กรมกิจการเด็กและเยาวชน สมาคม FYAA สำนักข่าวต้นกล้านิวส์ เปิดโอกาสเด็ก-เยาวชนปั้น “นักข่าวเยาวชน” วิทยุ-โทรทัศน์ รุ่น 1

กรมกิจการเด็กและเยาวชน สมาคม FYAA สำนักข่าวต้นกล้านิวส์ร่วมกันเปิดโอกาสสำหรับเด็กและเยาวชนปั้นเป็น “นักข่าวเยาวชน” วิทยุและโทร ทัศน์ รุ่นที่ 1

เมื่อวันเสาร์ที่ 28 สิงหาคม 2564 นางสุภัชชา สุทธิพล อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนักข่าวเยาวชนต้นกล้านิวส์ ออนไลน์ รุ่นที่ 1 ONLINE ประจำปี 2564 ผ่านระบบ Zoom Meeting ซึ่งเป็นโครงการนำร่องในการบูรณาการความร่วมมือร่วมกัน ระหว่างกรมกิจการเด็กและเยาวชน สมาคมเยาวชนมิตรภาพสำหรับศตวรรษที่ 21 ประเทศไทย (FYAA) สำนักข่าวต้นกล้านิวส์ สถานีวิทยุเยาวชนออนไลน์ www.thailandonair.com สถานีเด็ก kids station รายการเกาะติดสะกิดข่าว รายการคุยข่าวเล่าเรื่อง รายการมอนิ่งแมกกาซีน ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ และรายการสุขแบบไทย ใจพอเพียง ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5

นางสุภัชชา เปิดเผยว่า โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนักข่าวเยาวชนต้นกล้านิวส์ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้มีประสบการณ์ในการเป็นนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ สร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กและเยาวชนที่มีความฝัน อยากประกอบอาชีพนักข่าว โดยมีเด็กและเยาวชน อายุระหว่าง 15 – 18 ปี ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 44 คน เด็กและเยาวชนทั้งหมดจะได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ จากคณะวิทยากรที่มีความรู้และประสบการณ์ในวงการข่าววิทยุและโทรทัศน์ โดยผู้ที่ผ่านการอบรมจะได้รับเกียรติบัตร และบัตรนักข่าวเยาวชนอาสา “ต้นกล้านิวส์” จากสำนักข่าวต้นกล้านิวส์

นางสุภัชชา กล่าวเพิ่มเติมว่า การอบรมในครั้งนี้ เด็กและเยาวชนจะได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ในช่วงวันที่ 28 – 29 สิงหาคม 2564 จะเรียนรู้ในภาคทฤษฎี ส่วนตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม -24 กันยายน 2564 จะเรียนรู้ในภาคปฏิบัติ โดยการฝึกเป็นนักข่าววิทยุ และการฝึกเป็นนักข่าวโทรทัศน์ ซึ่งเด็กและเยาวชนจะได้เรียนรู้กับวิทยากรที่เป็นนักข่าวมืออาชีพ และมีประสบการณ์ในวงการสื่อมวลชนหลายท่าน อาทิ คุณอรอุมา เกษตรพืชผล, คุณศศิวรรณ เลิศวิริยะประภา, คุณบุญมา ศรีหมาด, คุณประวีณมัย บ่ายคล้อย, ดีเจโบว์ สุรัตนาวี สุวิพร จากคลื่น HITZ 955, อาจารย์ภูสิต ธวัชวิเชียร, และวิทยากรอีกหลายท่าน ฯลฯ ซึ่งผลงานของเด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ จะนำไป เผยแพร่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ และเครือข่ายสถานีวิทยุเพื่อเด็กและเยาวชนสร้างสรรค์สังคม DCY Radio Network รวมถึงช่องทาง Social Media ของกรมกิจการเด็กและเยาวชน

หวังว่าเด็กและเยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนักข่าวเยาวชนต้นกล้านิวส์ รุ่นที่ 1 จะได้นำความรู้ในการเป็นนักข่าวเยาวชนที่ดี สามารถสร้างสรรค์ข่าวที่เป็นประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน สังคม และประเทศชาติต่อไป นางสุภัชชา กล่าวทิ้งท้าย

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.