อีกครั้งที่รอคอย… รวมพลคนรักงานศิลปะ ในงาน “เด็กไทยหัวใจศิลป์ครั้งที่ 8”

บริษัท ซากุระโปรดัคส์ (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้นำด้านผลิตภัณฑ์สีและเครื่องเขียน  ภายใต้แบรนด์ “ซากุระ”  จัดงาน “เด็กไทยหัวใจศิลป์ครั้งที่ 8” ระหว่างวันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2566 ณ Anchapanya Art &Co Living space  ถ.ราชพฤกษ์ รวมพลน้อง ๆต่างถิ่นที่มีหัวใจศิลป์เหมือนกัน สร้างสรรค์เรียนรู้งานศิลป์จากอาจารย์ศิลปิน หวังส่งมอบความสุข สร้างรอยยิ้มแก่น้อง ๆ บ่มเพาะต้นกล้าให้กล้าคิดสร้างสรรค์ นอกกรอบ พร้อมเติบโตเป็นเยาวชนที่ดี มีคุณภาพของสังคม

คุณกัญญา ปัญญาอาจอง  ประธานกรรมการบริหาร  บริษัท ซากุระโปรดัคส์ (ไทยแลนด์) จำกัด พร้อมด้วยศาสตราจารย์เกียรติคุณปรีชา  เถาทอง ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์  ประจำปี พ.ศ. 2552 และรศ.พีระพงษ์ กุลพิศาล  ประธานบริหารหลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาศิลปศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ร่วมเป็นประธานเปิดงานกิจกรรมโครงการ  โครงการ Show  it Off เด็กไทยหัวใจศิลป์ ครั้งที่ 8 “Sakura Young Creator Art Camp” ณ Anchapanya Art &Co Living space  ถ.ราชพฤกษ์ โดยมีผู้บริหาร บริษัท ซากุระโปรดัคส์ (ไทยแลนด์) จำกัด ศิลปินชั้นครูระดับชาติและศิลปินมีชื่อเสียง คณะครูและนักเรียนเข้าร่วมมากกว่า 200 คน ซึ่งงานจัดระหว่างวันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2566

ทั้งนี้บริษัท ซากุระโปรดัคส์ (ไทยแลนด์) จำกัด เป็นผู้นำด้านผลิตภัณฑ์สีและเครื่องเขียน  ภายใต้ตราผลิตภัณฑ์สีและเครื่องเขียน ซากุระ  เป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพที่คำนึงถึงความปลอดภัยและใส่ใจในสิ่งแวดล้อม ได้เล็งเห็นความสำคัญของเยาวชน  ที่เปรียบเสมือนต้นกล้าแห่งหัวใจศิลป์ ที่พร้อมจะเติบโตเป็นเมล็ดพันธ์ศิลปะที่ดีในอนาคต  หากเขาเหล่านั้นได้ปุ๋ยชั้นดี  ผ่านการชมงานศิลป์ เรียนรู้งานศิลป์ และสนับสนุน งานศิลป์ อันจะทำให้ศิลปะหยั่งรากเติบกล้า และผลิบานงดงาม เพื่อจะเป็นสิ่งจรรโลงจิตใจของเยาวชนและสังคมสืบไป

จึงได้จัด โครงการ Show  it Off เด็กไทยหัวใจศิลป์ ครั้งที่ 8 ขึ้น โดยมีที่มาจากกระแสตอบรับอย่างดียิ่งของน้องๆ เยาวชนไทย ผู้มีหัวใจรักงานศิลปะ ในการเข้าร่วมกิจกรรมใน  “โครงการ Show it off  เด็กไทยหัวใจศิลป์” กับทางซากุระตั้งแต่ครั้งที่ 1 -7 อย่างมากมาย ซึ่งจัดกิจกรรมทั้งที่ กรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด  ได้แก่ ที่ จ.นครราชสีมา  จ.สุราษฎร์ธานี  จ.ภูเก็ต และในครั้งล่าสุด จ.เชียงใหม่

ศาสตราจารย์เกียรติคุณปรีชา  เถาทอง ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์  ประจำปี พ.ศ. 2552

สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ จึงมีความพิเศษกว่าทุกครั้งที่ผ่านมา โดยจัดขึ้นในรูปแบบ Art Camp ซึ่งนำโดยคณะครูและนักเรียนร่วม 210 คน มาเรียนรู้การทำผลงานศิลปะโดยใช้อุปกรณ์ที่หลากหลาย  ณ อาคารอัญชปัญญา ถ.ราชพฤกษ์  ซึ่งเยาวชนทุกคนจะมีโอกาสได้เแสดงออกโชว์ไอเดียด้วยความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง  และสนุกกับการเรียนรู้ศิลปะอย่างจัดเต็มจุใจ เป็นระยะเวลา 2วัน ไม่ว่าจะเป็นการสเก็ตช์ภาพ การวาดภาพ  ระบายสี เทคนิคการใช้สี งานปั้นและเรียนรู้สีและอุปกรณ์เครื่องเขียนประเภทต่างๆที่หลากหลาย

โดยการทำกิจกรรมครั้งล่าสุดนี้มีทั้งหมดรวม 5 ฐาน ฐานที่1 เป็นสีโปสเตอร์ ฐานที่2 เป็นสีอะครีลิก ฐานที่3 สีน้ำ ฐานที่4เป็นการวาดลายเส้น ฐานที่5  เป็นดินปั้น โดยความเชื่อมโยงของแต่ละฐานคือ การที่เด็กจะนำเทคนิคของแต่ละฐานมาใช้ร่วมกันได้

ทั้งนี้จะได้รับคำแนะนำจากศิลปินชั้นครูระดับชาติ  อาทิ  ศาสตราจารย์เกียรติคุณปรีชา  เถาทอง ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์  ประจำปี พ.ศ. 2552  , รศ.พีระพงษ์ กุลพิศาล  ประธานบริหารหลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาศิลปศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, ดร. สุชาติ  วงษ์ทอง  ครูศิลปะและศิลปินนานาชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญทางด้านทัศนศิลป์, รศ. นพดล เนตรดี   วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ , รศ. นิโรจน์ จรุงจิตวิทวัส  วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลรัตนโกสินทร์ , รศ.พัลลภ วังบอน  วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลรัตนโกสินทร์, อ. สาโรจน์ อนันตอวยพร อาจารย์ประจำสาขาวิชาจิตรกรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

นอกจากนั้นยังมีศิลปินชื่อดัง อ.สมโภชน์  สิงห์ทอง , อ.มนตรี  สามฉิมโฉม , อ.เจษฎา  ใจเดียว ,  อ.วิเชษฐ์  จันทร์นิยม, อ.เมืองมนต์ เคหารมย์,ดร.จักรพงษ์  แพทย์หลักฟ้า, ดร.กรกฎ แพทย์หลักฟ้า,  อ.รตา อักษรทอง   มาถ่ายทอดประสบการณ์ตรง ผ่านกิจกรรมเวิร์คช็อปร่วมกับเยาวชน

คุณกัญญา ปัญญาอาจอง  ประธานกรรมการบริหาร  บริษัท ซากุระโปรดัคส์ (ไทยแลนด์) จำกัด กล่าวว่า โครงการนี้เกิดจากความมุ่งมั่นและตั้งใจของ บริษัท ซากุระโปรดัคส์ (ไทยแลนด์) จำกัด ที่ต้องการสร้างสรรค์ และ พัฒนาเยาวชนไทย ให้เกิดแรงบันดาลใจและกล้าแสดงออกโดยใช้งานศิลปะเป็นสื่อในด้านความคิดและจินตนาการ โครงการนี้เป็นเวทีอิสระที่ได้จัดต่อเนื่องเพื่อเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนไทยได้นำเสนอผลงานและส่งมอบความสุข ให้เป็นที่ชื่นชมต่อสาธารณชน

นับเป็นโอกาสพิเศษอีกครั้งที่  “ความภาคภูมิใจ ความสนุกสนาน และรอยยิ้ม” ของเยาวชนไทย จะผลิบานและเติบโต ด้วยจินตนาการอันสดใส ที่เยาวชนทุกคนมีโอกาสได้แสดงออกทางความคิดอย่างอิสระ ผสานเข้ากับทักษะที่ได้รับเพิ่มขึ้นผ่านการถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์จากมุมมองของศิลปินชั้นครู เกิดเป็นพันธุ์ไม้ที่งดงามหลากสีสันที่จะเติบโตขึ้นอย่างงดงามและมั่นคง  ในนามของ บริษัท ซากุระโปรดัคส์ (ไทยแลนด์) จำกัด  ขอขอบพระคุณศิลปินทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง ที่มีคุณูปการสละเวลามาถ่ายทอดความรู้ เทคนิค มุมมอง ประสบการณ์ อันทรงคุณค่าในงานศิลปะให้แก่เยาวชนทุกคน  ขอบพระคุณสถาบันการศึกษาทุกสถาบัน  รวมไปถึงคณาจารย์ทุกท่าน  ที่เล็งเห็นความสำคัญของศิลปะ และขอขอบพระคุณทุกความร่วมมือ ที่เป็นแรงผลักดันให้ โครงการShow it Off เด็กไทยหัวใจศิลป์  เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง  สร้างเยาวชน อันน่าภาคภูมิใจจากรุ่นสู่รุ่น  ด้วยการมองเห็นถึงความสุขจากการได้ค่อยๆ เพาะต้นกล้าแห่งหัวใจศิลป์ ผ่านการชมงานศิลป์ เรียนรู้งานศิลป์ และสนับสนุนงานศิลป์ จะทำให้ศิลปะหยั่งรากเติบกล้า และผลิบานงดงาม เพื่อจะเป็นสิ่งจรรโลงจิตใจของเยาวชนและสังคมสืบไป”

คุณอภิชา ปัญญาอาจอง กรรมการบริหาร บริษัท ซากุระโปรดัคส์ (ไทยแลนด์) จำกัด กล่าวว่า  “อยากให้น้อง ๆที่มาร่วมกิจกรรมชอบศิลปะ เราเป็นหนึ่งในโครงการที่มอบอุปกรณ์ศิลปะ มอบพื้นที่ ให้ทุกคนมาโชว์ศิลปะ ซึ่งตรงนี้เป็นที่มาของคำว่า “Show it off” คือ แสดงออกมาเถอะ คุณมีฝีมือ มีของ มีแนวคิดนำเสนอออกมาครับ  ตรงนี้เป็นเวทีให้กับน้อง ๆ ทุกคนและอยากให้มีความสุขกับงาน สนุกกับงานศิลปะ ไม่ได้เป็นการแข่งขันกัน  หลายครั้งที่ได้ยินอาจารย์พูดว่า ศิลปะไม่มีถูกไม่มีผิด เพียงแต่เรามีความสุขกับมันหรือเปล่า ฉะนั้นงานนี้ให้น้อง ๆ ทุกคนใช้อุปกรณ์ที่ทางบริษัทเตรียมได้อย่างเต็มที่เลย สนุกกับการใช้สีทุกชนิด ดินปั้น มีท่านศิลปิน อาจารย์ที่สามารถสอบถามได้เลยอยากรู้เทคนิคไหน ศิลปะแนวไหน ฝึกให้เต็มที่ ตรงนี้เป็นเวทีที่จะแสดงฝีมือ งานของน้อง ๆ ทุกคนจะจัดแสดงให้กับบุคคลทั่วไปได้เห็น ให้ภูมิใจกับงานตัวเอง อย่าบอกว่า งานของตัวเองไม่ดีไม่สวย ผลงานทุกคนมีข้อภาคภูมิใจของตัวเอง หวังว่างานครั้งนี้จะทำให้ทุกคนมีความสุขกับงานศิลปะ”

นายณัฐดิษฐ์  เทียนวรรณ นักเรียนชั้น ม.4 ตัวแทนจากโรงเรียนนางรอง จ.บุรีรัมย์ (คนกลาง) เปิดเผยว่า มีนักเรียนได้รับการคัดเลือกมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้รวมร 7 คนและอาจารย์ 2ท่าน แบ่งเป็น 2 ทีมๆละ3คน รู้สึกประทับใจที่ได้มาร่วมโครงการนี้ ซึ่งทำให้ได้รับความรู้หลายอย่าง ทั้งเทคนิคการวาดภาพ การสร้างผลงานศิลปะต่างๆ โดยมีอาจารย์ที่มีความรู้มาช่วยให้คำแนะนำและได้พบกับอาจารย์ศิลปินที่มีชื่อเสียง ขณะเดียวกันยังได้ความรู้ในการใช้สีและอุปกรณ์หลากหลายประเภทที่ไม่เคยใช้และปกติไม่สามารถซื้อได้เอง จึงอยากให้มี โครงการนี้ไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อจะได้มาทำอะไรที่สนุกๆอีก  สำหรับผลงานที่สร้างสรรค์ในครั้งนี้ให้ชื่อว่า “ความสุข” ซึ่งเป็นภาพงานเทศกาลลอยกระทง พร้อมด้วยแสงประกายสว่างไสวจากพลุ ที่พวยพุ่งเต็มท้องฟ้า เป็นสิ่งที่สามารถอธิบายได้ครบถ้วนด้วยคำว่า ความสุข นั่นเอง

ด้าน น้อง “ทอง-เบิร์ด-รอสมีย์ “ นักเรียนชั้น ม.5 ตัวแทน จาก ” บ้านรักศิลปะ จ.ชุมพร ” เปิดเผยว่า ..ไม่คิดว่าเด็กต่างจังหวัดจะได้รับโอกาสดีๆแบบนี้ ดีใจที่ได้มาเข้าร่วมโครงการ และขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกๆท่าน ขอบคุณอาจารย์ ที่ทำให้ได้รับความรู้เพิ่มขึ้นด้วย สำหรับผลงานชิ้นนี้ เป็นงานซากุระ เทศกาลแห่งความสุข มีดอกไม้ไฟ และมีแกะเห็นแล้วน่ารักดี

สำหรับน้อง ๆ โรงเรียนและองค์กรต่าง ๆ ที่สนใจมีส่วนร่วมในกิจกรรมสร้างสรรค์ศิลปะของเด็ก ๆ สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้หลายช่องทาง อาทิ เว็บไซต์ https://www.sakura.in.th/

 Page Facebook- Sakura Products Thailand 

IG –https://www.instagram.com/sakuraproductsthailand/

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.