คนไร้บ้าน คนไร้ที่พึ่ง…..คนที่รัฐไม่เคยลืม


ท่ามกลางสถานการณ์แพร่ระบาด Covid 19 ผู้คนจำนวนมากได้รับผลกระทบ ตกงาน ไม่มีรายได้ เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

จากการสำรวจในปี 2564 พบว่า เกิดกลุ่มคนไร้บ้านหน้าใหม่สูงขึ้นถึง 30% จากเดิมทั่วประเทศ 2,719 คน เป็น 3,534 คน


รัฐบาล โดย พลเอกประยุทธ์ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี มีความห่วงใยประชาชนทุกระดับ เร่งสั่งการให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ระดมสรรพกำลัง ทำงานบูรณาการเชิงรุกร่วมกับทุกภาคส่วน ช่วยเหลือกลุ่มคนไร้บ้าน คนไร้ที่พึ่ง ดังนี้

  1. ลงพื้นที่แจ้งสิทธิสวัสดิการ เชิญชวนคนไร้บ้านเข้ารับบริการสถานที่รัฐจัดให้ แจกหน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์ และมอบถุงกำลังใจ มีคนไร้บ้านสนใจและเข้ารับบริการในบ้านปันสุข และศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทั่วประเทศ จำนวน 3,333 ราย
  2. ให้การช่วยเหลือ คุ้มครอง พิทักษ์สิทธิแก่กลุ่มคนไร้บ้าน คนไร้ที่พึ่ง รวมถึงการจัดหาอาชีพ สืบหาครอบครัวและส่งกลับภูมิลำเนา มากกว่า 24,823 ราย (ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 31 กรกฎาคม 2564 )
  3. ตรวจคัดกรองเชิงรุกโควิด-19 สำหรับคนไร้บ้าน ร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร มูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย และมูลนิธิอิสรชน ในหลายจุดที่มีคนไร้บ้านอาศัยอยู่ ได้แก่ ศูนย์พัฒนาศักยภาพคนไร้บ้าน (สุวิทย์ วัดหนู) สถานีรถไฟกรุงเทพ ฯ (หัวลำโพง) และถนนราชดำเนิน ตรอกสาเก Swap test คนไร้บ้านรวมทั้งสิ้น 660 ราย
    สำหรับคนไร้บ้านที่พบว่าติดโควิด กระทรวงพม.ประสานส่งต่อ เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล และฉีดพ่นแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อในพื้นที่
  4. การให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 สำหรับกลุ่มคนไร้บ้าน พม. ประสานขอสนับสนุนวัคซีนจาก กรมการแพทย์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และอำนวยความสะดวกพาคนไร้บ้านเข้าถึงสิทธิวัคซีนแล้ว 672 ราย. .. .

หากพบเห็นคนไร้บ้าน คนไร้ที่พึ่ง โทรสายด่วน 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พร้อมดูแลอย่างครบวงจร ให้คนไร้บ้าน สามารถหยัดยืนได้ด้วยตนเอง สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้สมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.