พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ เปิดตัวตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียงออนไลน์ ช้อปจุใจ สไตล์ New Normal

สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) จัดงานตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียงออนไลน์ ตลอดเดือนสิงหาคม – กันยายน 2564 ปรับตัวเข้าสู่วิถีชีวิตใหม่ รองรับการตลาดในยุค New normal จัดเต็มด้วยกิจกรรมอบรมวิชาของแผ่นดิน และอบรมเชิงปฏิบัติการ พร้อมชม ช้อป สินค้าเกษตรปลอดภัยจากพี่น้องเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ ทั่วประเทศ ในรูปแบบการถ่ายทอดสด ผ่านเพจ Facebook พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ

พลอากาศเอก เสนาะ พรรณพิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กล่าวว่า “พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ จะมีการจัดงานตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียงขึ้นในทุกวันเสาร์ – อาทิตย์ สัปดาห์แรกของทุกเดือน ถือเป็นตลาดนัดที่รวบรวมผลผลิตทาง การเกษตรที่ปลอดภัย สินค้าแปรรูป พันธุ์ไม้นานานาชนิดจากเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ ทั่วภูมิภาค เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงมีการจัดอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ภาคการเกษตรให้กับผู้ที่สนใจอย่างต่อเนื่อง

แต่ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ Covid-19 ที่ทำให้ต้องงดการจัดงานตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียงอย่างไม่มีกำหนด และจากทิศทางของสถานการณ์ดังกล่าวฯ ที่ยังส่งผลกระทบต่อเนื่องต่อวิถีชีวิตของประชาชน ผู้คนเริ่มอยู่บ้านมากขึ้น หลีกเลี่ยงการเดินทาง และลดการใกล้ชิด เพื่อลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ Covid-19 แต่ในด้านพฤติกรรมการจับจ่ายซื้อของก็หันมาใช้รูปแบบออนไลน์มากขึ้น รวมถึงประชาชนมีความสนใจเกี่ยวกับองค์ความรู้ ด้านการเกษตร หันมาใส่ใจด้านสุขภาพมากขึ้น

พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ จึงดำเนินการจัด ตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียงออนไลน์ โดยกำหนดเปิดตัวผ่านช่องทางออนไลน์เต็มตัว ซึ่งมีการปรับรูปแบบการดำเนินงานภายใต้วิถี New normal แต่ยังคงความเป็นตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง ที่ครบถ้วน ทั้งสาระความรู้ ความสนุก และสินค้าคุณภาพจากทางพิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ อาทิ นิทรรศการออนไลน์ ภาพยนตร์แอนิเมชัน 2 มิติ กิจกรรมร่วมสนุก การถ่ายทอดองค์ความรู้การเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านการอบรมวิชาของแผ่นดิน และหลักสูตรฝึกปฏิบัติ อาทิ เทคนิคการเพาะเมล็ดงอก การเพาะกล้าผัก การปลูกผักแนวตั้งข้างกระสอบ หลักสูตรการเพาะเห็ดฟางจากวัสดุเหลือใช้ เป็นต้น การจำหน่ายสินค้า ผลผลิตปลอดภัย พบปะร้านค้าเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ ยกขบวนสินค้ามาจำหน่าย ในราคาโปรโมชั่น ที่พร้อมจัดส่งถึงบ้าน”

สำหรับการจัดงานตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง ออนไลน์ มีกำหนดจัดขึ้นทุกวันเสาร์ – อาทิตย์ ตลอดเดือนสิงหาคม ถึงกันยายน 2564 โดยในวันที่ 14 – 15 สิงหาคม 2564 งานแม่แห่งแผ่นดิน วันที่ 28 – 29 สิงหาคม 2564 งานข้าวไทย ช่วยไทยเป็นเอกราช และวันที่ 4 – 5 กันยายน 2564 งานเกษตรไทย ทุกวัยทำได้ สุขภาพดี ทุกงานจัดเต็มด้วยกิจกรรมอบรมวิชาของแผ่นดิน และอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย พร้อมด้วยร้านค้าจากพี่น้องเครือข่ายที่นำสินค้าแวะเวียนมาจัดจำหน่ายในราคาพิเศษ ผู้ที่สนใจสามารถติดตามรับชมพร้อมกันผ่านเพจ Facebook พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ และลงทะเบียนร่วมงานได้ที่ https://bit.ly/3iwlFPM

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 02-529-2212-13, 087-359-7171, 094-649-2333

คลิกดูรายละเอียดได้ที่  www.wisdomking.or.th หรือ Facebook พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ หรือ Line ID @wisdomkingfan

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.