สสว. – มทร.ธัญบุรี ชวนผู้ประกอบการ เรียนทำธุรกิจออนไลน์ช่วงโควิด-19

สสว. ร่วมกับ มทร.ธัญบุรี เชิญชวนผู้ประกอบการธุรกิจ ร่วมกิจกรรมอบรมการทำธุรกิจออนไลน์แบบเจาะลึกที่บ้าน ในสถานการณ์โควิด-19

นายวชิระ แก้วกอ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดเผยว่า สสว. ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) เปิดอบรมออนไลน์ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพในการประกอบธุรกิจให้กับผู้ประกอบการรายย่อย กิจกรรมเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการออนไลน์ด้วย Digital Marketing ปีงบประมาณ 2564

ซึ่งเป็นโครงการที่ทาง สสว. ให้ความสำคัญและสนับสนุนโครงการมาต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 โดยมีเป้าหมายสำคัญเพื่อเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการ ทั้งในการเพิ่มช่องทางการขายออนไลน์ และการใช้ Digital Marketing สำหรับธุรกิจ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และจะช่วยสร้างรายได้เพิ่มขึ้นได้ด้วย

โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ทั่วโลกต้องประสบกับภาวะวิกฤติที่ทำให้ทุกคนต้องใช้ชีวิตบนแนวคิดวิถีใหม่ ซึ่งทำให้ผู้บริโภคมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไป เห็นได้จากการเติบโตของธุรกิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ที่ล้วนประสบกับความท้าทาย จึงอยากให้ผู้ประกอบการธุรกิจได้ใช้โอกาสในการเพิ่มช่องทางการเข้าสู่โลกออนไลน์ ใช้เครื่องมือทางการขายให้เหมาะสม ซึ่งจะช่วยลดต้นทุน เพิ่มโอกาสทางธุรกิจ รวมทั้งเรียนรู้และหาโมเดลการหารายได้แบบใหม่อีกด้วย

ด้าน ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดี มทร.ธัญบุรี กล่าวเสริมว่า ในส่วนของ มทร.ธัญบุรี จะดูแลผู้ประกอบการรายย่อยในพื้นที่ภาคกลางตอนบน กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งเราได้รับความเชื่อมั่นจาก สสว. ให้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตลอด 5 ปีตั้งแต่เริ่มโครงการในปี 2560 และสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย ในการให้บริการวิชาการหรือนวัตกรรม แก่ภาคประกอบการเพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ในภาคอุตสาหกรรม ชุมชม และสังคม สร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์ได้สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

โดยล่าสุดได้เปิดอบรม ดังเช่น หลักสูตรขั้นต้น สำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการเพิ่มช่องทางการตลาดออนไลน์ หัวข้อ “การตลาดออนไลน์เพิ่มช่องทางขายด้วย Smartphone เครื่องเดียว” วันที่ 6 -7 พ.ค. 64 หลักสูตรขั้นกลาง สำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดออนไลน์ หัวข้อ “เจาะลึก Facebook 360 องศา ครบทุกเครื่องมือเพื่อการขาย” วันที่ 7-9 พ.ค. 64 เป็นต้น

โดยอบรมออนไลน์ทาง Facebook Private Group พร้อมเทรนเนอร์ผู้เชี่ยวชาญประจำกลุ่มเรียน เมื่อจบหลักสูตร สามารถเข้ารับสิทธิประโยชน์จากโครงการ ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ http://smeonline.in.th

หรือสอบถาม โทร.092 682 5444 และ 090 916 2227 และติดตามกิจกรรมโครงการได้ที่​https://www.smeonline.rmutt.ac.th/64/

อธิการบดี มทร.ธัญบุรี ยังกล่าวอีกด้วยว่า โครงการที่เกิดขึ้นนี้จะเป็นตัวช่วยเสริมความรู้ เพื่อสร้างรายได้ ยอดขาย หรือต่อยอดอาชีพให้สามารถดำรงชีวิตและดำเนินธุรกิจได้ในท่ามกลางสถานการณ์ปัจจุบัน และยังช่วยส่งเสริมให้ธุรกิจก้าวไปในกระแสเทคโนโลยีได้อย่างมั่นคง

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *