สสว.ชวนช้อปสินค้าผ่านแคมเปญพิเศษ “SME HYBRID FAIR” บนช้อปปี้

สสว.ชวนช้อปสินค้าผ่านแคมเปญพิเศษ “SME HYBRID FAIR” บนช้อปปี้

สสว. ผนึกกำลัง 4 หน่วยงาน ผลักดัน “MSME Step Up” กว่า 400 ราย ยกระดับมาตรฐานสินค้า หนุนดิจิทัลเทคโนโลยี เชิญชวนช้อปสินค้าผ่านแคมเปญพิเศษ “SME HYBRID FAIR” บนช้อปปี้

นายวีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดเผยว่า การระบาดของโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจทั่วโลก รวมถึงระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยด้วย มีผู้ประกอบการได้รับผลกระทบจำนวนมาก การปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินธุรกิจ และการเข้าสู่ระบบของภาครัฐ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง เพื่อให้ สสว. สามารถเข้าถึงข้อมูลของผู้ประกอบการ และดำเนินการส่งเสริมผู้ประกอบการได้อย่างทั่วถึงและรวดเร็ว รวมทั้งเพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ในยุคนิวนอร์มอลและเน็กซ์นอร์มอล โดยเฉพาะผู้ประกอบการรายย่อยที่ต้องอาศัยเงินหมุนเวียนอย่างต่อเนื่อง

สสว. ซึ่งมีบทบาทหน้าที่ในการส่งเสริมพัฒนาและให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ MSME จึงได้ร่วมกับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย จัดทำโครงการยกระดับผู้ประกอบการรายย่อย (MSME Step Up) มุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้ประกอบการรายย่อย โดยเฉพาะผู้ประกอบการโอทอปใน
กลุ่ม A และ B ให้เข้าสู่ระบบของภาครัฐเพิ่มมากขึ้น อาทิ การจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (DBD Registered) มาตรฐาน อย. เป็นต้น ผ่านการส่งเสริมและยกระดับในด้านต่าง ๆ

โดยการให้ความรู้และทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการประกอบธุรกิจ การเลือกใช้เครื่องมือดิจิทัลในการทำการตลาดยุคดิจิทัล การยกระดับมาตรฐานสินค้า การทำบัญชีที่ถูกต้อง การดำเนินการส่งเสริมและยกระดับการประกอบการดังกล่าว จะทำให้ผู้ประกอบการสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน อันจะนำไปสู่การสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการ ซึ่งจะเป็นกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศต่อไป

“โครงการนี้เป็นความร่วมมือกับอีก 4 หน่วยร่วม เพื่อยกระดับผู้ประกอบการรายย่อยสู่การ Formulization รองรับการประกอบการในยุคเน็กซ์นอร์มอล และผลักดันผู้ประกอบการรายย่อยให้เข้าสู่ระบบของภาครัฐเพิ่มมากขึ้น เพื่อ สสว. จะได้แก้ปัญหาได้ตรงจุดตามความต้องการของผู้ประกอบการ และหนึ่งในกิจกรรมสำคัญคือการสร้างทักษะและประสบการณ์การใช้เครื่องมือด้านเทคโนโลยีดิจิทัล รวมทั้งส่งเสริมการตลาดผ่านช่องทางดิจิทัลที่ได้รับความร่วมมือจากช้อปปี้ซึ่งร่วมกับ สสว. ในการสนับสนุนผู้ประกอบการมาโดยตลอด จึงขอเชิญชวนมาช่วยกันอุดหนุนผู้ประกอบการ MSME Step Up เพื่อเป็นหนึ่งในการพลิกฟื้นเศรษฐกิจของประเทศไปด้วยกัน” ผอ. สสว. กล่าว

ด้าน ผู้แทนช้อปปี้ (ประเทศไทย) ผู้นำแพลตฟอร์ม อีคอมเมิร์ซในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เปิดเผยว่าได้ร่วมมือกับ สสว. จัดแคมเปญพิเศษ “SME HYBRID FAIR” เพื่อเป็นหนึ่งในช่องทางสนับสนุนกลุ่มผู้ประกอบการ MSME Step Up และด้วยศักยภาพของแพลตฟอร์มของช้อปปี้ที่สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้ใช้งานในทั่วประเทศ จึงมั่นใจว่าจะเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยส่งเสริมความมุ่งมั่นและตั้งใจของ สสว. ในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านธุรกิจออนไลน์ให้กับผู้ประกอบการ

ทั้งนี้ด้วยพันธกิจองค์กรของช้อปปี้ในการมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทยผ่านเทคโนโลยี จึงมีความเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าความร่วมมือในครั้งนี้ จะช่วยผลักดันและเสริมศักยภาพให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีกลุ่มเป้าหมายได้เรียนรู้ช่องทางการตลาดดิจิทัล เสริมสร้างทักษะและประสบการณ์การใช้เครื่องมือด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อจะสามารถนำพาธุรกิจให้เติบโตได้อย่างแข็งแรงยิ่งขึ้นต่อไป

ทั้งนี้ แคมเปญ “SME HYBRID FAIR” บนแพลตฟอร์มช้อปปี้ได้คัดสรรสินค้าคุณภาพดีจากผู้ประกอบการ เอสเอ็มอีทั่วประเทศ ให้ได้เลือกช้อปกันอย่างจุใจในราคาพิเศษลดสูงสุด 15% ด้วยโค้ดส่วนลด STEP15 ที่ https://shopee.co.th/OSMEP ตั้งแต่วันนี้ถึง 9 กันยายน 2565 โดยสามารถดาวน์โหลดช้อปปี้แอพพลิเคชั่นได้ฟรีจาก App Store หรือ Google Play Store

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *