โรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4 รุกเปิดตึกใหม่ศูนย์รวมเทคโนโลยีดูแลสุขภาพเพื่อครอบครัว

โรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4 เปิดตัวตึกใหม่ ศูนย์รวมเทคโนโลยี และการดูแลสุขภาพเพื่อครอบครัว ตอบโจทย์การให้บริการด้านการแพทย์อย่างครอบคลุมทุกมิติสำหรับประชาชนในชุมชนย่าน ลาดพร้าว-โชคชัย 4-วังหิน และรัชดา

เป็นเวลากว่า 4 ทศวรรษ ที่โรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4 ได้เปิดให้บริการด้านการแพทย์ ดูแลผู้ป่วยในย่าน ลาดพร้าว-โชคชัย 4-วังหิน และรัชดา ตั้งแต่รุ่นปู่ ย่า ตา ยาย จนถึงรุ่นลูกหลาน อีกทั้งได้สร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจแก่ผู้ใช้บริการมาโดยตลอด ไม่เพียงเพื่อรักษาให้หายป่วยเท่านั้น แต่ยังมอบคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นกับคนในชุมชนด้วย

นายอิทธิ ทองแตง รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส กลุ่มโรงพยาบาลพญาไทเปาโล เปิดเผยว่า โรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4 มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการรักษาพยาบาลและบริการในด้านต่างๆ อย่างเต็มกำลังมาอย่างต่อเนื่อง 

ในรอบ 10-20 ปีที่ผ่านมา ชุมชนรอบข้างมีการเปลี่ยนแปลงขยายตัวขึ้นเรื่อยๆ  ในเขตลาดพร้าวเรามีจำนวนคอนโดมิเนียมถึง 20,000 กว่ายูนิต มีบ้านพักอาศัยกว่า 9,700 หลังคาเรือน และมีจำนวนประชากรอาศัยอยู่มากกว่า 400,000 คน  บริบทต่างๆ ของพื้นที่มีการเปลี่ยนแปลงและเติบโตไปพร้อมๆ กับเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ก้าวไปไกล โรงพยาบาลเปาโล โชคชัย4 ในฐานะโรงพยาบาลเอกชนที่มีบทบาทดูแลสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของผู้คนในย่านนี้จึงได้ขยายพื้นที่การให้บริการด้านการแพทย์เพิ่มอีกหนึ่งตึก คือตึกที่ 5 นี้ ด้วยกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นการสร้างประสบการณ์ในการบริการด้านการแพทย์ที่มีคุณภาพสูงและสามารถเข้าถึงได้ง่ายอันเกิดจากความเข้าใจและใส่ใจรายละเอียดของลูกค้าของเรา ที่เรียกว่า ‘Customer Centric’ โรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4 มีจุดยืนที่จะเป็นโรงพยาบาลที่มีความชำนาญการด้านการรักษาตั้งแต่โรคทั่วไปจนถึงโรคที่ซับซ้อน เพื่อตอบสนองทุกความต้องการของคนในชุมชนโดยรอบโรงพยาบาล อันนำมาสู่การเติบโตทางธุรกิจด้านสุขภาพอย่างยั่งยืน และนี่คือความภาคภูมิใจ ที่โรงพยาบาลเปาโล โชคชัย4 พร้อมจะมอบประสบการณ์บริการด้านสุขภาพที่ดีให้กับทุกๆ ครอบครัว

นพ. นพรัตน์ โง้วจุงดี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4 อธิบายว่า สำหรับตึกใหม่ ที่ได้เปิดให้บริการอย่างเต็มรูปแบบให้กับประชาชนเมื่อต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานี้  มีการออกแบบให้มีความทันสมัยมากขึ้น จุดเด่นคือ เรื่องการให้บริการครบวงจร สร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้มารับบริการ ให้ความรู้สึกผ่อนคลาย ไม่เหมือนมาโรงพยาบาล ขณะเดียวกันยังเพิ่มความสะดวกสบาย การเข้าถึงบริการที่รวดเร็วขึ้น อีกทั้งยังคงรักษามาตรฐานความสะอาดและปลอดภัยให้กับผู้ป่วย และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ให้สะดวกราบรื่นยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังได้นำนวัตกรรมด้านการรักษาที่เป็นประโยชน์กับกลุ่มประชากรที่พักอาศัยในย่านนี้มาใช้ อาทิ นวัตกรรมการผ่าตัดผ่านกล้องแผลเล็ก (MIS – Minimally Invasive Surgery) ที่ใช้ในการผ่าตัดรักษาโรคได้แทบทุกอวัยวะสำคัญ เช่น รักษาโรคทางช่องท้อง โรคเกี่ยวกับทรวงอก เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของแบรนด์เปาโล คือ “มุ่งเน้นไปยังประสบการณ์ที่ดีที่สุดของผู้ป่วย ร่วมกับผลการรักษาและนวัตกรรมที่โดดเด่น”

นวัตกรรมการผ่าตัดผ่านกล้องแผลเล็ก (MIS – Minimally Invasive Surgery) ที่ได้นำมาใช้ นับว่าเป็นอีกทางเลือกของการรักษาผู้ป่วยที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เป็นนวัตกรรมการผ่าตัด โดยเจาะผิวหนังบริเวณที่จะทำการรักษาเป็นรูขนาดเล็กๆ ประมาณ 1-2 ซม. ขึ้นอยู่กับอวัยวะที่ต้องการรักษา เป็นการลดการบาดเจ็บต่อเนื้อเยื่อและอวัยวะภายใน เสียเลือดน้อย ลดโอกาสการติดเชื้อและภาวะแทรกซ้อนภายหลังการผ่าตัด ฟื้นตัวได้เร็ว ลดค่าใช้จ่ายในการนอนโรงพยาบาล 

องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้อัพเดทสถานการณ์ว่าในแต่ละปีมีประชาชนจำนวนมากถึง 7 ล้านคนเสียชีวิตจากมลพิษทางอากาศ โดยเฉพาะ ฝุ่นละอองขนาดเล็ก ที่เรียกกันว่า PM 2.5 นับว่ามีอันตรายต่อสุขภาพมากที่สุด

 ผศ.นพ.ศิระ เลาหทัย ศัลยแพทย์ทรวงอกสาขาเฉพาะทาง ชำนาญการผ่าตัดส่องกล้องปอดและต่อมไทมัส โรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4 ให้ข้อมูลว่า มลพิษทางอากาศเป็นปัจจัยร่วมที่เป็นสาเหตุของโรคต่างๆ เนื่องจากมีสารเคมีหลายชนิดทั้งที่เป็นสารระคายเคืองไปจนถึงสารก่อมะเร็ง และจากสถิติของสมาคมศัลยแพทย์ทรวงอกแห่งประเทศไทยปี 2563 พบว่ามีผู้ป่วยได้ทำการรักษาโดยการผ่าตัดโรคในช่องทรวงอกมากกว่า 5,000 รายทั่วประเทศ การตรวจหาสาเหตุของโรคจึงเป็นเรื่องสำคัญเพื่อผู้ป่วยจะได้รักษาได้ตรงจุด นั่นคือ ได้รับการผ่าตัดแม้ในตำแหน่งที่คับแคบหรือลึกได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผศ.นพ.ศิระ กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันเทคโนโลยีการผ่าตัดช่องทรวงอกได้พัฒนามากขึ้น ทีมศัลยแพทย์มีประสบการณ์ในการผ่าตัดสูง จากที่เมื่อก่อนเป็นการผ่าตัดแบบเปิด แผลผ่าตัดมีขนาดใหญ่มาก ตอนนี้โรงพยาบาลฯ มีทางเลือกด้วยวิธีการผ่าตัดส่องกล้อง แผลเล็ก (MIS) ทำให้ผู้ป่วยสามารถกลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติได้เร็วขึ้น โดยโรคทางทรวงอก ที่สามารถผ่าตัดด้วยวิธีการส่องกล้องแบบแผลเล็ก ได้แก่ มะเร็งปอด เนื้องอกในปอด เนื้องอกของต่อมไทมัส มีหนองในปอด อกบุ๋ม ถุงน้ำในช่องทรวงอก เป็นต้น ทั้งนี้ การผ่าตัดรักษาของผู้ป่วยแต่ละรายจะขึ้นอยู่กับดุลพินิจของศัลยแพทย์เป็นหลักเพื่อผลการรักษาและมาตรฐานความปลอดภัยของผู้ป่วย

ด้านผศ.นพ.วิศิษฏ์ เกษตรเสริมวิริยะ หัวหน้าทีมศัลยแพทย์ผู้ชำนาญการด้านระบบทางเดินอาหาร โรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4 ให้ข้อมูลว่า โรคความผิดปกติของระบบทางเดินอาหาร เช่น มีเนื้องอก มีการอักเสบ มีแผล มะเร็งช่องท้อง จัดเป็นโรคที่พบบ่อยในประเทศไทย เกิดขึ้นได้กับคนทุกเพศ ทุกวัย โดยเฉพาะคนวัยทำงานซึ่งมักใช้ชีวิตเร่งรีบ ขาดการออกกำลังกายและมีภาวะเครียดสูง โรคความผิดปกติของระบบทางเดินอาหาร เป็นโรคที่วินิจฉัยได้ยาก แต่ด้วยวิทยาการด้านการแพทย์ที่ก้าวหน้าในปัจจุบันทำให้แพทย์มีเครื่องมือช่วยในการวินิจฉัยโรค และมีนวัตกรรมการรักษาที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นั่นก็คือ การผ่าตัดผ่านกล้องแผลเล็ก (MIS – Minimally Invasive Surgery)

แผนกทางเดินอาหาร เป็นหนึ่งในคลินิกโรคเฉพาะทางของโรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4 ที่เปิดให้บริการอย่างครบถ้วนในปัจจุบัน มีความพร้อมของคณะแพทย์ผู้ชำนาญการด้านระบบทางเดินอาหาร ร่วมกับบุคลากรจากทีมสหสาขาวิชาชีพ ตลอดจนเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่พร้อมให้บริการตรวจรักษาได้อย่างครอบคลุม ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาพยาบาลที่นี่จะได้รับการตรวจวินิจฉัยและคำแนะนำแนวทางในการรักษาอย่างเหมาะสม รวดเร็ว ตามความจำเป็น สำหรับผู้ป่วยแต่ละราย โดยที่ไม่จำเป็นต้องถูกส่งต่อเพื่อเข้ารับการรักษาที่อื่นอีก

ผศ.นพ.วิศิษฏ์ เน้นย้ำว่า การหมั่นดูแลตนเองและตรวจสุขภาพร่างกายตามวาระ ถือเป็นการดูแลรักษาตัวให้ปลอดภัยห่างไกลโรค ที่ได้ผลดีที่สุด 

นายอิทธิ กล่าวทิ้งท้ายว่า นับเป็นความภาคภูมิใจกับการขยายครอบครัวขึ้นเป็นหลังที่ 5 ของโรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4 โรงพยาบาลในเครือพญาไทและเปาโล ในกลุ่มของ BDMS ซึ่งได้สร้างขึ้นเพื่อยกระดับการให้บริการ และพร้อมรองรับผู้ป่วย ตอบสนองทุกความต้องการของชีวิตใกล้บ้านคุณ และทั้งหมดนี้คือการสร้างประสบการณ์เชิงบวกให้แก่ผู้ป่วยเพื่อขับเคลื่อนให้องค์กรพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.