สตรอแมนน์ เติมเต็มรอยยิ้ม ให้ผู้ป่วย “ปากแหว่งเพดานโหว่”

“ปากแหว่งเพดานโหว่” เป็นภาวะที่หลายคนคุ้นหูและได้ยินมานาน บางคงอาจมองเป็นเรื่องไกลตัว แต่ภาวะนี้สามารถเกิดขึ้นได้กับเด็กทารกทุกคน จากการสำรวจของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย พบว่า ในประเทศไทยพบผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ ประมาณ 1-2 คนต่อทารกแรกเกิด 1,000 คน โดยเกิดจากหลายสาเหตุ ทั้งการถ่ายทอดทางพันธุกรรม รวมถึงปัจจัยภายนอก อย่าง การขาดสารอาหาร ผลข้างเคียงของยาหรือสารเคมีบางอย่าง รวมถึงการติดเชื้อ แต่ในปัจจุบันสามารถรักษาให้หายขาดได้ แม้บางรายจะใช้ระยะเวลาในการรักษาที่ยาวนาน แต่ยังมีเด็กไทยและคนไทยจำนวนไม่น้อยที่ยังขาดทุนทรัพย์ในการรักษา

ล่าสุด บริษัท สตรอแมน์ กรุ๊ป ประเทศไทย ผู้นำด้านทันตกรรมรากเทียมระดับโลก จึงได้ร่วมมือกับ ศูนย์ตะวันฉาย ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นซึ่งเป็นศูนย์รักษาผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เป็นศูนย์กลางในการช่วยเหลือ ดูแล รักษา ผ่าตัดผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่และพิการทางศีรษะ เพื่อเติมเต็มรอยยิ้ม สร้างความมั่นใจ และยกระดับคุณภาพการใช้ชีวิตสู่สังคม

    นางนงลักษณ์ กิจเจริญการกุล ประธานบริหาร บริษัท สตรอแมนน์ (ประเทศไทย) บริษัท สตรอแมนน์ กรุ๊ป ประเทศไทย ผู้นำเข้ารากฟันเทียม กล่าวว่า  “โรคปากแหว่งเพดานโหว่ ถือเป็นปัญหาสำคัญของสุขภาพช่องปากและฟัน ผู้ป่วยที่เป็นโรคดังกล่าวจะใช้ชีวิตด้วยความยากลำบาก เพราะรูปหน้าผิดปกติ การสบกันของฟันผิดปกติ ทำให้การบดเคี้ยวอาหารไม่สมบูรณ์ บางรายอาจมีอาการน้ำคั่งในหูชั้นกลางส่งผลให้การได้ยินลดลง ไปจนถึงทำให้มีปัญหาด้านการพูดการสื่อสารไม่ชัดเจน ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน และบางรายอาจจะเกิดความเครียดส่งผลเสียต่อจิตใจ ถึงแม้ว่าในปัจจุบันโรคดังกล่าวจะสามารถรักษาได้ และทำให้ผู้ป่วยกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติ แต่ก็ยังมีผู้ป่วยจำนวนไม่น้อยที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการรักษา 

    สตรอแมนน์ ในฐานะผู้นำด้านรากเทียมที่มีส่วนแบ่งทางการตลาด ที่มากที่สุดของโลก และในประเทศไทย ที่มีนโยบายช่วยเพิ่มรอยยิ้มของคนทั้งโลก และเล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าวที่ต้องเร่งช่วยเหลือ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายขององค์กร ที่ต้องการสร้างและยกระดับให้สังคมไทยเป็นสังคมที่มีสุขภาพช่องปากและฟันที่ดี เพราะช่องปากและฟันถือเป็นด่านหน้าในการรับสารอาหารต่าง ๆ เข้าสู่ร่างกาย หากด่านหน้าเกิดปัญหาก็ย่อมส่งผลกระทบต่อระบบภายในของร่างกายอย่างแน่นอน ดังนั้น ด้วยประสบการณ์ด้านการดำเนินธุรกิจทันตกรรมประดิษฐ์กว่า 20 ปี ในประเทศไทย และได้รับความไว้วางใจจากทันตแพทย์ชั้นนำในเรื่องรากฟันเทียมและผลิตภัณฑ์วัสดุชีวภาพมาอย่างยาวนาน จึงได้ร่วมมือกับ ศูนย์ตะวันฉาย ซึ่งมีพันธกิจหลักเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ และผู้พิการทางศีรษะและใบหน้าที่เป็นผู้ยากไร้ให้ได้มีโอกาสเข้ารับการรักษา ด้วยการร่วมมือกันจัดตั้งโครงการมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับการรักษาผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ เพื่อเติมเต็มรอยยิ้ม สร้างความมั่นใจ และยกระดับคุณภาพการใช้ชีวิตในสังคม

    สำหรับโครงการนี้ สตรอแมนน์ ให้การสนับสนุน ชุดรากฟันเทียมทั้ง 2 แบรนด์คือ สตรอแมนน์และนีโอเด้น วัสดุกระดูกและเมมเบรนของสตรอแมนน์ (Bone material and Membranes) ชุดจัดฟันใส (Clear Correct) ให้แก่ ศูนย์ตะวันฉาย เพื่อใช้สำหรับการรักษาผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ที่ต้องได้รับการรักษา ในกรณีที่ต้องผ่าตัดขากรรไกร และการจัดฟัน 

    ทางด้าน (ผู้บริหาร) ศูนย์ตะวันฉาย กล่าวว่า “การได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์และทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในการเข้ามาดูแล พร้อมทั้งช่วยเหลือผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ของศูนย์ตะวันฉายในครั้งนี้ นับเป็นภารกิจที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ที่จะช่วยคืนรอยยิ้มให้กับผู้ป่วย และช่วยสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีกลับคืนสู่ผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ที่ยากไร้ ให้ได้ลุกขึ้นมามีโอกาสในการใช้ชีวิตต่อไปอย่างสมบูรณ์แบบทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ”

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *