ศน. เดินหน้าโครงการ “บุญแห่งทาน อาหารแห่งศรัทธา” จัดทำหนังสือ “อาหารสุขภาพพระสงฆ์”

ศน. เดินหน้าโครงการ “บุญแห่งทาน อาหารแห่งศรัทธา” จัดทำหนังสือ “อาหารสุขภาพพระสงฆ์” พร้อมแจกผู้ประกอบการด้านอาหารและศาสนิกชนทั่วประเทศ


กระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมการศาสนา (ศน.) ผุดไอเดียสุดแจ๋ว เดินหน้าโครงการ “บุญแห่งทาน อาหารแห่งศรัทธา” เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในโอกาสมงคลสมัยทรงเจริญพระชนมายุ 96 พรรษา จัดทำหนังสือ “อาหารสุขภาพพระสงฆ์” 96 เมนู ในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์ และ E-book หวังช่วยลดอัตราความเสี่ยงในการเกิดโรค โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง(NCDs)

1691751174124_copy_600x835

นายอิทธิพล  คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เปิดเผยว่า เนื่องในโอกาสสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ 20 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ทรงเจริญพระชนมายุ 96 พรรษา วันที่ 26 มิถุนายน 2566 กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา ได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อถวายพระกุศลด้วยการรณรงค์และขับเคลื่อนกิจกรรมการเสริมสร้างสุขภาวะแก่พระสงฆ์ ด้วยการตักบาตรและถวายภัตตาหารด้วยเมนูสุขภาพ เพื่อลดแนวโน้มการอาพาธของพระสงฆ์ที่สูงขึ้นในปัจจุบัน และนับเป็นโอกาสอันดียิ่งสำหรับพุทธศาสนิกชนชาวไทย ที่จะร่วมกันผลักดันการดูแลสุขภาพพระสงฆ์ ด้วยการเริ่มต้นใส่ใจเมนูอาหารที่นำมาทำบุญตักบาตร 


ปัจจุบันพระสงฆ์ผู้เป็นศาสนบุคคลที่สำคัญในพระพุทธศาสนาต้องประสบกับปัญหาด้านสุขภาวะ ซึ่งข้อมูลสถิติจากกรมการแพทย์ โดยโรงพยาบาลสงฆ์ พบว่าพระสงฆ์อาพาธและต้องเผชิญโรคภัยไข้เจ็บ อันเนื่องมาจากขาดความรู้ด้านสุขาภิบาลและโภชนาการอาหาร ส่งผลต่อสุขภาพทำให้ป่วยเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง(NCDs) อาทิ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง ภาวะน้ำหนักเกินเกณฑ์ และพฤติกรรมเสี่ยงจากการรับประทานอาหารที่เป็นต้นเหตุของโรค โดยเฉพาะโรคเบาหวานที่มีสถิติพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสาเหตุของการเกิดโรคส่วนใหญ่นั้นมาจากปัญหาการบริโภคไม่ถูกหลักโภชนาการ อีกทั้งพระสงฆ์ไม่สามารถเลือกฉันอาหารเองได้ ต้องฉันอาหารตามที่ฆราวาสใส่บาตร บางครั้งอาจพบกับอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการน้อย กรมการศาสนา ได้เห็นถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม จัดทำหนังสือ “อาหารสุขภาพพระสงฆ์” ทั้งในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์ และ E-book เผยแพร่แก่ผู้ประกอบอาหาร พระสงฆ์ ผู้สูงอายุ และประชาชน สร้างการรับรู้เกี่ยวกับการตักบาตรด้วยอาหารสุขภาพ โดยเลือกจากเมนูอาหาร 96 รายการ ปรุงอาหารที่ทำให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพได้แก่ ลดเปรี้ยว ลดหวาน ลดมัน และเค็ม ช่วยลดโรค รวมทั้งยังจะการจัดสาธิตการประกอบอาหารสำหรับตักบาตร เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจและเห็นถึงความสำคัญของการรับประทานอาหารที่ถูกหลักโภชนาการดีต่อสุขภาพ และเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านการรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพมากขึ้น 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวต่ออีกว่า ทั้งนี้ กรมการศาสนา กำหนดการเปิดตัวหนังสือ “อาหารสุขภาพพระสงฆ์” ในวันที่ 15 สิงหาคม ที่จะถึงนี้ ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย พิเศษเฉพาะผู้เข้าร่วมงานจะได้รับหนังสืออาหารสุขภาพพระสงฆ์ฉบับพกพา 15 เมนูสุดฮิต อาทิ แกงเขียวหวานนมสด ปลาทอดสามรส ยำปลาเล็กปลาน้อย เต้าหู้พะโล้ ไก่ผัดขิง ลาบหมู พะแนงนมสด เป็นต้น

โดยได้กำหนดเผยแพร่และแจกจ่ายหนังสือดังกล่าวไปยังวัฒนธรรมจังหวัดในส่วนภูมิภาคทุกจังหวัดทั่วประเทศ และจะดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อขยายผลแก่ผู้ประกอบการร้านอาหาร แม่ครัว และประชาชนต่อไป 

ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดหนังสือในรูปแบบ E-book ได้ที่ www.dra.go.th

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.