ขอเชิญรับชมการถ่ายทอดสด พิธีทางศาสนามหามงคล ๕ ศาสนา เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

🙏🏻🌷🌷กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม🙏🏻🌷🌷
🎥ขอเชิญรับชมการถ่ายทอดสด
พิธีทางศาสนามหามงคล ๕ ศาสนา เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๗๐ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร ในวันจันทร์ที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ⏱เวลา ๑๔.๐๐ 📲ผ่านทาง Facebook Live กรมการศาสนา : fb.com/drathai.go.th

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *