พาณิชย์ – DITP คัมแบ็คเจรจาการค้าเทศกาลหนังเมืองคานส์ 2022 ดัน 10 บริษัทดิจิทัลคอนเทนต์ไทย สร้าง Soft Power เวทีโลก

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ ประกาศเตรียมเข้าร่วมงานเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์ 2022 (Cannes Film Festival 2022) งานเทศกาลภาพยนตร์ระดับโลก ระหว่างวันที่ 17 – 25 พฤษภาคม 2565 นำทัพ 10 บริษัทผู้ประกอบการดิจิทัลคอนเทนต์ไทยชั้นนำสร้างแลนด์มาร์คด้วย Soft Power ไทย

นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า “กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ได้ดำเนินงานตามนโยบายรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ ในการผลักดันให้ธุรกิจดิจิทัลคอนเทนต์เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) และส่งเสริมให้ไทยเป็น Hub ของอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์โดยการสอดแทรก Soft Power ที่แสดงถึงเอกลักษณ์ที่สำคัญของไทย

ในช่วงสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ซึ่งเกิดการชะลอตัวของธุรกิจดังกล่าว กรมได้ดำเนินการสนับสนุนอุตสาหกรรมดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง โดยได้ปรับเปลี่ยนการดำเนินงานจากรูปแบบ On-site เป็นรูปแบบออนไลน์และไฮบริด ส่งเสริมการนำ Soft Power เสริมสร้างขีดความสามารถแข่งขันบนเวทีการค้าโลก อันจะนำมาซึ่ง
เม็ดเงิน และโอกาสทางเศรษฐกิจอย่างมหาศาล” 

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *