มจธ.เชิญร่วมส่งบทความวิจัยนำเสนอ-เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 3

🧡💙 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 💙🧡
📣 ขอเชิญ คณาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจ
📌 ร่วมส่งบทความวิจัยนำเสนอ หรือเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 3
3rd National Conference on Learning Innovation in Science and Technology (NCLIST)


🗓 ในวันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 – 16.00 น.
🎥 การประชุมรูปแบบออนไลน์ (Virtual Conference)
👉🏻 จัดโดย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มจธ.
📝📝 รับบทความวิจัยฉบับเต็มทาง link : https://forms.gle/d7V2dvRLEVv4Vpf78
✳️ ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 ✳️
(รายละเอียดตาม Poster นี้ค่ะ)
📌 ดูรายละเอียดการส่งบทความเพิ่มเติมได้ที่ : https://nclist.fiet.kmutt.ac.th/
📌 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ :
E-mail: nclist@kmutt.ac.th
Tel. 0 2470 8508

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *