อธิบดีกรมวิทย์ฯบริการ ขานรับมาตรการ ศบค. ให้บุคลากร WfH 100% คุมโควิดระบาด

อธิบดีกรมวิทย์ฯบริการ ขานรับมาตรการศบค.ให้บุคลากร WfH 100% ควบคุมการระบาดโควิด

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 นายแพทย์ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) ได้ประชุมทีมผู้บริหาร วศ. ผ่านระบบ ZOOM เพื่อบริหารจัดการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ให้สอดคล้องตามมาตรการล็อกดาวน์ขั้นสูงสุดของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) โดยคำนึงถึงสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน ลดความแออันในสถานที่ปฏิบัติงานภายใน วศ. และยังคงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ โดยให้บุคลากร วศ. ทุกคนทุกระดับปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home) 100% ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 และจะประเมินสถานการณ์ที่เหมาะสมในห้วงเวลาถัดไปโดยยึดแนวทาง ศบค.เป็นสำคัญ

ทั้งนี้ นายแพทย์ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ เน้นย้ำให้ทุกส่วนงานใช้ระบบสารสนเทศหรือระบบออนไลน์เป็นหลักในการปฏิบัติงานและการประชุมต่างๆ ในช่วงนี้ สำหรับงานที่ต้องบริการประชาชนและหน่วยงานภายนอกให้ดำเนินการอย่างเหมาะสมมีการชี้แจงให้ข้อมูลที่ชัดเจนโดยไม่กระทบกับผู้รับบริการ ซึ่งประชาชนสามารถติดตามข้อมูลประกาศบนเว็บไซต์กรมวิทยาศาสตร์บริการได้ (www.dss.go.th) นอกจากนี้ กรณีที่บุคลากรมีความจำเป็นต้องเข้ามาปฏิบัติงานภายในสถานที่ทำงาน วศ. (กรณีจำเป็นเท่านั้น) โดยให้ดำเนินการกรอกแบบฟอร์มผ่านระบบออนไลน์ เพื่อขออนุญาตผู้บังคับบัญชาล่วงหน้า และอธิบดีฯ จะเป็นผู้พิจารณาอนุมัติต่อไป

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.