ซัสโก้ ปันน้ำใจสู้ COVID – 19 เดินหน้ากิจกรรม ช่วยเหลือสังคม

ในสภาวะที่สังคมต้องเผชิญกับวิกฤติการณ์ระบาด COVID-19 และวิกฤตเศรษฐกิจที่ตามมา ส่งผลให้การดำเนินชีวิตมีความยากลำบากจึงมีหลายองค์กร ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน รวมไปถึง ประชาชนที่จัดตั้งกลุ่มขึ้นมาช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ให้เบาบางลงได้บ้าง ซัสโก้ ผู้ให้บริการจัดจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง และดำเนินธุรกิจอยู่คู่กับสังคมไทยมายาวนานกว่า 40 ปี ได้เดินหน้าเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจาก COVID-19 มาอย่างต่อเนื่อง โดยการนำเครื่องอุปโภค บริโภค อาทิ น้ำดื่ม เสื้อคลุม น้ำมันเชื้อเพลิง มอบสนับสนุนองค์กร และหน่วยงานต่างๆ ที่ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางการนำสิ่งของไปช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ให้กับประชาชน

นายภิมุข สิมะโรจน์ ประธานกรรมการบริหาร และ นายมาวีร์ สิมะโรจน์ รองกรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยพนักงาน เป็นตัวแทน บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน) ส่งมอบน้ำดื่มซัสโก้ สิ่งของจำเป็น และ เสื้อคลุม เพื่อนำไปแบ่งปันให้กับผู้ประสบภัยในหลายหน่วยงาน ภายใต้กิจกรรม “ซัสโก้ เติมพลังให้วันของคุณ” อาทิ น้ำมันเชื้อเพลิง มอบให้กับทีมอาสาเพจเราต้องรอด และวัดที่รับเผาผู้เสียชีวิตจาก COVID-19 ได้แก่ วัดราษฎร์บูรณะ, วัดประเสริฐสุทธาวาส, วัดชมนิมิตร, วัดอมรินทราราม วัดอาวุธวิกสิตาราม และโครงการต้องรอด โดยกลุ่ม Up for Thai เพื่อใช้สำหรับการเดินทางไปมอบสิ่งของบริจาคต่างๆ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังได้มอบ น้ำดื่ม ชุดเสื้อคลุม ให้กับ มูลนิธิร่วมกตัญญู เพื่อช่วยเหลือผู้อพยพย่านกิ่งแก้ว และมอบให้กับทีมขสมก. ที่เปิดโครงการจัดตั้งศูนย์พักคอย เพื่อรอการส่งตัวผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาล

นายภิมุข สิมะโรจน์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ” ช่วงวิกฤติการณ์โรคระบาดไวรัส COVID-19 ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของคนในสังคมอย่างรุนแรง โดยได้รับความเดือดร้อน และขาดแคลนปัจจัย การแบ่งปันให้แก่กันและกัน ไม่ว่าจะน้อยหรือมาก ต่างก็คือ น้ำใจ ที่ร่วมกันช่วยแบ่งเบา และบรรเทาความเดือดร้อนได้ในส่วนหนึ่ง ที่สำคัญคือ เป็นการเติมกำลังใจให้แก่กัน โดยหวังว่า จะเป็นส่วนสมทบเล็กๆ ที่ไปช่วยเติมเต็มให้มากยิ่งขึ้น เพื่อเป็นกำลังใจ Fuel Your Day เติมพลังให้วันของคุณ ทั้งนี้ ซัสโก้ จะยังคงเดินหน้าทำกิจกรรมเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆ โดยเชื่อว่า คนไทย จะต้องผ่านวิกฤตในครั้งนี้ ไปได้อย่างแน่นอน

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.