เปิดอย่างเป็นทางการ “ศูนย์รวมและกระจายการขนส่งสินค้าเกษตรทางราง  ศรีสำราญ” 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับ การรถไฟแห่งประเทศไทย  และ “ไทยเรล  โลจิสติกส์”  เปิด “ศูนย์รวมและกระจายการขนส่งสินค้าเกษตรทางราง  ศรีสำราญ”  อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี  อย่างเป็นทางการ หนุนเป็นศูนย์รวมขนส่งสินค้าเกษตรทางรางของภาคกลาง  ที่กระจายสินค้าส่งทั้งในประเทศ  และต่างประเทศ  ขนส่งเชื่อมต่อประเทศเพื่อนบ้าน  ทั้ง สปป.ลาว   จีน    กัมพูชา   มาเลเซีย  สิงคโปร์   ช่วยลดต้นทุนการขนส่งให้ถูกลงกว่า50%ในยามวิกฤติน้ำมันแพง ประเดิมขนส่งเที่ยวแรกส่งสินค้าเกษตร 10 ตู้คอนเทนเนอร์ ทั้งข้าวสาร   อาหารสัตว์  วัว  ลงสู่ภาคใต้อย่างรวดเร็ว  ช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบปัญหาน้ำท่วม  วัว10ล้านตัวขาดแคลนอาหาร   ด้าน “ไทยเรล  โลจิสติกส์ ” ประกาศพร้อมบริการขนส่งทางรางครบวงจร เตรียมขยายเส้นทางขนส่งสินค้าครอบคลุมในประเทศ และขนส่งชายแดนเชื่อมต่อเพื่อนบ้าน  ได้เจรจา บ.โลจิสติกส์  สปปล. กัมพูชาและมาเลเซียคืบหน้า

          เมื่อวันที่ 19 ธันวาคมที่ผ่านมาได้มีพิธีเปิด “ศูนย์รวมและกระจายการขนส่งสินค้าเกษตรทางราง  ศรีสำราญ ” อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี  อย่างเป็นทางการ โดยมีนายประภัตร  โพธสุธน  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานเปิดงานนายนัฐภัทร  สุวรรณประทีป  ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ให้การต้อนรับ   นางขนิษา  วิมลวัฒนา นายกเทศมลตรีเมืองสองพีน้อง  กล่าววัตถุของการจัดงาน   นางสาวณัฏฐา   ธนกิจสถาพร  ประธานบริหาร บริษัท ไทยเรล โลจิสติกส์ จำกัด กล่าวนโยบายของโครงการ  และ นายนิรุฒ   มณีพันธ์  ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย  กล่าวถึงความร่วมมือของการใช้พื้นที่   ที่หยุดรถศรีสำราญเป็นศูนย์รวมและการกระจายการขนส่งสินค้า  การเกษตรทางราง

          นายประภัตร  โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เปิดเผยว่า การเปิด “ศูนย์รวมและกระจายการขนส่งสินค้าเกษตรทางราง  ศรีสำราญ”  อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี  อย่างเป็นทางการ หนุนเป็นศูนย์รวมขนส่งสินค้าเกษตรทางรางของภาคกลาง  ที่กระจายสินค้าส่งทั้งในประเทศ  และต่างประเทศ  ขนส่งเชื่อมต่อประเทศเพื่อนบ้าน  ทั้ง สปป.ลาว   จีน    กัมพูชา   มาเลเซีย  สิงคโปร์   ช่วยลดต้นทุนการขนส่งให้ถูกลงกว่า50%ในยามวิกฤติน้ำมันแพง ประเดิมขนส่งเที่ยวแรกส่งสินค้าเกษตร 10 ตู้คอนเทนเนอร์ ทั้งข้าวสาร   อาหารสัตว์  วัว  ลงสู่ภาคใต้ช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบปัญหาน้ำท่วม  

          “เกษตรกรทุกวันนี้ประสบปัญหาค่าใช้จ่าย  น้ำมันแพงการขนส่งสินค้าการเกษตร ทางรางกระจายส่งสินค้า ทั้งในประเทศและส่งออกประเทศเพื่อนบ้าน  จะช่วยลดต้นทุนให้เกษตรกรลงมากกว่า50%  ปัจจุบัน เรามีสินค้า 5 อย่างส่งไปต่างประเทศ 1.ข้าวสารปีละ10 ล้านตัน  2.ยางพารา  3.น้ำมันปาล์ม 4.อ้อยและ น้ำตาล และ5.สินค้าอาหารทะเล    ปีหนึ่งเป็นพันล้านตัน     

 วันนี้พลังงานแพงทำให้ต้นทุนสูง  การแข่งขันสู้ต่างประเทศไม่ได้   โชคดีได้การรถไฟแห่งประเทศไทยและ บริษัทไทยเรล โลจิสติกส์ จำกัด ผู้ให้บริการขนส่งทางรางอย่างครบวงจร จับมือ พัฒนาร่วมด้านขนส่งทางราง  ช่วยลดการใช้จ่ายการขนส่งมากกว่าครึ่งหนึ่ง  ถ้าสามารถเปิดการขนส่งสำเร็จจะส่งผลดีต่อเกษตรกร  เพราะถ้าขนส่งทางรถไฟ   ขนส่งทางรางช่วยลดต้นทุนการส่งสินค้าลงกว่า50 %  จะส่งผลดีต่อเกษตรกรอย่างมาก  

สำหรับการขนส่งปฐมฤกษ์วันนี้  ได้มีการขนส่งสินค้าเกษตร   ลงไปจังหวัดนครศรีธรรมราช  จังหวัดนราธิวาส    10 ตู้คอนเทนเนอร์     โดยมีการขนส่งวัว 2ตู้คอนเทนเนอร์   จำนวน 40 ตัวให้เกษตรกร  ขนส่งทางรางจะมีความรวดเร็ว ถ้าขนส่งรถยนต์จช้า 7 วัน  มีการขนส่งอาหารสัตว์1ตู้คอนเทนเนอร์ให้ถึงมือเกษตรกรอย่างรวดเร็วทันท่วงทีลดต้นทุนได้จริง  เพราะปัจจุบันภาคใต้ประสบปัญหาน้ำท่วมอาหารสัตว์ขาดแคลน  วัว 10  ล้านตัวขาดแคลนอาหาร 

นอกจากนี้มีข้าวสารส่งจังหวัดนราธิวาส   และเดือนต่อไปจะมีการขนส่งผลไม้ อย่างทุเรียนไปในประเทศและต่างประเทศ ความสำเร็จวันนี้จะเชื่อมขนส่งไปต่างประเทศได้ โดยเฉพาะประเทสเพื่อนบ้าน   จะมีการส่งไปมาเลเซีย  สิงคโป    สปป.ลาว  ต่อไปจีน  และมีการส่งไปกัมพูชา   การขนส่งทางรถไฟผลักดันการขนส่งสินค้าเกษตรไปต่างประเทศได้เป็นอย่างดี ” นายประภัตรกล่าว 

นางสาวณัฏฐา ธนกิจสถาพร ประธานบริหาร บริษัท ไทยเรล โลจิสติกส์ จำกัด  ให้บริการด้านการขนส่งสินค้าทางรางอย่างครบวงจร   เพือช่วยเพิ่มความสะดวกให้กับเจ้าของสินค้า และผู้ประกอบการ  ที่ต้องการขนถ่ายสินค้าไปทั่วประเทศ  เปิดเผย ว่าการเปิด “ศูนย์รวมและกระจายการขนส่งสินค้าเกษตรทางราง  ศรีสำราญ ” อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี  นี้เป็นขบวนแรกที่ให้บริการขนส่งทางรางอย่างเป็นทางการ  หลังจากที่ได้เปิดทดลองใช้บริการขนส่ง  เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา เพื่อทดลองระบบและการใช้เส้นทาง  โดยทดลองขนส่งสินค้าทางรถไฟ เส้นทางจุดหยุดรถศรีสำราญ จ.สุพรรณบุรี-สถานีบ้านทุ่งโพธิ์  อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานีให้กับบริษัทบุญรอดซัพพลายเชน จำกัด  การทดลองขนส่งสินค้าในครั้งนี้ทำให้ทราบว่า การขนส่งทางรถไฟจะช่วยเอื้ออำนวยความสะดวกในเรื่องของการขนส่งได้มากน้อยอย่างไร  รวมถึงการช่วยลดต้นทุนการขนส่ง  อุปสรรค ปัญหาที่จะเกิดขึ้นระหว่างการขนส่งจากต้นทางถึงปลายทาง การโหลดสินค้าขึ้นลง หรือขั้นตอนวิธีการต่าง ๆ จากการทดลองขนส่ง   เพื่อนำประสบการณ์นี้ไปปรับปรุงแก้ไข

การเดินขบวนขนส่งอย่างเป็นทางการในครั้งนี้เป็นการขนส่งสินค้าเกษตรลงสู่ภาคใต้    และในอนาคตจะมีการขยายเส้นทางขนส่งสินค้าไปทุกเส้นทุกภาคในประเทศ เพราะบริษัทได้มีความพร้อมการบริการแบบครบวงจร    ช่วยลดต้นทุนการขนส่งให้ผู้ประกอบการมากกว่า30% เมื่อเทียบกับการขนส่งในรูปแบบอื่น  และมีการขยายการขนส่งสู่ชายแดนและเชื่อมต่อไปยังประเทศเพื่อนบ้าน ทั้งสปป.ลาว   จีน   กัมพูชา  ทางภาคใต้เชื่อต่อไปประเทศมาเลเซีย  สิงค์โป

ทั้งนี้การขนส่งสินค้าเชื่อมต่อเข้าสู่ประเทศเพื่อบ้านนั่นได้มีการเข้าเจรจาร่วมมือกัน  ทั้งภาครัฐและเอกชน  อาทิ ประเทศมาเลเซียได้จับมือกับสุลต่าน 3รัฐของมาเลเซียร่วมธุรกิจการขนส่งสินค้าระหว่างกันซึ่งมีความคืบหน้าไปมาก   ในขณะที่การเจรจากับสปป.ลาว   ได้จับมือกับบริษัทเวียงจันโลจิสติกส์ในการร่วมบริการขนส่งทางรางร่วมกันและจะมีการส่งต่อสินค้าไปยังประเทศจีนในอนาคต

ส่วนกลุ่มลูกค้าอนาคต ตั้งเป้ากลางปีหน้าขนส่งสินค้าเต็มขบวนถึงปาดังเบซาร์ ประเทศมาเลเซียทุกวัน  วันละ 1 ขบวนไป-กลับ พร้อมเล็งส่งสินค้าเกษตร ผักผลไม้ไกลถึงจีน  ในส่วนขากลับจะมีสินค้ากลับมาด้วยเป็นยางพาราและกลุ่มสินค้าจำพวกอะไหล่อิเล็กทรอนิกส์จากท่าเรือปีนังของมาเลเซียที่ขนส่งจากอินเดียกลับมา เพื่อจะส่งต่อไปยังจีนและไต้หวัน          

“หลังจากการให้บริการขนส่งสินค้าการเกษตร  ให้กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อลดต้นทุนเกษตรกรแล้ว  บริษัท ไทยเรล โลจิสติกส์ จำกัด  ยังมีนโยบายที่จะขนส่งสินค้าเกษตร ผลไม้ตามฤดูกาลไปให้ผู้ประกอบการนำเข้าผักผลไม้รายใหญ่ในจีนด้วย  ซึ่งปัจจุบันมีลูกค้าภาคอุตสาหกรรมและการเกษตรติดต่อเข้ามาค่อนข้างมาก ตัวอย่างหน่วยงานที่สนใจ เช่น  บริษัท ดีเอชแอล ซัพพลายเชน (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท Flash Express (แฟลชเอ็กซ์เพรส) บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัดและการท่าเรือ เป็นต้น”

นางสาวณัฏฐา กล่าวต่อว่า การขนส่งสินค้าทางรถไฟมีจุดเด่นในเรื่องความปลอดภัย ความปลอดภัยของคนขับที่ต้องขับรถระยะไกล ค่าใช้จ่ายด้านความเสื่อมสภาพรถยนต์และซ่อมบำรุงรถยนต์ต่ำลง น้ำมันราคาสูงขึ้นและช่วยลดปัญหาเรื่องมลพิษ     

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.