แสดงความยินดี

สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี 2564 ส่งเกียรติบัตรให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเพื่อมอบให้กับนางสุชาดา เกษมทรัพย์  ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนอนุบาลบ้านสุชาดาและโรงเรียนเกษมทรัพย์ ที่สนับสนุนการพัฒนาส่งเสริมเด็กให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และการบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อสังคมและประเทศชาติ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 และ เด็กหญิงอชิรญา ตรีพูนสุข นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเกษมทรัพย์  ที่ได้รับรางวัลการคัดเลือกเด็กดีเด่น

Read more

สกสว. หารือ PMU จัดสรรงบประมาณ 2565 เน้นนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

สกสว. หารือ PMU จัดสรรงบประมาณ 2565 เน้นนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดประชุม PMU Forum ครั้งที่6/2564 ในรูปแบบออนไลน์ โดยมี ศ.นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) รศ.ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล

Read more

วช.ผนึก ม.ศิลปากร ส่งมอบงานวิจัย ผลักดัน จ.เพชรบุรี เป็นเมืองท่องเที่ยวสร้างสรรค์

วช.ผนึก ม.ศิลปากร ส่งมอบงานวิจัย ผลักดันจ.เพชรบุรี เป็นเมืองท่องเที่ยวสร้างสรรค์ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดกิจกรรมส่งมอบผลการดำเนินงานการวิจัยในการนำไปใช้ประโยชน์ของจังหวัดเพชรบุรี และการเปิดนิทรรศการ “ผลการวิจัยชุมชนต้นแบบจังหวัดเพชรบุรีเมืองสร้างสรรค์” โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สนิท อักษรแก้ว ประธานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานเปิดงาน นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์

Read more

อว.จับมือ สกสว. หารือนักวิจัย “เศรษฐกิจหมุนเวียนและพลังงาน” หนุน BCG Model ขับเคลื่อนประเทศ

วันนี้ (23 กันยายน 2564) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) จัดการประชุม “รมว.อว. พบนักวิจัย BCG กลุ่มเศรษฐกิจหมุนเวียนและพลังงาน” โดยมีการนำเสนอ 6 ตัวอย่างผลงานวิจัยจากนักวิจัยทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ประกอบด้วย 1) Recycled Plastic Road

Read more

เปิดเวที STO Forum ครั้ง4 สกสว. จับมือพันธมิตร อว.ยกระดับสถาบันวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีไทยทัดเทียมนานาชาติ

เปิดเวที STO Forum ครั้งที่ 4 สกสว. จับมือพันธมิตรหน่วยงานใน อว. ร่วมยกระดับสถาบันวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีในไทย ให้ทัดเทียมนานาชาติ             ศาสตราจารย์นายแพทย์ สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ  ประธานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) พร้อมด้วย รศ.ดร.ปัทมาวดี  โพชนุกูล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) 

Read more

สทน. จับมือ วศ. ใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์พัฒนางานด้านวัสดุศาสตร์ ผลิตชุดป้องกันรังสีจากยางธรรมชาติ-วัสดุสำหรับอวกาศ

วันที่ 22 กันยายน 2564  สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) และกรมวิทยาศาสตร์บริการ  ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อผลิตชุดป้องกันรังสีจากยางธรรมชาติ การนำเทคโนโลยีนิวเคลียร์ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาด้านต่างๆ เช่น กระบวนการเคลือบผิวชั้นนอกของดาวเทียมที่โคจรอยู่ในชั้นอวกาศใกล้โลก  และการพัฒนาสูตรยางคอมปาวด์ (Rubber Compound) เพื่อให้มีความแข็งแรงมากขึ้น พิธีลงนามจัดขึ้น ณ ห้องอัครเมธี  ชั้น  6 อาคารตั้ว ลพานุกรม ผู้ร่วมพิธีประกอบด้วย รศ.ดร.ธวัชชัย อ่อนจันทร์

Read more

สกสว. เปิด PMU Forum ด้านการแพทย์ ผนึกพลังหน่วยบริหารทุนวิจัย-นวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศ

วันนี้ (22 กันยายน 2564) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) จัดการประชุม “PMU Forum ด้านการแพทย์และสุขภาพ” ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ โดยเชิญผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานต่าง ๆ ประกอบด้วย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.), สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.), หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.), สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.),สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA),

Read more

ปฏิทินข่าว.. วว.จัดอบรมเทคนิคเลี้ยงจิ้งหรีดปลอดสาร 23ก.ย.นี้

วว. จัดอบรมฟรี! เทคนิคเลี้ยงจิ้งหรีดปลอดสารก่อภูมิแพ้และการแปรรูปจิ้งหรีดอย่างง่าย     กระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  (อว.)  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)  โดย สถานีวิจัยลำตะคอง  ขอเชิญเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงจิ้งหรีดและผู้สนใจทั่วไปร่วมกิจกรรมอบรม ฟรี! เรื่อง “เทคนิคเลี้ยงจิ้งหรีดปลอดสารก่อภูมิแพ้และการแปรรูปจิ้งหรีดอย่างง่าย” ในวันที่ 23 กันยายน  2564 เวลา 09.00-12.00 น. ผ่านระบบ

Read more

นักวิจัยจุฬา คิด “สูตรพิชิตผมร่วงจากแสมทะเล” คว้ารางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น วช.

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดตัว “ผลิตภัณฑ์แก้อาการผมร่วงชนิดแอนโดรจินิค – อโลเพเซียจากสารสกัดแสมทะเล” ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่คว้ารางวัลการวิจัยแห่งชาติ ประเภทรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ระดับดีมาก ประจำปี 2564 ในงาน NRCT Talk เปิดบ้านงานวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 8 ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

Read more

สกสว.ระดมผู้ทรงคุณวุฒิมองภาพอนาคต ยกระดับพัฒนาด้านโลจิสติกส์-ระบบรางของประเทศ

วันนี้ (20 กันยายน 2564) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) จัดการประชุมระดมข้อคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ ในหัวข้อ “การตรวจสอบสภาพแวดล้อมภายนอก (Environmental Scanning) เพื่อการมองภาพอนาคต (Foresight) ด้านโลจิสติกส์และระบบรางของประเทศ” โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิด้านโลจิสติกส์ จากทั้งส่วนราชการ ภาคการศึกษาและภาคเอกชนเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้  ดร.เอก  จินดาพล ผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจการพัฒนาระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ด้านความสามารถในการแข่งขัน

Read more