ธพว. เปิดตัว ‘SME D Coach’ จับมือภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษาส่ง “กูรูมืออาชีพ” ให้คำปรึกษา เชื่อมโยงการสนับสนุนจบครบในจุดเดียว

ธพว. เปิดตัว ‘SME D Coach’ จับมือภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษาส่ง “กูรูมืออาชีพ” ให้คำปรึกษา เชื่อมโยงการสนับสนุนจบครบในจุดเดียว

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank เปิดตัวโครงการ “SME D Coach” ภายใต้ “ศูนย์ให้คำปรึกษาธุรกิจครบวงจร” หรือ SME D Care Center จับมือพันธมิตรภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา ประมาณ 30 หน่วยงาน ส่ง “โค้ชมืออาชีพ” ทำหน้าที่ให้คำปรึกษา พร้อมเชื่อมโยงการสนับสนุนครบวงจรในจุดเดียว ช่วยผู้ประกอบการเอสเอ็มอีมีคำตอบ สามารถยกระดับ เพิ่มศักยภาพ เดินหน้าเติบโตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน

นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะประธานกรรมการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank มอบหมาย นายวันชัย พนมชัย อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะกรรมการธนาคาร กล่าวในการเปิด โครงการ “SME D Coach” ว่า การดำเนินธุรกิจ ในปัจจุบัน ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีจำเป็นต้องเรียนรู้ มุ่งเพิ่มศักยภาพอยู่เสมอ และปรับตัวอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย และมีนโยบายเปิดประเทศ หากเอสเอ็มอีมีความพร้อม จะเป็นโอกาสสำคัญที่จะช่วยพลิกฟื้นธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว และต่อยอดสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน ดังนั้น ธพว. ที่มีภารกิจหลักในการพัฒนาเอสเอ็มอีไทย จึงบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา ประมาณ 30 หน่วยงาน ดำเนินโครงการ “SME D Coach” ซึ่งอยู่ภายใต้ “ศูนย์ให้คำปรึกษาธุรกิจครบวงจร” หรือ SME D Care Center โดยโครงการดังกล่าวจะเป็นบริการให้คำปรึกษาและแนะนำธุรกิจจากทีมโค้ชมืออาชีพที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ทั้งด้านวิชาการและประสบการณ์จริง ประกอบด้วยบุคลากรของ ธพว. หรือเรียกว่า “D Coach” ควบคู่กับ ผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานพันธมิตร และอดีตผู้บริหารองค์กรชั้นนำระดับประเทศ หรือเรียกว่า “Master Coach มาทำหน้าที่ให้คำปรึกษาแนะนำธุรกิจอย่างครบวงจร ช่วยให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีมองเห็นจุดอ่อนจุดแข็งของตัวเอง เกิดการพัฒนา สามารถยกระดับธุรกิจ ปรับตัวก้าวทันความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ได้ทันท่วงที

นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank กล่าวเสริมว่า จุดเด่นของโครงการดังกล่าว คือ การเชื่อมโยงนำศักยภาพเด่นของแต่ละหน่วยงานพันธมิตร ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา มาบูรณาการช่วยเหลือผู้ประกอบการเอสเอ็มอีอย่างเป็นระบบ ครบถ้วนในจุดเดียว สามารถให้คำปรึกษาตั้งแต่อยากจะเริ่มต้นธุรกิจใหม่ หรือต้องการคำปรึกษาเชิงลึกเฉพาะด้าน
นอกจากนั้น มีกระบวนการให้บริการที่สะดวกสบาย ทันสมัย สามารถแจ้งความประสงค์เข้ารับคำปรึกษาได้เหมาะกับความสะดวกของตัวเอง โดยเลือกได้ทั้งหัวข้อที่ต้องการรับคำปรึกษา เลือกโค้ช เลือกช่วงเวลา เลือกวิธีรับคำปรึกษาผ่าน Onsite ( ณ สำนักงานใหญ่ ธพว.) หรือ Online และเลือกขอรับคำปรึกษาได้ทั้งแบบตัวต่อตัว หรือเป็นกลุ่ม


ทั้งนี้ มี 6 หัวข้อหลักในการให้คำปรึกษา ประกอบการ 1.ด้านการตลาด เช่น E-Commerce Business Matching และทำตลาดส่งออก เป็นต้น 2.ด้านมาตรฐาน พัฒนาผลิตภัณฑ์ 3. ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม 4. ด้านเขียนแผนธุรกิจ บัญชี การเงิน ภาษี 5.ด้านการผลิต และ 6. ด้านสนับสนุนและบ่มเพาะเตรียมพร้อมเข้าสู่แหล่งทุน เปิดให้บริการวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00-16.00 น. โดยใช้เวลาให้คำปรึกษา ครั้งละประมาณ 1.5 ชั่วโมง


สำหรับบุคลากรที่มาทำหน้าโค้ชในโครงการ SME D Coach รวมประมาณ 45 ท่าน โดยมี “Master Coach” ชื่อดัง เช่น ภญ.โสภา พิมพ์สิริพานิชย์ โค้ชกลยุทธ์การตลาดออนไลน์ นายวิศรุต กริ่มทุ่งทอง รองนายกสมาคมการค้าผู้ประกอบการเทคโนโลยีดิจิตอล โค้ชสร้างแบรนด์และเทคโนโลยีดิจิทัล นายราชิต ไชยรัตน์ กรรมการในคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการทำบัญชี โค้ชด้านบัญชี และนายอภิวัฒน์ หวังมีชัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท บนกองเงินกองทอง โซลูชัน จำกัด โค้ชด้านบริหารการเงิน ภาษี เป็นต้น


ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ผ่าน 3 ช่องทาง ได้แก่ 1. ผ่านออนไลน์โปรแกรม Microsoft booking ในช่องทางต่างๆ เช่น สแกน QR Code ในโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ , เว็บไซต์ของธนาคาร (https://www.smebank.co.th/) , LINE Official Account : SME Development Bank เป็นต้น 2. ผ่าน Call Center 1357 และ 3. ณ สำนักงานใหญ่ ธพว. อาคาร SME Bank Tower ติดสถานีรถไฟฟ้า อารีย์ คาดว่าภายในปีนี้ จะมีเอสเอ็มอีเข้ารับบริการประมาณ 1,000 คน


นอกจากนั้น ธนาคารได้จัดโปรโมชั่น สำหรับผู้จองสิทธิรับคำปรึกษาในโครงการ SME D Coach จำนวน 100 ท่านแรก รับ Voucher มูลค่า 100 บาท และ Gift set ถุงผ้าพร้อมเจลแอลกอฮอล์และหน้ากากอนามัย นอกจากนั้น สำหรับผู้ที่ได้รับคำปรึกษาและเตรียมเอกสารยื่นขอสินเชื่อภายในวันที่ 31 ก.ค. 65 รับฟรี บัตร Starbucks มูลค่า 200 บาท


สอบถามรายละเอียด/แจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการได้ฟรี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปที่ ฝ่ายพัฒนาและสนับสนุนผู้ประกอบการ โทร.02-265-3800 หรือ Call Center 1357

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.