Inspiring Thailand Connectivity Hub

เมื่อเร็วๆนี้ ทีซีซี เทคโนโลยี (TCCtech) ได้รับเกียรติให้แชร์ประสบการณ์ในหัวข้อ Inspiring Thailand Connectivity Hubในงาน BKNIX Peering Forum ในโอกาสนี้เราได้เก็บประเด็นที่น่าสนใจมาฝากผู้อ่านเป็นพิเศษ   เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับเคสของ TCCtech ในความมุ่งมั่นสู่การเป็น Connectivity Hub ด้วยความตั้งใจแน่วแน่ที่จะเป็นกำลังสำคัญแรงหนึ่งในการร่วมช่วยผลักดันการพัฒนาการจราจรอินเทอร์เน็ตของชาติ ให้มีประสิทธิภาพ มีความหน่วงต่ำ มีเครือข่ายสื่อสารที่มีความน่าเชื่อถือและเชื่อมโยงอย่างทั่วถึงสู่ทุกชุมชนในประเทศไทย  กว่าทศวรรษที่ TCCtech สร้างรากฐานการพัฒนา Connectivity Hub จนผู้ให้บริการต่างๆตลอดจนบริษัทชั้นนำทั่วโลก รู้จักกันในนามของ “บางนาดาต้าเซ็นเตอร์ (BNDC)”

3 องค์ประกอบหลักที่ทำให้ TCCtech มีชื่อเสียงในฐานะ Thailand Connectivity Hub คือ

หนึ่ง เรื่องของ Neutrality หรือความเป็นกลาง ซึ่งสำคัญมากต่อลูกค้า ในด้านความอิสระในการเลือกสิ่งที่คิดว่าเป็นประโยชน์สูงสุด ณ  Ecosystem แห่งนี้เป็นเสมือนแม่เหล็กที่ดึงดูดองค์กรหลากหลายระดับเข้าด้วยกัน TCCtech ทำหน้าที่เป็น Facilitator ตัวช่วยให้ทั้งลูกค้าและพาร์ทเนอร์ได้มาเชื่อมโยงธุรกิจกันและเติบโตไปด้วยกัน

โดยองค์ประกอบของ Ecosystem แห่งนี้ มีตัวอย่างเช่น ฐานลูกค้าที่มาจากหลากหลายที่ ได้แก่ ภาคการเงิน การธนาคาร ประกัน ภาคการผลิต อุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์ บริษัทในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทข้ามชาติ  กลุ่มผู้ให้บริการเช่นด้าน Content สื่อสารข้อมูล โทรคมนาคม คลาวด์ ดาต้าเซ็นเตอร์ โครงข่ายสื่อสารต่างๆ ตลอดจนผู้ให้บริการศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลอินเทอร์เน็ต กลุ่มเทคโนโลยีพาร์ทเนอร์ชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ  (หากท่านที่ต้องการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ connectivity hub สามารถหาเพิ่มเติมได้ที่ peeringdb.com)

สอง เรื่องของ Network Effect Phenomenon หรือปรากฏการณ์ที่เกิดจากพลังของการเชื่อมโยง  

ในที่ BNDC นี้มีการเชื่อมโยงกันเสมือนชุมชนที่เป็นปึกแผ่น คุณค่าทวีคูณมหาศาลนั้นเกิดจากการเข้ามาเชื่อมต่อกันเพิ่มจำนวนมากขึ้นขององค์กรที่สนใจสู่สังคมเครือข่ายที่มีคุณภาพ เนื่องจาก BNDC เป็นที่อยู่ของบริษัทยักษ์ใหญ่ระดับโลก จึงเป็นพลังดึงดูดสำคัญให้พาร์ทเนอร์ทางธุรกิจมาร่วมเชื่อมโยงกันได้อย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพ  

สาม เรื่องของ People’s Expertise หรือความเชี่ยวชาญของคน  ที่พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่และใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้ที่เคยสั่งสมมา (Solid Knowledge Base)  วินัย และความเข้าใจในความต้องการของลูกค้าสามารถช่วยแก้ปัญหาได้ทันท่วงทียามต้องการ

ทั้งสามองค์ประกอบนี้1. Neutrality 2. Network Effect Phenomenon และ 3. People’s Expertise จึงเป็นปัจจัยที่นำสู่ความเชื่อมั่นและทำให้ TCCtech เป็นทางเลือกที่โปรดปรานของบริษัทชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ tcc-technology.com

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.