัติการ บริษัท สหไพศาลอินดัสทรี จำกัด
 23. ห้องปฏิบัติการ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 24. ห้องปฏิบัติการฝ่ายวิเคราะห์วิจัยและความปลอดภัยอาหาร บริษัท สหฟาร์ม จำกัด
 25. ห้องปฏิบัติการ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคใต้
 26. ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท คิงส์สเตลล่า แลบบอราทอรี่ จำกัด
 27. ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท รับเบอร์แลนด์ โปรดักส์ จำกัด สาขามุกดาหาร
 28. ห้องปฏิบัติการทดสอบยางแท่ง STR บริษัท ยางไทยปักษ์ใต้ จำกัด สาขาปัตตานี
 29. ห้องปฏิบัติการ แนส แล็บ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
 30. ห้องปฏิบัติการ บริษัท เซาท์แลนด์รีซอร์ซ จำกัด (สาขาระยอง)
 31. ห้องปฏิบัติการ บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาสกลนคร
 32. ห้องปฏิบัติการยางแท่งเอสทีอาร์ ศูนย์ควบคุมยางฉะเชิงเทรา กรมวิชาการเกษตร
 33. ห้องปฏิบัติการควบคุมคุณภาพ กม.๒๑ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 34. ห้องปฏิบัติการกลุ่มพัฒนาการตรวจสอบพืชและปัจจัยการผลิต สำนักวิจัยพัฒนาการเกษตร เขตที่ ๗ กรมวิชาการเกษตร
 35. ห้องปฏิบัติการ บริษัท เวิลด์ เฟอท จำกัด
 36. หน่วยบริการกลางเพื่อการวิเคราะห์กระบวนการและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (บางขุนเทียน)
 37. ห้องปฏิบัติการกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 38. ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท วิสต้า อินโน จำกัด
 39. ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ปุ๋ยอินทรีย์ ชีวภาพลพบุรี จำกัด
 40. ห้องปฏิบัติการ บริษัท แอนาไลติคอล ลาบอลาทอรีส์ เซอร์วิส จำกัด
 41. ห้องปฏิบัติการ บริษัท ไอ.เอช. คอนซัลแตนท์ จำกัด
 42. ห้องปฏิบัติการ บริษัท กรีนเอิร์ธเอ็นไวรอนเมนท์ จำกัด

สนใจข้อมูลรายละเอียดสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : กรมวิทยาศาสตร์บริการ เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 เว็บไซต์ www.dss.go.th Call center : 0 2201 7000 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : pr@dss.go.th www. Facebook/DSSTHAISCIENCE

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.