แพทย์อาสาเซนต์คาเบรียลตรวจรักษาฟรีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล จ.ปราจีนบุรี

ปราจีนบุรี-แพทย์อาสาเซนต์คาเบรียลตรวจรักษาฟรีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

10 กันยายน 2565 นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วย นางมัทนา สุวัณณุสส์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกล่าวต้อนรับ ภราดา ดร.สุรกิจ ศรีสราญกุลวงศ์ ประธานอำนวยการโครงการหน่วยแพทย์อาสาเคลื่อนที่ ประจำปี 2565 นายสุขุม จันทร์เจริญสุข ประธานคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการฯ และคณะร่วมกิจกรรมโครงการแพทย์อาสาเซนต์คาเบรียล โดย สมาคมศิษย์เก่าเซนต์คาเบรียล ดร.ประวิช รัตนเพียร นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ นายพนัส อัสสรัตนกุล เลขาธิการสมาคมศิษย์เก่าฯ นายเกษม แจ่มนิลกุล นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเซนต์คาเบรียล ร่วมกับ จังหวัดปราจีนบุรีและโรงเรียนสายมิตรวังท่าช้าง ในการออกให้บริการตรวจสุขภาพให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลวังท่าช้างและตำบลใกล้เคียง

โดยมีประชาชนเข้ารับบริการทั้งสิ้นกว่า 1,158 คน จำแนกบริการ ดังนี้
1. ตรวจโรคทั่วไป 580 ครั้ง
2. ตรวจตา 601 ครั้ง
3. ทันตกรรม 233 ครั้ง
4. กายภาพ 50 ครั้ง
รวม 1,464 ครั้ง (มีผู้ใช้บริการมากกว่า 1 บริการ) และแจกสิ่งของเครื่องอุปโภค-บริโภค (ข้าวสาร 5 กิโลกรัม ผ้าห่ม น้ำปลา ยารักษาโรค) ให้แก่ประชาชนที่มาเข้าร่วมโครงการ โดยมี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี นายอำเภอกบินทร์บุรี สาธารณสุขอำเภอกบินทร์บุรี ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้อำนวยการโรงเรียนสายมิตรวังท่าช้าง เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการ

โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย เด็ก เยาวชน ผู้ป่วยเรื้อรังและผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ห่างไกล ได้รับการตรวจและรักษาพยาบาลทางการแพทย์และบริการด้านทันตกรรมฟรี และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *