ซอฟต์แวร์พาร์ค/สวทช. ผลักดันธุรกิจสู่ตลาดภาครัฐ หวังดันผู้ประกอบการอุตสาหกรรมดิจิทัลขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย

ซอฟต์แวร์พาร์ค/สวทช. ผลักดันธุรกิจสู่ตลาดภาครัฐ หวังดันผู้ประกอบการอุตสาหกรรมดิจิทัลขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย


(9 มิ.ย. 2565) ณ อาคารซอฟต์แวร์พาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ: กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี (TMC) โดย เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย เปิดโครงการ “ค่ายธุรกิจจากซอฟต์แวร์พาร์ค: Road Map to บัญชีนวัตกรรมไทย และสิทธิประโยชน์ BOI” รุ่นที่ 1 ได้รับเกียรติจาก ดร.ภัทราวดี พลอยกิติกูล ผู้อำนวยการเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย (สวทช.) กล่าวเปิดงาน ได้วิทยากรจากหลากหลายหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านโดยตรง รวมถึงผู้ดูแลมาตรการบัญชีนวัตกรรมไทย มาร่วมบรรยายพร้อมแลกเปลี่ยนความคิดกับผู้ร่วมโครงการ นำโดยคุณทัชนันท์ กังวานตระกูล ประธานกรรมการ บริษัท ไอเซ็ม จำกัด, ดร.ชยากร ปิยะบัณฑิตกุล ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไอเซ็ม จำกัด, คุณธีรศักดิ์ วงศ์ปิยะ Managing Director บริษัท โบลด์ กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด, คุณวฑัญญู ตันธีระพงศ์ นักวิเคราะห์ ฝ่ายบริการทางการเงินเพื่อนวัตกรรม สวทช., คุณไผท ผดุงถิ่น กรรมการผู้บริหาร บริษัท บิลค์เอเชีย จำกัด, คุณชาญชัย เจียมโชติพัฒนกุล Founder & CEO บริษัท เน็ตก้า ซิสเต็ม จำกัด, คุณวิสุทธิ์ ลือชัยเฉลิมสุข หัวหน้าทีมที่ปรึกษา บริษัท วีแอลบิสซิเนสคอนซัลแตนท์ จำกัด, ดร.ใจรัก เอื้อชูเกียรติ ที่ปรึกษาอาวุโส สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต (CFA), คุณอรุณศรี ศรีธนะอิทธิพล ที่ปรึกษาอาวุโส สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต (CFA), คุณเมธา จารัตนากร CEO บริษัท ซีไอพี แวลู จำกัด อีกด้วย


ด้าน ดร.ภัทราวดี พลอยกิติกูล ผู้อำนวยการเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย (สวทช.) กล่าวว่า ผลสำรวจจากผู้ประกอบการจากซอฟต์แวร์พาร์ค ที่สมัครเข้าร่วมโครงการยกระดับองค์กรด้วยมาตรฐานสากล ISO/IEC 29110 โดยกลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัล สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล พบว่าเป้าหมายหรือความต้องการของธุรกิจ คือการนำสินค้าและบริการขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทยมาเป็นอันดับแรก คิดเป็นร้อยละ 91.3 ซึ่งเป็นที่มาของโครงการนี้เพราะ สวทช. ได้ตระหนักถึงปัญหาและความต้องการของผู้ประกอบการ จึงมีการหารือร่วมกัน ระหว่าง “ผู้ดูแลมาตรการบัญชีนวัตกรรมไทย” โดยฝ่ายบริการทางการเงินเพื่อนวัตกรรม สวทช. และสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ถึงแผนงานความร่วมมือในการส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมดิจิทัลให้ขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการดิจิทัลไทย นำผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมดิจิทัล ซึ่งมีคุณภาพและมาตรฐานที่เชื่อถือได้ต่อยอดสู่การขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย ให้สามารถเติบโตและง่ายต่อการประกอบธุรกิจผ่านกระบวนจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐได้

ซึ่ง โครงการ “ค่ายธุรกิจจากซอฟต์แวร์พาร์ค: Road Map to บัญชีนวัตกรรมไทย และสิทธิประโยชน์ BOI” รุ่นที่ 1 นี้ จะสามารถช่วยและขับเคลื่อนผู้ประกอบได้ดังนี้

  1. เตรียมความพร้อมผู้ประกอบการให้บริหารองค์กรสไตล์ IPO ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งบริษัท/หรือก่อตั้งหน่วยงาน
  2. คัมภีร์สร้างนวัตกรรมทั้ง Product และ Service ด้วยกระบวนการระดับ World Class
  3. นำ Product และ Service ขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย และรับสิทธิประโยชน์ BOI ครบจบในที่เดียว
  4. สร้างพิมพ์เขียวองค์กร การจัดเตรียมองค์กร กลยุทธ์ในการบริหารองค์กร การเงิน ภาษี บัญชี และนวัตกรรม ครบจบทุกด้าน
  5. กรอกแบบฟอร์มจบในโครงการ เพื่อขอขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย รวมถึงการขอสิทธิประโยชน์ BOI

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *