ทย. เข้มสั่งยกระดับเฝ้าระวังฯหลังพบข่าวผู้ติดเชื้อโควิด-19เดินทางโดยเครื่องบิน


.
ตามที่ศูนย์ข้อมูลโควิดจังหวัดภูเก็ตประกาศแจ้งผู้โดยสารภายหลังพบว่ามีผู้ติดเชื้อโควิด-19 เป็นผู้โดยสารของสายการบิน 3 สายการบิน รวม 7 เที่ยวบิน ได้มีการเดินทางเข้าออกจังหวัดภูเก็ตตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน 2564 เป็นต้นมา ทำให้มีผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงต้องตรวจหาเชื้อและกักตัวโดยเร็ว


จากกรณีเหตุการณ์ข้างต้นนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดคมนาคมที่เกี่ยวข้อง กำหนดมาตรการในการเดินทาง และประชาสัมพันธ์ให้ผู้โดยสารทราบถึงแนวทางที่ชัดเจน เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ขึ้นอีก

โดยนายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย อธิบดีกรมท่าอากาศยาน เปิดเผยว่า กรมท่าอากาศยานได้มีการดำเนินการตามนโยบายการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 ในระบบขนส่งสาธารณะของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมมาอย่างต่อเนื่อง จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นกรมท่าอากาศยานได้กำชับท่าอากาศยานในสังกัดกรมท่าอากาศยานให้ยกระดับและเพิ่มความเข้มงวดในการดำเนินงาน เพื่อป้องกันเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้น

ซึ่งปัจจุบันกรมท่าอากาศยานมีมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาด ของ COVID – 19 ดังนี้
1.ร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ตรวจคัดกรอง เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานภายในท่าอากาศยาน ผู้ที่เข้ามาติดต่องาน และ ผู้โดยสาร ก่อนเข้าใช้บริการอาคารผู้โดยสาร โดยเครื่อง Handheld และเครื่องเทอร์โมสแกน โดยทุกคนต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาที่อยู่ในท่าอากาศยาน

2.จัดจุดลงทะเบียนเช็คอิน-เช็คเอาท์ “ไทยชนะ” ห้องผู้โดยสารขาเข้าและขาออก 3.จัดจุดบริการเจลล้างมือสำหรับผู้โดยสารและผู้ใช้บริการไว้บริเวณจุดต่างๆภายในท่าอากาศยาน 

4. ฉีดพ่นยากระเป๋าสัมภาระผู้โดยสารขาเข้าก่อนลำเลียงสายพานแจกจ่ายให้ผู้โดยสารขาเข้า

5. กำหนดจุดการเว้นระยะห่าง (Social Distancing) ได้แก่ เคาน์เตอร์ขายตั๋วโดยสาร​ ​เคาน์เตอร์เช็คอิน เก้าอี้พักคอยในอาคารผู้โดยสาร จุดตรวจตั๋วโดยสารก่อนเข้าห้องขาออก จุดตรวจค้น จุดตรวจบัตรโดยสารที่ประตูจุดวัดอุณหภูมิคัดกรอง จุดแสกน QR Code  บริเวณสายพานรับกระเป๋า รวมถึงกำชับให้ผู้ประกอบการภายในท่าอากาศยานปฏิบัติตามมาตรการ Social Distancing อย่างเคร่งตรัด

  1. เพิ่มความถี่ ในการทำความสะอาดพื้นที่ภายในและอุปกรณ์ต่างๆ โดยใช้น้ำยาฆ่าเชื้อทำความสะอาด  และฉีดยาพ่นภายในอาคาร หลังเที่ยวบินสุดท้ายทุกวัน​
  2. เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส COVID-19 ให้ผู้โดยสารทราบ 8. ปฏิบัติตามมาตรการของศบค.กระทรวงสาธารณสุข กรมควบคุมโรค และสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัด
  3. .
    โดยกรมท่าอากาศยานขอแจ้งให้ผู้้​โดยสาร​จะเดินทางทราบว่า ผู้โดยสารทุกท่านจะต้องเข้ารับการตรวจคัดกรองตามขั้นตอนของท่าอากาศยานซึ่งเป็นไปตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขและสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ทั้งในส่วนของการสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา และหากวัดอุณหภูมิผู้โดยสารได้สูงกว่า 37.3 องศาเซลเซียส หรือมีอาการทางระบบทางเดินหายใจ เช่น ไอ มีน้ำมูก หายใจเหนื่อยหอบ สายการบินและท่าอากาศยานจะดำเนินการแจ้งสาธารณสุขในพื้นที่ทันที  สำหรับผู้ป่วยยืนยันหรือผู้สัมผัสเสี่ยงสูงต้องงดการเดินทาง หากฝ่าฝืนอาจได้รับโทษตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *