Airbnb ชี้สัญญาณบวกท่องเที่ยวฟื้นเร็ว นักเดินทางต่างชาติค้นหาที่พักในไทยเพิ่มกว่า 180%

นายอมันพรีท บาจาจ ผู้จัดการทั่วไป ประจำเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อินเดีย ฮ่องกง และไต้หวัน ของ Airbnb เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากการผ่อนปรนมาตราการต่างๆ ด้านการเดินทาง ส่งผลให้นักท่องเที่ยวต่างชาติมีการค้นหาเพื่อการเดินทางท่องเที่ยวมายังประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น โดยนักท่องเที่ยวมีการเข้าพักในระยะเวลาที่ยาวนานขึ้นและอยากออกไปสำรวจสถานที่ต่างๆ มากขึ้น ซึ่งนับเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิวัติด้านการเดินทางและท่องเที่ยวที่สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับคนในท้องถิ่นได้มากขึ้น

กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจำนวนมากให้ความสนใจที่จะเดินทางมายังประเทศไทย โดยนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมีการค้นหาที่พัก Airbnb ในประเทศไทยเพิ่มขึ้นมากกว่า 180% เมื่อเปรียบเทียบไตรมาส 1/ปี 2564 และไตรมาส 1/ปี 2565 ซึ่งเป็นข้อบ่งชี้ว่าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกำลังกระตุ้นการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของประเทศอีกครั้ง นอกจากนี้ประเทศไทยยังมีข้อได้เปรียบ เนื่องจากยังเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมในการทำงานทางไกลและมีจำนวนของดิจิทัลโนแมดเพิ่มมากขึ้น ทำให้การเข้าพักระยะยาวเพิ่มสูงขึ้น (การเข้าพัก 28 วันหรือมากกว่า)

Phuket beach boat on Thailand landscape

ข้อมูลล่าสุดของ Airbnb ยังแสดงให้เห็นว่านักท่องเที่ยวต้องการเดินทางไปเยือนทั้งสถานที่ที่คุ้นเคยและยังไม่เป็นที่รู้จักมากนัก โดยเมืองหลักอย่างกรุงเทพฯ ภูเก็ต พัทยา เชียงใหม่ และสมุย คือจุดหมายปลายทางยอดนิยมของนักท่องเที่ยวในประเทศและนักท่องเที่ยวต่างชาติ นอกจากนี้นักท่องเที่ยวมีความสนใจอยากออกไปสำรวจสถานที่ใหม่ๆ อย่าง เกาะลันตา ตราด ปาย และชะอำ ซึ่งถือเป็นโอกาสอันดีสำหรับคนที่กำลังจะเปิดให้บริการที่พักให้กับนักท่องเที่ยวในสถานที่ที่ยังไม่เป็นที่รู้จักมากนัก นอกจากนั้น นักท่องเที่ยวจากสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร และเยอรมนี มีการค้นหาเพื่อเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยมากที่สุด

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *