สสส.หนุนรัฐสภาเป็นองค์กรสุขภาวะดีอย่างยั่งยืนในงาน 90 ปีรัฐสภาไทย

สสส.หนุนรัฐสภาเป็นองค์กรสุขภาวะดีอย่างยั่งยืนในงาน 90 ปีรัฐสภาไทย

ที่รัฐสภา นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา และประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการและเสวนาทางวิชาการ “90 ปีรัฐสภา การเดินทางและความหวัง” ณ บริเวณสระมรกต ชั้น 1 อาคารรัฐสภาจัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน – 8 กรกฎาคม 2565 โดยมีคณะทูตานุทูตจากประเทศต่างๆ รวมทั้งผู้แทน ส.ส. ผู้แทน ส.ว. คณะผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร คณะผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาเข้าร่วมกิจกรรม

ภายในงาน นอกจากได้จัดนิทรรศการและเสวนาทางวิชาการ “90 ปีรัฐสภา การเดินทางและความหวัง” แล้ว ยังจัดกิจกรรมการแข่งขันตอบคำถามของเด็กนักเรียน การเสวนาทางวิชาการ และการออกร้านค้าจำหน่ายสินค้าที่ระลึก สินค้าจากเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน

นอกจากนี้ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ยังได้ออกบูธรณรงค์ป้องกันฝุ่นควัน PM 2.5 ร่วมสนับสนุนนโยบายรัฐสภาเป็นองค์กรสุขภาวะดีอย่างยั่งยืน โดยสนับสนุนชุดความรู้ด้านสุขภาพต่างๆ อาทิ หนังสือเคล็ดลับกินผักผลไม้ 5 สี ,คู่มือชีวิตวิถีใหม่วิถีชีวิตสุขภาวะยืดเหยียดยางเสริมสร้างกล้ามเนื้อ , คู่มือกลุ่มโรง NCDs (โรคที่คุณสร้างเอง) , คู่มือกิจกรรมทางกายประจำบ้าน , คู่มือการสนับสนุนจิตใจและจิตสังคมสำหรับเด็กและครอบครัวระดับชุมชนในภาวะระบาดโควิด-19 , คู่มือโปรแกรมฝึกทักษะชีวิตจัดการกับความโกรธ (เด็กไทยใจเย็น) ตลอดจนกิจกรรมให้กับนักเรียนในกิจกรรม School in Parliament และผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้วย

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *