สทน.ทดลองเดินเครื่องไทยโทคาแมค-1 สำเร็จ

สทน. ประสบผลสำเร็จทดลองเดินเครื่องไทยโทคาแมค-1 สร้างกระแสพลาสมาอุณหภูมิสูง 1 แสนองศาเซลเซียส เป็นเวลา 100 มิลลิวินาที พร้อมวิจัยพัฒนาให้ใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าได้ในอนาคต เล็งพัฒนาเครื่องโทคาแมค2 ไทยทำเองภายใน 10 ปี

5 ก.ค.66 สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)หรือ สทน.จัดกิจกรรมพาสื่อมวลชนเยี่ยมชมพื้นที่สทน. สำนักงานใหญ่ อ.องครักษ์ จ.นครนายก พร้อมรับฟังบรรยายถึงการปฏิบัติงานจัดเก็บกากกัมมันตรังสีและเยี่ยมชมโรงเก็บกากกัมมันตรังสี รวมถึงรับฟังความก้าวหน้าในการพัฒนาเครื่องโทคาแมคของประเทศไทยและเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการและเครื่องทาโคแมค ซึ่งสทน. ประสบผลสำเร็จทดลองเดินเครื่องไทยโทคาแมค-1 สร้างกระแสพลาสมาอุณหภูมิสูง 1 แสนองศาเซลเซียส เป็นเวลา 100 มิลลิวินาที พร้อมเปิดเดินเครื่องอย่างเป็นทางการ 25 กรกฎาคม 2566 นี้ เดินหน้าวิจัยพัฒนาให้ใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าได้ในอนาคต

รศ.ดร. ธวัชชัย อ่อนจันทร์ ผู้อำนวยการ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)หรือ สทน.
นางอัจฉรา พัฒนทรัพย์ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการกากกัมมันตรังสี ศูนย์จัดการกากกัมมันตรังสี 
บรรยายหัวข้อ การจัดเก็บกากกัมมันตรังสี

ทั้งนี้สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)  หรือ สทน. ได้ลงนามความร่วมมือกับสถาบันพลาสมาฟิสิกส์ ประเทศจีน (Institute of Plasma Physics of Chinese Academy of sciences : ASIPP) หรือ สถาบัน : ASIPP ในการรับมอบเครื่องโทคาแมคจากประเทศจีนนำมาใช้ศึกษาวิจัยการใช้ประโยชน์จากการจำลองปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชั่นเพื่อสร้างให้เกิดพลาสมาอุณหภูมิสูง อันเป็นการจำลองปฏิกิริยานิวเคลียร์ “ฟิวชัน” ซึ่งเกิดตามธรรมชาติบนดวงอาทิตย์ให้เกิดขึ้นบนโลก เพื่อใช้ศึกษาวิจัยพลาสมาอุณหภูมิสูงในการเรียนรู้เทคโนโลยีอวกาศและฟิวชันซึ่งเป็นพลังงานสะอาดสําหรับผลิตกระแสไฟฟ้าในอนาคต และนวัตกรรมที่ได้สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในด้านอุตสาหกรรม การเกษตร และด้านการแพทย์ นอกจากนี้จากการพัฒนาเครื่องโทคาแมคนี้จะทําให้ประเทศมีองค์ความรู้และสามารถสนับสนุนงานด้านวิศวกรรมระบบรางของไทยในอนาคตได้อีกด้วย

โดยเครื่องโทคาแมคที่ได้รับมอบจากสถาบัน ASIPP ได้ส่งมาถึงท่าเรือแหลมฉบังเมื่อเมื่อวันอังคารที่ 17 มกราคม 2566 และ สทน. ได้ดำเนินการขนย้ายจากท่าเรือแหลมฉบังมายัง สทน. เมื่อวันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2566 เพื่อติดตั้งในอาคารปฏิบัติการเครื่องโทคาแมค ณ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ สำนักงานใหญ่  อ.องครักษ์ จ.นครนายก เครื่องโทคาแมคเครื่องแรกของไทยเครื่องนี้จะมีชื่อว่า “ไทยโทคาแมค-1 (TT-1)”  หลังจากติดตั้งเครื่องโทคาแมคเรียบร้อยแล้ว  สทน. ได้ทดลองเดินเครื่องปรากฏว่าประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี

รศ.ดร. ธวัชชัย อ่อนจันทร์ ผู้อำนวยการ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)หรือ สทน. เปิดเผยว่า นับตั้งแต่เริ่มติดตั้งเครื่อง ไทยโทคาแมค1- การดำเนินการติดตั้งเป็นไปตามแผนงาน โดยมีผู้เชี่ยวชาญและทีมวิศวกรจากสถาบันพลาสมาฟิสิกส์ จากประเทศจีน ร่วมด้วยทีมงานจาก ศูนย์วิศวกรรมและเทคโนโลยีนิวเคลียร์ชั้นสูง  ของ สทน. และทีมวิศวกรจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)  โดยช่วงแรกทีมงานร่วมกันประกอบชิ้นส่วนของเครื่องเป็นหลัก หลังจากนั้นจึงดำเนินการเกี่ยวกับระบบ power supply ปัจจุบันการดำเนินการทั้ง 2 ส่วนแล้วเสร็จเมื่อช่วงกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา หลังจากนั้นจึงเป็นการปรับแต่งและทดสอบการเดินเครื่อง และเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566 ซึ่งเป็นวันครบรอบ 17 ปีการจัดตั้ง สทน. ทางคณะทำงานและผู้เกี่ยวข้อง นำโดย Prof. Luo Jiarong ทีมวิศวกรจากทั้ง สทน. และ กฟผ. ได้ทดลองเดินเครื่องไทยโทคาแมค-1 กระตุ้นให้ก๊าซไฮโดรเจนแตกตัว กระทั่งเข้าสู่สถานะพลาสมาได้สำเร็จเป็นครั้งแรก สามารถสร้างกระแสพลาสมา 2,200 แอมแปร์ เป็นระยะเวลานานประมาณ 5 มิลลิวินาที จึงนับเป็นความสำเร็จครั้งสำคัญ โดยมีทีมงานจาก กฟผ. ซึ่งเป็นผู้สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาเครื่องโทคาแมคเครื่องแรกของไทย ร่วมสังเกตการณ์

หลังจากการเดินเครื่องสำเร็จครั้งแรกทีมงานของ สทน. ได้ทดลองเดินเครื่องอย่างต่อเนื่อง ซื่งปัจจุบันเครื่องไทยโทคาแมค-1 สามารถเดินเครื่องได้นานสูงสุดถึง 100 มิลลิวินาที โดยผลิตพลาสมาอุณหภูมิสูงราว 1 แสนองศาเซลเซียส ซึ่งเครื่องไทยโทคาแมค-1 นี้จะเปิดเดินเครื่องเป็นทางการในวันที่ 25 กรกฎาคม 2566 นี้

เนื่องจากเทคโนโลยีพลาสมาและนิวเคลียร์ฟิวชัน เป็นเรื่องใหม่สำหรับประเทศไทย  การจัดเตรียมหาบุคลากรเพื่อมารองรับจึงเป็นเรื่องสำคัญ  สทน. จึงได้ร่วมกับเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ ทั้งจากประเทศจีน  ฝรั่งเศส  ญี่ปุ่น และทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ  และหน่วยงานเครือข่ายในประเทศ จัดอบรมความรู้ให้ความรู้ด้านพลาสมาและนิวเคลียร์ฟิวชัน  เพื่อเป็นการเตรียมตัวนักวิจัย หรือบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และวิศวกรรม สำหรับเทคโนโลยีนิวเคลียร์ฟิวชันที่จะเกิดขึ้นในอนาคตและยกระดับการเป็น ศูนย์กลางการประสานงานของภูมิภาคในด้านพลาสมาและฟิวชันของประเทศไทย สทน. ตั้งเป้าหมายว่า ภายใน 10 ปีจะมีการออกแบบและสร้างเครื่องโทคาแมคเครื่องใหม่ขึ้นมาเอง รวมทั้งการประยุกต์ใช้ในด้านต่าง ๆ เพื่อขับเคลื่อนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการพัฒนาเทคโนโลยีฟิวชันและกำลังคนระดับสูงด้านเทคโนโลยีฟิวชันของอาเซียน ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยไปสู่ประเทศที่ขับเคลื่อนด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ลำดับเหตุการณ์สำคัญ โครงการพัฒนาเครื่องโทคาแมค สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

สิงหาคม 2560

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)  หรือ สทน. ได้ลงนามความร่วมมือกับสถาบันพลาสมาฟิสิกส์ ประเทศจีน (Institute of Plasma Physics of Chinese Academy of sciences : ASIPP) หรือ สถาบัน : ASIPP ในการรับมอบเครื่องโทคาแมคจากประเทศจีนนำมาใช้ศึกษาวิจัยการใช้ประโยชน์จากการจำลองปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชั่นเพื่อสร้างให้เกิดพลาสมาอุณหภูมิสูง ซึ่งเป็นการจำลองปฏิกริยานิวเคลียร์ฟิวชันซึ่งเกิดตามธรรมชาติบนดวงอาทิตย์ให้เกิดขึ้นบนโลก เพื่อใช้ศึกษาวิจัยพลาสมาอุณหภูมิสูงในการเรียนรู้เทคโนโลยีอวกาศและฟิวชันซึ่งเป็นพลังงานสะอาดสําหรับผลิตกระแสไฟฟ้าในอนาคต และนวัตกรรมที่ได้สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในด้านอุตสาหกรรม การเกษตร และด้านการแพทย์ ซึ่งจากการพัฒนาเครื่องโทคาแมคนี้จะทําให้ประเทศมีองค์ความรู้และสามารถสนับสนุนงานด้านวิศวกรรมระบบรางของไทยในอนาคตได้อีกด้วย  

สำหรับเครื่องโทคาแมค เป็นเครื่องควบคุมการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากปฏิกิริยาฟิวชัน เลียนแบบการทำงานของดวงอาทิตย์ เป็นอุปกรณ์กักเก็บพลาสมาพลังงานสูงโดยใช้สนามแม่เหล็กซึ่งปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)  สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)  และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในประเทศกว่า 20 มหาวิทยาลัย             ร่วมพัฒนาเครื่องโทคาแมคและระบบประกอบ การวิจัยนี้จะนำไปสู่การพัฒนาเทคโนโลยีนิวเคลียร์ฟิวชัน เพื่อใช้ในการผลิตพลังงานไฟฟ้าสะอาดในอนาคต ซึ่งเป็นแนวทางแก้ปัญหาพลังงานขาดแคลนที่กำลังจะเกิดขึ้นและเพื่ออนาคตที่ดีของคนไทย

15 กรกฎาคม 2561

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จร่วมพิธีเป็นองค์สักขีพยานในพิธีรับมอบชิ้นส่วนของเครื่องโทคาแมค HT-6M  คือห้องสุญญากาศและขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้า   ที่สถาบันพลาสมาฟิสิกส์ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้ให้กับ สทน. เครื่องโทคาแมค HT-6M  ซึ่งเป็นเครื่องโทคาแมครุ่นที่ 2 ที่ ASIPP โทคาแมค HT-6M  เครื่องนี้จึงเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญในการวิจัยและพัฒนาพลังงานนิวเคลียร์ฟิวชันและพลาสมาที่จะเกิดขึ้นในประเทศไทยในประเทศไทยหลังจากได้รับเครื่องโทคาแมคแล้ว สทน. มีแผนการหลังการรับมอบเครื่องประกอบด้วย 3 ระยะได้แก่

ระยะแรก เป็นการถอดแบบและศึกษาองค์ประกอบของเครื่องโทคาแมคและอุปกรณ์ประกอบต่างๆ  รวมถึงการก่อสร้างอาคาร เพื่อเตรียมการติดตั้งเครื่องโทคาแมค

ระยะที่ 2 สทน.จะส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการถ่ายทอดองค์ความรู้ พร้อมร่วมออกแบบและพัฒนาระบบต่างๆของเครื่องโทคาแมค และประกอบเครื่องจนสามารถเดินเครื่องได้  

ระยะที่ 3 เป็นการย้ายเครื่องกลับมาประเทศไทย ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2566 

24 เมษายน 2562

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)  และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงในการพัฒนาเทคโนโลยีพลาสมาและฟิวชัน ในวันที่ 24 เมษายน 2562  ซึ่ง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาทั้งระบบสนับสนุนและการพัฒนาบุคลากร               รวมเป็นเงินสองร้อยกว่าล้านบาท สำหรับการพัฒนาเทคโนโลยีฟิวชันของไทย

27 พฤศจิกายน 2563

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จวางศิลาฤกษ์ การก่อสร้างอาคารสำหรับติดตั้งเครื่องโทคาแมค ณ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) สำนักงานใหญ่ อ.องครักษ์ จ.นครนายก อาคารดังกล่าวใช้งบประมาณสำหรับการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการโทคาแมคประมาณ 46 ล้านบาท เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 ชั้น แบ่งเป็นส่วนสำนักงานและส่วนปฏิบัติการ โดยส่วนปฏิบัติการ มีพื้นที่ใช้สอยรวมประมาณ 670 ตารางเมตร ประกอบด้วย พื้นที่ปฏิบัติการสำหรับติดตั้งเครื่องโทคาแมค และพื้นที่สำหรับระบบสนับสนุนของเครื่องโทคาแมค ซึ่งปัจจุบันอาคารได้ก่อสร้างแล้วเสร็จแล้ว

7 มิถุนายน 2564

สทน. ได้ลงนามร่วมกับ ASIPP  เพื่อร่วมพัฒนาระบบสนับสนุนต่างที่ประเทศจีน สำหรับรายละเอียดการร่วมมือพัฒนาในครั้งนี้ประกอบด้วยระบบสนับสนุนเครื่องโทคาแมคสี่ระบบคือ

          1)   ระบบจ่ายไฟฟ้าแรงสูง   (Power Supply system)

          2)   ระบบสุญญากาศ   (Vacuum system)

          3)   ระบบควบคุมและประมวลสัญญาณ   (Control and Data Acquisition System: DAQ)

          4)   ระบบวัดพลาสมา   (Diagnostics system)

          โดยจะมีการพัฒนาระบบเหล่านี้ขึ้นมาใหม่เพื่อประกอบกับห้องสุญญากาศและขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้าที่ทาง   ASIPP   ได้มอบให้ประเทศไทย โดย สทน.เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการ  ซึ่งเครื่องโทคาแมคของประเทศไทย หรือ Thailand Tokamak 1 (TT-1)  จะเป็นเครื่องโทคาแมคเครื่องแรกในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นการพัฒนาขึ้นโดยเจ้าหน้าที่และนักวิจัยจาก สทน. คณะทำงานเครือข่ายจากมหาวิทยาลัยในประเทศกว่า 20 แห่ง   และ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สนับสนุนงบประมาณและเข้าร่วมพัฒนาและรับการถ่ายทอดเทคโนโลยี   เมื่อดำเนินการจนเครื่องสามารถทำงานได้แล้วที่จีน ทาง ASIPP จะทำการถอดประกอบและขนส่งมาติดตั้งอีกครั้ง ณ สทน.   สำนักงานใหญ่ อ.องครักษ์ จ.นครนายก  

11 มิถุนายน 2565

ไทยส่งวิศวกรและนักวิจัยจำนวน 2 กลุ่มรวม 9 คน จากสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) จำนวน 5 คน และจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำนวน 4 คน เมื่อเดินทางถึงสถาบัน ASIPP ทีมงานทั้งหมดได้เริ่มการฝึกอบรมภาคทฤษฎีเป็นระยะเวลา 3 สัปดาห์และต่อด้วยการฝึกภาคปฏิบัติ จนกระทั่งวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 ทางสถาบัน ASIPP ได้ให้ทีมวิศวกรของไทยเริ่มเดินเครื่องเองเป็นครั้งแรกโดยมีเจ้าหน้าที่ของ ASIPP คอยสังเกตการณ์และควบคุม ซึ่งเมื่อตรวจสอบต่างๆเรียบร้อย และเริ่มทดลองเดินเครื่องสามารถจุดพลาสมาได้เป็นครั้งแรก ซึ่งทีมวิศวกรของไทยได้ฝึกภาคปฏิบัติและการเดินเครื่องอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งเดือนสิงหาคม 2565 ทาง ASIPP ได้ทำการถอดชิ้นส่วนเครื่อง ไทยโทคาแมค-1  เพื่อจัดการส่งมายังประเทศไทย ในเดือนกันยายน 2565 ก่อนที่จะทำการขนส่งมาติดตั้ง ณ สทน. องครักษ์ต่อไป

28 มกราคม 2566

เครื่องโทคาแมคเดินทางออกจากท่าเรือในปะเทศจีน ถึงท่าเรือแหลมฉบังเมื่อเมื่อวันอังคารที่ 17 มกราคม 2566 ซึ่งประกอบไปด้วยชิ้นส่วนหลัก 462 ชิ้น มีน้ำหนักมากกว่า 84 ตัน บรรจุในตู้คอนเทนเนอร์จำนวน 6 ตู้ และ สทน. ได้ดำเนินการขนย้ายจากท่าเรือแหลมฉบังมายัง สทน. เมื่อวันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2566 เพื่อติดตั้งในอาคารปฏิบัติการเครื่องโทคาแมค ณ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ สำนักงานใหญ่ อ. องครักษ์ จ.นครนายก เครื่องโทคาแมคเครื่องแรกของไทยเครื่องนี้จะมีชื่อว่า ไทยโทคาแมค-1 (TT-1)

กุมภาพันธ์ 2566

การประกอบตัวเครื่องโทคาแมคที่ดำเนินการโดยวิศวกรชาวไทย ร่วมกับทีมวิศวกรจาก ASIPP ใช้เวลาประมาณ 2 เดือน หลังจากการติดตั้งเครื่องโทคาแมคเสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้มีการทดลองเดินเครื่องโทคาแมค – 1  เป็นผลสำเร็จ ได้พลาสมาครั้งแรกเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566  การพัฒนาเครื่องโทคาแมคจะดำเนินการในไทยจะดำเนินการไปอย่างต่อเนื่อง  และภายใน 10 ปีจะมีการออกแบบและสร้างเครื่องโทคาแมคเครื่องใหม่ขึ้นมาเอง รวมทั้งการประยุกต์ใช้ในด้านต่าง ๆ ตั้งเป้าหมายขับเคลื่อนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการพัฒนาเทคโนโลยีฟิวชันและกำลังคนระดับสูงด้านเทคโนโลยีฟิวชันของอาเซียน ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยไปสู่ประเทศที่ขับเคลื่อนด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *