มท.3 เชิญชวนลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19 เพื่อป้องกันตน ป้องกันคนในครอบครัว

มท.3 เชิญชวนลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19 เพื่อป้องกันตน ป้องกันคนในครอบครัว ย้ำ อต. ยังคงเดินหน้าสร้างการรับรู้ความเข้าใจให้ผู้ประกอบการในตลาดได้มั่นใจ วัคซีนมีความปลอดภัย ฉีดได้ คลายกังวล


นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย หรือ มท.3 เผยถึงปัจจัยสำคัญที่จะทำให้ประเทศไทยเดินหน้าท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 นั่นคือ “วัคซีน” เพื่อเร่งสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้กับประเทศไทยของเราให้เร็วที่สุด

จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกคนเข้ารับการฉีดวัคซีนให้มากที่สุด ประเทศไทยจึงจะไปต่อได้ ขอยืนยันอีกเสียงว่า วัคซีนที่รัฐบาลนำเข้าทุกชนิดมีประสิทธิภาพ ได้รับการรับรอง และใช้กันอย่างแพร่หลาย โดยผู้เชี่ยวชาญทั่วโลกต่างยืนยันว่าวัคซีนโควิด-19 จะสามารถป้องกันการป่วยรุนแรงหากติดเชื้อและป้องกันการเสียชีวิต ส่วนโอกาสในการเกิดผลข้างเคียงนั้นมีน้อยมาก หากเปรียบเทียบกันแล้ว โอกาสในการติดเชื้อและเสียชีวิตนั้นมีสูงกว่าการฉีดแล้วเกิดผลข้างเคียงหลายเท่า นอกจากนั้นในการฉีดแต่ละครั้งจะมีแพทย์ผู้ทำการประเมินความเหมาะสมและคอยเฝ้าดูอาการหลังฉีดอีกด้วย จึงไม่ต้องกังวลถึงผลข้างเคียงที่อาจจะเกิดขึ้น

ทั้งนี้ มท.3 ผลักดันให้องค์การตลาด หรือ อต. รัฐวิสาหกิจภายใต้การกำกับกระทรวงมหาดไทย โดย นายวิทยา ทรัพย์เย็น รองผู้อำนวยการองค์การตลาด ทำการแทนผู้อำนวยการองค์การตลาด เป็นอีกกระบอกเสียงในการสร้างการรับรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ผู้ประกอบการค้าในตลาด ผู้รับการบริการ และกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ ในการลงทะเบียนเข้ารับการฉีดวัคซีนอย่างมั่นใจในความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล พร้อมย้ำเตือนประชาชนให้ป้องกันตนเอง การ์ดไม่ตก เพราะแม้จะมีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคแล้วยังมีโอกาสที่จะติดเชื้อได้ แต่ความรุนแรงของโรคจะลดลง จึงยังคงต้องสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆ หลีกเลี่ยงการเข้าไปในสถานที่ชุมชน สถานที่เสี่ยงต่างๆ เพื่อป้องกันการรับเชื้อและแพร่เชื้อให้คนในครอบครัว และลดการแพร่ระบาดของโรคในชุมชน 

ท้ายนี้ ขอเชิญชวนลงทะเบียนเพื่อเตรียมรับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ดังนี้

  1. Line Official Account “หมอพร้อม” ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ซึ่งประกอบด้วยฟังก์ชันตั้งแต่การเลือกวัน เวลา และโรงพยาบาล รวมทั้งการติดตามผลภายหลังการเข้ารับการฉีดวัคซีนทั้งเข็ม 1 และเข็ม 2
  2. โรงพยาบาลใกล้บ้าน หรือโรงพยาบาลที่มีประวัติรักษา
  3. อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือ อสม.
  4. การนัดหมายแบบกลุ่มขององค์กรกรือหน่วยงาน
  5. การฉีดแบบไม่นัดหมายล่วงหน้า (Walk-in) โดยแต่ละจังหวัดบริหารจัดการ

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.