สสว. เชิญชวนลงทะเบียนเข้ารับบริการเพื่อรับสิทธิประโยชน์ เสริมแกร่งธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน

สสว. เชิญชวนลงทะเบียนเข้ารับบริการเพื่อรับสิทธิประโยชน์เสริมแกร่งธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน

สสว. เชิญชวนผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไป ลงทะเบียนเข้ารับบริการกับ สสว. ผ่านช่องทางออนไลน์ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อเพิ่มผลิตภาพและลดต้นทุน ขยายช่องทางตลาด เชื่อมโยงแหล่งเงินทุน เสริมสร้างศักยภาพสู่การต่อยอดทางธุรกิจอย่างยั่งยืน

,

นายวีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดเผยว่า ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 กว่าสองปีที่ผ่านมา สสว. ได้ยังคงเดินหน้าโครงการต่างๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพและสร้างโอกาสให้แก่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีภายใต้สถานการณ์ที่มีข้อจำกัดอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับ
ความร่วมมือจากหน่วยงานพันธมิตร ทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมกันดำเนินกิจกรรมต่างๆ นำมาสู่แนวทางความร่วมมือที่เพิ่มขึ้นในปัจจุบันซึ่งมีการลงนามความร่วมมือเพื่อสิทธิประโยชน์ของผู้ประกอบการกับหน่วยงานองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนกว่าสิบแห่ง,,, แบ่งเป็นงานด้านต่าง ๆ ดังนี้

ด้านการเชื่อมโยงแหล่งเงินทุน ได้แก่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และธนาคารออมสิน ด้านการขยายช่องทางการตลาด ได้แก่ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หอการค้าไทย ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย Bank of China (Thai) Public Company Limited บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (Lotus) บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพ/ลดต้นทุน ได้แก่ บริษัท
เทลสกอร์ จำกัด สถาบันมูลนิธิสิ่งแวดล้อมไทย TikTok Pte Ltd. บริษัท เจนโทเซีย จำกัด (Gentosia Co., Ltd.) บริษัท เฟเวอร์ลี่ จำกัด (Feyverly Co., Ltd.) บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) TRUE บริษัท อินโนเทค
ลาบอราทอรี่ เซอร์วิส จำกัด (Innotech) บมจ. อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ (Index Creative Village)

“สสว. ได้เปิดให้ผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไปที่สนใจ ลงทะเบียนเข้ารับบริการกับ สสว. ผ่านช่องทางออนไลน์ ที่ www.sme.go.th โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อรับข่าวสารและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ทั้งการเพิ่มผลิตภาพและลดต้นทุน ขยายช่องทางตลาด และเชื่อมโยงแหล่งเงินทุน ภายใต้ความร่วมมือกับหน่วยงานดังกล่าวข้างต้น โดยในขณะนี้ผู้ลงทะเบียนเข้ารับบริการกับ สสว. ยังสามารถสมัครเข้าร่วมแคมเปญ “SME Hybrid Fair” บนแพลตฟอร์ม Shopee ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่าง 16 มิถุนายน – 15 กันยายน 2565 ซึ่งเป็นการส่งเสริมช่องทางการตลาดและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและยุคสมัย โดยแคมเปญดังกล่าวมีการส่งเสริมการขายพร้อมโปรโมชั่นและโค้ดส่วนลดตลอดแคมเปญ และผู้ประกอบการที่ลงทะเบียนเข้ารับบริการกับ สสว. สามารถสมัครเข้าร่วมได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย” ผู้อำนวยการ สสว. กล่าวในที่สุด

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *