ปลัดพม. พร้อมอธิบดีกรมพส. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ปฏิบัติการ “ริมคลองหลอด ปลอดโควิด”

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2564 นางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวง พม. และนายสุทธิ จันทรวงษ์ อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ พร้อมคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ปฏิบัติการ “ริมคลองหลอด ปลอดโควิด” ช่วยผู้ไร้ที่พึ่ง คนไร้บ้าน คนยากไร้ และบริการอิสระ ณ ลานพระแม่ธรณีบีบมวยผม บริเวณริมคลองหลอด

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) บูรณาการกับ สภากาชาดไทย ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ สำนักงานจิตอาสาภาครัฐ สำนักนายกรัฐมนตรี กรมควบคุมโรค กรุงเทพมหานคร มูลนิธิเวชดุสิต มูลนิธิอิสรชน มูลนิธิเอ็มพาวเวอร์ มูลนิธิ SWING และเครือข่ายอาสา CoCare ร่วมปฏิบัติการ “ริมคลองหลอด ปลอดโควิด” เพื่อทำให้ริมคลองหลอดเป็นพื้นที่ปลอดโควิด 100% แห่งแรกของกรุงเทพมหานคร

โดยลงพื้นที่ตรวจคัดกรองเชิงรุกต่อเนื่องในทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ ให้แก่กลุ่มคนเร่ร่อน คนไร้บ้าน คนไร้ที่พึ่ง และประชาชนในชุมชนแออัดริมคลองหลอด สัปดาห์ละ 200 คน พร้อมจ่ายยา รักษา และฉีดวัคซีน อย่างครบวงจร ซึ่งหากมีผู้พบเชื้อ จะดำเนินการจ่ายยาดูแลรักษาทันที และสำหรับผู้ที่ตรวจแล้วไม่พบเชื้อ จะเข้าสู่กระบวนการฉีดวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” ที่ได้รับการสนับสนุนจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ในวันที่ 4 และวันที่ 11 กันยายน 2564 ต่อไป

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.