มทร.ธัญบุรี จับมือ กระทรวงพาณิชย์ดันนักศึกษาสู่ผู้ประกอบการยุคใหม่

มทร.ธัญบุรี จับมือ กระทรวงพาณิชย์ดันนักศึกษาสู่ผู้ประกอบการยุคใหม่ ‘From Gen Z to be CEO’ กว่า 1,000 คน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) ร่วมกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ จัดโครงการกระจายความรู้สู่ผู้ประกอบการยุคใหม่ (From Gen Z to Be CEO) บ่มเพาะความรู้ สร้างโอกาสทางธุรกิจเพื่อก้าวเป็นผู้ประกอบการหลังเรียนจบ โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมกว่า 1,000 คน


ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดี มทร.ธัญบุรี เผยว่า มหาวิทยาลัยได้ลงนามบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือด้านวิชาการกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เพื่อนำร่องบูรณาการหลักสูตรการศึกษาร่วมกันให้มีความทันสมัย เหมาะกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยมีนักศึกษา มทร.ธัญบุรีเข้าร่วมกว่า 1,503 คน ครอบคลุมทุกคณะ เพื่อสร้างโอกาสให้กับกลุ่มคน Gen Z จากการศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัยสู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจระหว่างประเทศ โดยอบรมถ่ายทอดสดผ่านระบบ Zoom Webinar ซึ่งมุ่งเน้นเนื้อหาด้วยกัน 7 หลักสูตร ประกอบด้วย การสร้างแรงบันดาลใจในการทำธุรกิจ สถานการณ์การค้าระหว่างประเทศและการส่งออก การค้าระบบออนไลน์ โลจิสติกส์สมัยใหม่ เทรนด์ธุรกิจยุคดิจิทัล และดิจิทัล ทรานส์ฟอร์เมชัน รวมถึงภาษาอังกฤษเพื่อพิชิตตลาดดิจิทัล ถือเป็นรายวิชาพื้นฐานสำคัญต่อการใช้ในการทำธุรกิจเป็นอย่างยิ่ง


อธิการบดี มทร.ธัญบุรี ยังกล่าวอีกด้วยว่า โครงการดังกล่าวนี้จะช่วยเสริมและสร้างความแข็งแกร่งเพื่อการดำเนินธุรกิจหลังจากสำเร็จการศึกษาได้ ซึ่งนักศึกษาจะได้รับสิทธิพิเศษมากมายจากการเข้าร่วมโครงการ ทั้งจากกระทรวงพาณิชย์ และมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะประสบการณ์ต่าง ๆ จากคณาจารย์ วิทยากร เนื้อหาใหม่ ๆ ที่มีความสำคัญในแต่ละหลักสูตร ซึ่งหลังจากอบรมแล้ว ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำไปพัฒนาต่อยอด ผสานไอเดียใหม่ ๆ ให้เกิดการขบคิดที่สร้างสรรค์ ตลอดจนสามารถกลายเป็นธุรกิจยุคใหม่ได้ และเชื่อมั่นว่าโครงการดังกล่าวนี้ จะบ่มเพาะ ปลูกฝังจิตวิญญาณการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจที่ดีได้อีกด้วย

ทั้งนี้ โครงการกระจายความรู้สู่ผู้ประกอบการยุคใหม่ (From Gen Z to Be CEO) ในครั้งนี้
ได้รับเกียรติจากนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฐ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธีเปิด และให้โอวาทพิเศษแก่ผู้เข้าร่วมโครงการจาก มทร.ธัญบุรี รวมถึงปลัดกระทรวงพาณิชย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ พร้อมด้วย ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดี คณะผู้บริหาร และนักศึกษาจาก มทร.ธัญบุรี ผ่านระบบ Zoom Webinar ณ ห้องพาณิชย์สัมพันธ์ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ.

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *